Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělání, řemeslo, zaměstnání realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělání, řemeslo, zaměstnání realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Vzdělání, řemeslo, zaměstnání realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s.

2 Identifikace operačního programu a výzvy 1. Identifikace výzvy –Číslo výzvy: D8 –Název výzvy: Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti –Číslo globálního grantu: CZ.1.04/2.1.01 –Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu –Celková částka pro tuto výzvu: 175.000.000 Kč, z toho Pro území Ústeckého kraje je určeno 50.000.000 Kč pro území Karlovarského kraje je určeno 50.000.000 Kč pro území Moravskoslezského kraje je určeno 75.000.000 Kč 2. Identifikace programu –Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost –Prioritní osa: 2 Aktivní politiky trhu práce –Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti –Cíl podpory: Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

3 Stručný obsah projektu Realizací tohoto projektu máme ambici poskytnout CS širokou škálu služeb a vzájemně propojených aktivit, které jim pomůže překonat bariéry bránící vstupu na trh práce. Mezi důležité aspekty patří individuální přístup ke klientům. Podpořené osoby se budou zúčastňovat mnoha různých aktivit od náborových akcí, poradenství, přes motivace, diagnostiky a profesní i neprofesní vzdělávání. Velmi motivující pro podpořené osoby bude i umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa. Významným prvkem tohoto projektu je široká škála motivačních a rekvalifikačních kurzů. Klientům budou na základě jejich přání a dle výsledků diagnostik nabízeny nejvhodnější aktivity. S každým klientem bude vyplněn anamnestický dotazník a založena osobní karta aktivit. Projekt významně pomůže CS soc. integraci ale i integraci na pracovní trh. Prezentováním pozitivních výsledků a výstupů projektu se taktéž zlepší pohled majority na sociálně vyloučenou lokalitu Chanov, ale především však na její obyvatele. Plánované aktivity jsou provázány s IPRM Most a navazují na realizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Mostu. Část aktivit bude realizována v nově rekonstruované budově PFC, které prošlo kompletní rekonstrukcí.

4 Hlavní cíle projektu Hlavním cílem je umožnit obyvatelům SVL plnohodnotné uplatnění se ve společnosti, tj.: –vzdělat a připravit CS na vstup, návrat a udržení se na trhu práce a předcházet jejich sociálnímu vyloučení. –dorovnat šance mladých nezaměstnaných pro uplatnění na trhu práce –nabídnout CS využití vzdělání pro rozvoj osobnosti a eliminaci patologických vzorců chování –pozitivně informovat o práci romské menšiny a pozitivních změnách na chanovském sídlišti Specifické cíle –1. Motivační kurzy, RK, specifické motivační aktivity –2. Individuální poradenství, pracovní diagnostiky –3. Tvorba nových pracovních míst –4. Správa a údržba nemovitostí a areálů ve správě a v majetku DRK –5. Objektivní informování o projektu –6. Pozitivní informování o práci romské menšiny a pozitivních změnách na chanovském sídlišti –7. Vytvoření výstavní expozice na UP Most a magistrátu města Mostu –8. Vytvoření informačních panelů v Polyfunkčním centru Chanov a DRK

5 Spolupracující organizace Statutární město Most Úřad práce v Mostě

6 Klíčové aktivity 1 Seznámení CS s aktivitami projektu 2 Středisko poradenských služeb 3 Motivační kurz – pracovní ochutnávky 4 Motivační kurz – umění komunikace 5 Pracovní diagnostika 6 RK Vedoucí dětských kolektivů 7 RK Domovník 8 RK Správce nemovitostí 9 RK Obsluha křovinořezu 10 RK Obsluha křovinořezu a motorové sekačky 11 RK Obsluha osobního počítače 12 Tvorba nových pracovních míst – Umístění příslušníků CS na volná pracovní místa

7 Cílové skupiny Uchazeči/ky o zaměstnání etnické menšiny a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí osoby do 25 let věku (včetně mladistvích do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc - fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

8 Hodnoty indikátorů Počet nově vytvořených PM celkem Žadatel vytvoří celkem 14 pracovních míst pro CS, z toho 6 žen a 8 mužů. Žadatel vytvoří 5 nových pracovních míst pro pracovní pozici Vedoucí dětských kolektivů. Tato nová pracovní místa budou vytvořena pro nejúspěšnější absolventy RK Vedoucí dětských kolektivů. Dále vytvoříme 5 nových pracovních míst na pracovní pozici Správa nemovitostí. Tato nová pracovní místa budou vytvořena pro nejúspěšnější absolventy RK Správa nemovitostí. Vytvořena budou také čtyři nová pracovní místa na pracovní pozici Domovník. Tato nová pracovní místa budou vytvořena pro nejúspěšnější absolventy RK Domovník. Jedno nové pracovní místo bude vytvořeno v rámci Střediska poradenských služeb pro pracovní pozici pracovní asistent/ka.

9 Hodnoty indikátorů Podpořeno bude celkem 60 osob. Budou to účastníci níže rozepsaných rekvalifikací. Dále to budou účastníci motivačního kurzu umění komunikace 3 x 10 klientů a motivačního kurzu – pracovní ochutnávky 3x 10 klientů, Individuální poradenství pro vzdělávání a zaměstnávání a pracovní diagnostiky 3 x 6. Podpořeno bude 14 osob na nově vytvořených pracovních místech. Podpořeny budou i osoby - účastníci projektu v rámci přímé podpory

10 Hodnoty indikátorů RK Vedoucí dětských kolektivů –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 10, počet úspěšných absolventů 8 –Skutečnost – 12 účastníků / 10 úspěšných absolventů s osvědčením RK Domovník –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 10, počet úspěšných absolventů 8 –Skutečnost – 10 účastníků/ 10 úspěšných absolventů s osvědčením RK Správce nemovitostí –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 10, počet úspěšných absolventů 8 –Skutečnost – 10 účastníků/ 9 úspěšných absolventů s osvědčením RK Obsluha křovinořezu –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 8, počet úspěšných absolventů 6 –Skutečnost – 12 účastníků/ 11 úspěšných absolventů s osvědčením RK Obsluha PC –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 10, počet úspěšných absolventů 8 –Realizace – 5/2015 RK Obsluha křovinořezu a motorové sekačky –Způsob ukončení - závěrečná zkouška, počet účastníků 8, počet úspěšných absolventů 6 –Realizace – 9/2015

11 Hodnocení Projekt je úspěšně realizován, pomáhá mnoha klientům Projekt probíhá bez velkých problémů a podstatných změn Naplánované a schválené klíčové aktivity projektu jsou bez jakýchkoliv problémů plněné. –Plná dle HMG: 3 – 10 činnost Střediska poradenských služeb 5 - 6/2015 RK Obsluha osobního PC 9/2015 RK Obsluha křovinořezu a motorové sekačky Hodnoty indikátorů, které byly nastavené a schválené byly bez problémů naplněné a dle stávajícího průběhu budou překročené. –Aktuální stav: cílová hodnota 60 podpořených/ 54 podpořených dle soupisky k 3/2015

12 Vzdělání, řemesla, zaměstnání Děkuji za pozornost Dům romské kultury o.p.s.


Stáhnout ppt "Vzdělání, řemeslo, zaměstnání realizátor projektu Dům romské kultury o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google