Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK DÁL V PŘÍPRAVĚ ZÁKONA PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ PRAXE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Praha 13.11.2015 Netolická Zuzana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK DÁL V PŘÍPRAVĚ ZÁKONA PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ PRAXE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Praha 13.11.2015 Netolická Zuzana."— Transkript prezentace:

1 JAK DÁL V PŘÍPRAVĚ ZÁKONA PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ PRAXE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Praha 13.11.2015 Netolická Zuzana

2 Personální vyhláška stanovila minima počtu zaměstnanců pro většinu zaměstnavatelů jsou to maxima nepočítá se s PN, vybíráním řádné dovolené, zvyšováním či prohlubováním kvalifikace někteří zaměstnavatelé nahradí RD (dočasně)

3 Pohled zaměstnance nárůst ošetřovatelské dokumentace vyšší nároky na ošetřovatelskou péči velké množství přesčasových hodin v současné době nedostatek personálu i bez ohledu na vyhlášku velká psychická i fyzická zátěž nízké platy (zejména v nepříspěvkových organizacích)

4 Pracovní tým Lékaři NLZP :  všeobecná sestra,  zdravotnický asistent  nižší zdravotnický personál (ošetřovatelky, sanitáři) nezdravotnický personál

5 4leté studium s maturitou (výběrové studium, bylo kvalitní, vycházeli vzdělané sestry, našli uplatnění v praxi, i v zahraničí) Obor zdravotnický asistent (není výběrové studium, více zaměřené na státní maturitu, méně odborných hodin a méně praxe, nechtějí nastoupit do zaměstnání) Vyšší odborná škola, vysoká škola, (chtějí vyšší kompetence) Stejné kompetence, jiné finanční ohodnocení Sestry a vzdělání

6 Základní definice oboru povolání: Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Zdravotnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, v rozsahu své odborné způsobilosti může získávat informace nutné k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony. Zamyšlení nad kompetencemi

7 Ošetřovatel/ka pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech Sanitář/ka pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky se podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče, pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se podílí na poskytování specializované ošetřovatelské péče

8 Důsledky nedostatku personálu  přetěžování personálu  na pracovišti vzniká neklidná atmosféra  zhoršují se personální vztahy  zhoršují se vztahy pacient – personál  zhoršují se vztahy rodina pacienta – personál

9 Důsledky nedostatku personálu  zhoršuje se kvalita poskytované péče  toto všechno dopadá negativně v hodnocení zdravotnického zařízení (pacientem/rodinou)  dochází k častějším pochybením a nežádoucím událostem  vyšší riziko syndromu vyhoření

10 Důsledky – porušování BOZP? Žena nemá zvedat břemeno těžší než 15kg - zvyšuje se fyzická zátěž zaměstnanců zvyšuje se psychická zátěž zaměstnanců snižuje se doba odpočinku mezi směnami v důsledku únavy se zvyšuje riziko pracovních úrazů

11 Návrhy k zamyšlení pro změnu vyčlenit všeobecnou sestru a ZA  skoro stejné kompetence, ale ZA nenahradí sestru  ZA by měl být samostatná jednotka zařazená do týmu  diskutabilní navyšování kompetencí ZA (kvalita jednotlivce?)  stačí 1 rok vzdělání navíc k navýšení kompetencí?

12 Návrhy k zamyšlení pro změnu  zvážit výběr studentů přijímaných na Zdravotní školy?  dobré výsledky na ZŠ → předpoklad zvládnutí vykonávat povolání ZA?  po dostudování ZA zvládat kompetence a přitom studium na VOŠ nebo VŠ?  možnost mít dříve zdrav.personál v nemocnicích!

