Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporované zaměstnávání -metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Projekt je financován z prostředků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporované zaměstnávání -metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Projekt je financován z prostředků."— Transkript prezentace:

1 Podporované zaměstnávání -metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

2 I nformace o projektu Doba realizace projektu: 2 roky Začátek projektu: 1. 2. 2010 Ukončení projektu: 31.1.2012 Realizátor: MESADA, občanské sdružení

3 Komu je projekt určen Osoby se zdravotním postižením  orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v třetím stupni  orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni  rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými

4 Cíl projektu Posílení pracovního začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, konkrétně osob se zdravotním postižením. Aktivizovat a motivovat cílovou skupinu k vyhledání, získání, udržení pracovního místa.

5 Aktivity projektu Výběr účastníků Vstup do projektu může být na základě: doporučení úřadu práce doporučení lékaře informací z tisku, letáku, doporučení druhé osoby apod. Zájemci mohou do projektu vstupovat průběžně po celou dobu jeho trvání, pokud to dovolí personální kapacita realizátora.

6 Aktivity projektu Před nalezením pracovního místa Individuální konzultace plánování pracovní kariéry (1 x týdně schůzka) rozvoj dovedností potřebných pro nalezení a udržení pracovního místa Job klub ( 1 x za 2 měsíce) Intenzivní výcvik sociálních dovedností Systemické poradenství

7 Aktivity projektu Po nalezení pracovního místa Poskytování podpory ve formě konzultace (min 2 x, dle domluvy). Může účastník navštěvovat Job klub. V některých případech lze využít pracovní asistenci (vztahy zaměstnanec – zaměstnavatel, apod.).

8 Aktivity projektu Práce se zaměstnavateli –Intenzivní spolupráce se zaměstnavateli v daném regionu. –Poradenství, jehož cílem je vytvoření stabilního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

9 Aktivity projektu Přímá podpora Mzdové příspěvky (po dobu 6 měsíců, max. 12 130,- Kč na plný úvazek) Cestovné (pouze do určité výše, po splnění daných podmínek)

10 Aktivity projektu Ukončení účasti v projektu Účastník projektu je zaměstnán a jeho situace na pracovišti je stabilní. Došlo ke zvýšení úrovně dovedností účastníka. Dlouhodobě se nedaří nalézt pro účastníka pracovní uplatnění a setrvání v projektu by mu nepřineslo další rozvoj. Účastník nedodržuje podmínky účasti v projektu. Po ukončení účasti může být zájemci nabídnuta další spolupráce.

11 Práva a povinnosti účastníka projektu Doložit doklad o zdravotním postižení. Docházet na naplánované schůzky. Plnit úkoly zadané pracovním konzultantem. Podávat pravdivé informace a údaje. Do 8 kalendářních dnů informovat realizátora o překážkách, které mu brání v účasti v projektu.

12 Práva a povinnosti účastníka projektu Včas omlouvat svoji nepřítomnost na aktivitách projektu. Při nástupu do zaměstnání poskytnout kopii pracovní smlouvy, okamžitě oznámit změny týkající se zaměstnání a pracovního vztahu. Do doby nástupu do zaměstnání plnit povinnosti vůči úřadu práce. Účastník projektu má nárok na vyjádření a uplatnění svého názoru.

13 Zavazuje se poskytnout účastníkovi služby a aktivity, které jsou součástí projektu. Iniciuje vznik příslušných dokumentů, hodnocení, individuálního plánu apod. Poskytuje účastníkovi projektu podporu v dosahování cíle dle individuálního plánu. Podporuje a respektuje rozhodnutí účastníka. Poskytuje informace o účastníkovi a jedná v zastoupení pouze s jeho souhlasem. Práva a povinnosti příjemce

14 Poskytuje informace o účastníkovi a jedná v zastoupení pouze s jeho souhlasem. Po dobu účasti v projektu pravidelně konzultuje se zaměstnavatelem průběh zaměstnání účastníka. Jedná s rodinou a ostatními formálními a neformálními zdroji účastníka se souhlasem účastníka. Přistupuje ke všem účastníkům stejně bez ohledu na pohlaví, věk, příslušnost k etické skupině nebo politické příslušnosti. Práva a povinnosti příjemce

15 Co projekt nabízí Spolupráci s pracovním konzultantem. Individuální podporu zaměřenou na potřeby konkrétního účastníka. Rozhled, orientaci a znalost trhu práce. Možnost využití pracovní asistence na pracovišti. Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. Příspěvky na cestovné.

16 Co lze účastí v projektu získat Poradce, prostředníka, lektora. Zvýšení úrovně dovedností, samostatnost a zvýšení sebevědomí. Informace o regionálním trhu práce. Silnější pozici na otevřeném trhu práce. Možnost, čerpání příspěvku na Vaši mzdu. Kontakt s novými lidmi.

17 Veškeré vzdělávací, poradenské a jiné aktivity projektu jsou všem účastníkům poskytovány ZDARMA.

18 Další informace MESADA, občanské sdružení centrála Písek pobočka Jindřichův Hradec pobočka Vimperk www.mesada.eu

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Podporované zaměstnávání -metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Projekt je financován z prostředků."

Podobné prezentace


Reklamy Google