Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 realizován od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013 zaměřen na podporu pracovní a sociální integrace osob z jiného sociokulturního prostředí hlavní cíl projektu - umístit pomocí podpůrných opatření dlouhodobě nezaměstnané obyvatele SVL na legální trh práce a udržet je na něm

3 Projekt reagoval na nejdůležitější aspekty vysoké míry nezaměstnanosti cílové skupiny – 75 – 80% chebských Romů je nezaměstnaných 1) absence základních pracovních a soc. kompetencí důležitých k zaměstnatelnosti 2) nekvalifikovanost 3) nedůvěra a neochota zaměstnavatelů k cílové skupině 4) rezignace na změnu 5) překážky na straně klienta – předluženost, past příbuzenské solidární sítě, žárlivost partnera, imobilita, strach z nového prostředí

4 1) Výběr a oslovení klientů 2) Motivační kurzy 3) Konzultace psychologa 4) Pracovní poradenství 5) Poskytnutí rekvalifikací 6) Spolupráce se zaměstnavateli 7) Podpora klienta

5 Spolupráce s ÚP Přímá návštěva PPC na základě doporučení Terénní práce v SVL

6 Hodinová dotace 30 hodin 6 kurzů X 5 hodin Lektoři – pracovníci DCHP s několikaletou praxí s cílovou skupinou osob bez přístřeší Okruhy: Seznámení práce s PC Teorie a praxe komunikace Hledáme zaměstnání – agenda ÚP, sebereflexe, životopis… Pracovně právní problematika Základy finanční gramotnosti Přijímací pohovor – video trénink

7 Cíl – pomocí bilanční diagnostiky, diagnostiky osobnosti, příp. pracovní diagnostiky napomoci výběru povolání, popř. predikci úspěšnosti výběru Dotace 20 hodin / kllient

8 Směřování k zajištění přiměřených služeb pro klienta, které budou odpovídat jeho potřebám a především povedou k usměrňování jeho orientace na TP ve vztahu k realitě Pojítko mezi jednotlivými aktivitami pomocí individuálního plánu

9 Cíl – zvýšení konkurenceschopnosti osob ze SVL

10 Důležitý předpoklad dobré spolupráce je včasné dohodnutí podmínek zaměstnání a některých nestandartních přístupů ke klientovi Příspěvky zaměstnavatelům v výši 15 000 Kč po dobu 6 měsíců, nutné posouzení veřejné podpory

11 Pracovní asistence – smyslem je zabezpečit, aby získané pracovní místo klient předčasně neopustil (rychlá detekce problémů) Praxe klienta u zaměstnavatele v trvání dvou týdnů po 2h Podpora úhrad za bydlení – u zaměstnavatelů mimo denní dojezd, u osob, kde se jevit žádoucí odchod z původního bydliště Občerstvení pro účastníky motivačních kurzů – pozitivní manipulace s klientem Náhrada nákladů na dopravu

12 pracovní poradce 0,5 psycholog 0,3 manažer projektu 0,15 finanční manažer 0,15 koordinátor nabídky pracovních pozic 0,2 pracovní asistenti (6) 267 hodin, max. 80 h/klient lektoři (3)

13 Celkové náklady – 5 752 016,-Kč Zařízení a vybavení 318 580,-Kč Rekvalifikace 200 000,-Kč Mzdové příspěvky zaměstnavatelům 2 430 000,- Kč navýšení o 270 000 2 700 000,- Kč Křížové financování62 500,- Kč

14 oslovených klientů143 počet kl., kteří se dostavili k jednání127 počet klientů, kteří podepsali smlouvu 77 počet klientů, kteří úspěšně absolvovali MK 61 počet zaměstnaných klientů 31 počet kl., kteří si udrželi zaměstnání 22 Počet kl., kteří absolvovali rekvalifikační kurz 5

15  Lázně Františkovy Lázně a.s. - 9 klientů PPM  Praní a čištění Velká Hleďsebe - 7 klientů PPM  Hotel Luisa Františkovy Lázně - 1 klient PPM  Obec Pomezí - 1 klient PPM  Středisko sociální rehabilitace -12 klientů PPM - 4 nově vytvořená pracovní místa

16 5 klientů získalo osvědčení o absolvování svářečského kurzu na rekvalifikace bylo čerpáno 66 250 kč Původní plán – 20 klientů z nevyčerpaných rekvalifikací přesunuta část do příspěvku na mzdu pro PPM

17 3 klienti využilo nabídku hrazení ubytování v místě pracoviště pokoje na ubytovně jsou jednolůžkové Dvěma klientům byla prodloužena smlouva o ubytování za zvýhodněných podmínek pokračující na náklady klienta.

18 Motivační kurzy v pronajatých prostorech

19  9 PC  interaktivní projektor  multifunkční tiskárna  nábytek

20  taška  kalkulačka  flash disk  propisovačka  pastelky  desky

21 Naši klienti v zam ě stnání ve Velké Hle ď sebi

22 … a ješt ě jeden pohled na pracovišt ě ve Františkových Lázních

23

24

25  35,8 let  základní vzdělání  3,5 roku nezaměstnaný  děti 2,7 Práce??


Stáhnout ppt "Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google