Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli zbytečný nadstandard! Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD 28. 6. 2013, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli zbytečný nadstandard! Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD 28. 6. 2013, Praha."— Transkript prezentace:

1 Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli zbytečný nadstandard! Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD 28. 6. 2013, Praha

2  Férová hospodářská soutěž  Přehledný přístup na železniční infrastrukturu  Transparentní výběr poplatků  Nezávislá kontrola Tržní prostředí na železnici znamená hrát podle jedněch pravidel

3 Situace v ČR: současná právní úprava nesplňuje požadavek nezávislosti dohledového orgánu  Dohled a kontrolu prování MD ČR, potažmo Drážní úřad  MD ČR je zřizovatelem Drážního úřadu, dominantního dopravce – Českých drah i správce infrastruktury - SŽDC Tržní prostředí na železnici znamená hrát podle jedněch pravidel

4 Důkaz: aktuální rozhodnutí Drážního úřadu zrušit slevy za použití kolejí  Ministerstvo je může opět direktivně nařídit  Dopravcům to znemožňuje střednědobé plánování  Prohloubení krize v ČD Cargo Neexistence nezávislého dohledu přináší komplikace

5 Neexistence nezávislého dohledu – komplikace pro stát  Problémy s transparentním vypisováním výběrových řízení  Nemožnost objektivní kontroly dopravců  Hrozba sankcí za nesplněný závazek daný EU – žaloba na ČR podána již v roce 2010!!!

6 Neexistence nezávislého dohledu – komplikace pro dopravce  Nerovné podmínky  Poplatek za užití dopravní cesty není vybírán dle evropských standardů  Nemožnost komparace jízdních řádů

7 Inspiraci hledejme v zahraničí Nezávislé kontrolní a dohledové orgány fungují ve všech státech EU (kromě Irska) Forma:  Samostatný orgán státní správy  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  Úřad regulující síťová odvětví  Drážní úřad či autorita

8 Inspiraci hledejme v zahraničí Slovensko Samostatný úřad pro regulaci železniční dopravy. Úlohou je dohled nad nediskriminačním a transparentním přístupem k železniční infrastruktuře a přidělování kapacity infrastruktury.

9 Inspiraci hledejme v zahraničí Rakousko Dva regulační subjekty:  Drážní úřad (Schienen – Control GmbH) – sleduje trh a řeší stížnosti  Drážní komise (Schienen – Control Kommission ) – dohlíží na férovost hospodářské soutěže a rovný přístup na železniční infrastrukturu Obdobný model je i ve Švýcarsku. Dohled má Spolkový úřad pro dopravu (BAV) a nezávislá Rozhodčí komise (Schiedskommission im Eisenbahnverkehr - SKE)

10 Inspiraci hledejme v zahraničí Německo Dohled na používání železniční sítě, přidělování kapacity dopravní cesty a stanovení poplatků má Úřad pro síťová odvětví

11 Inspiraci hledejme v zahraničí Velká Británie Kompetence a regulační režim Office of Rail Regulation (ORR) jsou i v evropském srovnání velmi rozsáhlé. Přísná pravidla se vyznačují zejména důkladným dozorem nad poskytovanými službami (Network Rail) a dohledem na ekonomickou hospodárnost a celkovou bezpečnost provozu.

12 Analýza řešení pro Českou republiku  Nově vytvořený samostatný ústřední orgán státní správy – právně nejčistší řešení  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – vyhovuje legislativě EU, ale je méně komfortní  Úřad regulující síťová odvětví (ERU, ČTU) – nevhodné z důvodu zásadní odlišnosti v působnosti těchto regulačních subjektů  Stávající Drážní úřad – nutnost zásadních úprav mnoha zákonů. Legislativně velmi obtížně realizovatelné

13 Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli zbytečný nadstandard!  Spory mezi dopravci nikdo neřeší  Nelze pružně reagovat na potřeby trhu  Nejsou přijímána opatření k nápravě  Rychlé jednání může zabránit sankcím ze strany EU

14 Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli nadstandard!  Vláda již čtvrtým rokem trestuhodně otálí  ČSSD připravila paragrafové znění zákona, který umožní vznik nezávislého regulátora, který předloží PS

15 Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli nadstandard! Děkuji za pozornost. Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD mchovanec@socdem.cz


Stáhnout ppt "Nezávislý regulátor je nutnost, nikoli zbytečný nadstandard! Milan Chovanec, stínový ministr dopravy za ČSSD 28. 6. 2013, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google