13 Návrhy k zamyšlení pro změnu sestra s VOŠ a VŠ chce mít „vyšší“ postavení v týmu Je na školách dostatečně zdůrazněno, že absolventky vykonávají stejnou činnost, jako VS? chce vykonávat odbornou práci nechce být „holka pro všechno“ ne na všech pracovištích je to možné (s ohledem na složení pracovního týmu) a požadavcích na personální vybavení magisterské studium - ambice na manažerské pozice

14 Počet personálu v praxi Střední management ONN vidí optimální rozpisy služeb dle RFPD (reálný fond pracovní doby), který vychází z optimálního rozpisu počtu pracovníků v jednotlivých směnách propočítaný z počtu dnů v roce přepočítaný na odpracované hodiny v roce při dané normě, počítaný s ohledem na dovolenou v rozsahu stanované zaměstnavatelem + pěti denním volnem (PN, studium..) Toto optimum se v praxi dlouhodobě ukazuje jako optimální, kdy je rezerva v době jakékoliv nepřítomnosti pracovníka. V současné době selhává z důvodu chybějících pracovníků na trhu práce

15 Pohled na ideální složení týmu Akutní péče (25lůžek) - denní směna všední den : 3x VS + 2x sanitář/ošetřovatel - denní směna víkend + svátek: 2x VS + 1sanitář/ošetřovatel - noční směna : 2x VS Intenzivní péče (5+1) - denní směna všední den : 3x VS + 2x sanitář/ošetřovatel - denní směna víkend + svátek: 3x VS + 1sanitář/ošetřovatel - noční směna : 3x VS + 1sanitář/ošetřovatel Následná péče (30 lůžek) - denní směna všední den : 2x VS + 3x sanitář/ošetřovatel + fyzioterapeuti - denní směna víkend + svátek: 2x VS + 2sanitář/ošetřovatel - noční směna : 1x VS + 1sanitář/ošetřovatel

16 Navyšování kompetencí VS  podávání některých léků: - zvýšená TT - pálení žáhy - k usnadnění vykašlávání - zácpa (bez onemocnění GIT) - nespavost - mírná až středně silná bolest (hlavy, zubů, menstruační bolest) - péče o oči, uši, dutinu nosní a DÚ  alergický zánět spojivek  svědění, kopřivka  indikace dávky inzulínu u kompenzovaného pacienta  aplikace glukózy u hypoglykémie  aplikace krystaloidního roztoku u hypotenze  ošetření drobných povrchových ran, péče o rány bez poškození integrity kůže

17 Navyšování kompetencí VS Výkony za předpokladu, že je bude provádět sestra specialistka s přidělenou kompetencí:  péče o rány s porušenou integritou kůže  laváž dýchacích cest  analgosedace u pacienta s UPV  aplikace diazepamu u epileptického záchvatu  Indikace dávek Warfarinu u kompenzovaných pacientů Navýšení kompetencí = navýšení v oblasti odměňování

18 Úhradová vyhláška opakované upozorňování, že zdroje pro úhrady nemocniční péče vysoce převyšují úhrady stanovené úhradovou vyhláškou jak je možné, že dostávají nemocnice za stejnou péči různé úhrady? a proč zrovna o tolik a tolik? navýšení úhrady o 3 % stačí pouze na stanovené zvýšení platů a mezd o 5%, ale část na platy a mzdy přímo určuje pouze 1,8 miliard, což pokryje 3% navýšení - navýšení platů a mezd garantováno ministrem zdravotnictví - další 3 % navýšení by nemocnice potřebovaly, aby udržely a částečně zlepšily přímou péči o pacienty (léky, potraviny, služby, vybavení)

19 Královehradecký kraj Akutní nedostatek v holdigu  Personální situace začíná být kritická  Chybí 43,5 úvazků LP  Chybí 60,1úvazků NLZP (zejména sester) Nedostatek v ONN  Paradox – vyhláška o personálním zabezpečení splněna / dle ZP chybí minimálně 20 úvazků lékařů na pokrytí pohotovostních služeb  NLZP – pro zajištění optimálního chodu chybí 21 úvazků  (17x VS, 2x fyzioterapeut, 1x ergoterapeut, 1x nutriční terapeut)

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JAK DÁL V PŘÍPRAVĚ ZÁKONA PRO NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ PRAXE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Praha 13.11.2015 Netolická Zuzana."

Podobné prezentace


Reklamy Google