Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu"— Transkript prezentace:

1 Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

2 Název projektu : Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu
Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.01/ Částka: 5  ,80 Kč Doba realizace projektu: PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

3 Popis projektu Mateřské centrum Bělásek ve spolupráci s Rodinným centrem Slunečník (partner projektu) připravilo vzdělávací program Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu. Projekt reaguje na potřeby žen (příp. mužů) na mateřské či rodičovské dovolené, nezaměstnaných žen s malými dětmi nebo v předdůchodovém věku a nabízí jim širokou škálu vzdělávacích kurzů a to obecných počítačových kurzů či specifických odborných kurzů, kterými jsou kurzy zaměřené na vyškolení žen (příp. mužů) na různé asistentské pozice. . PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

4 Cíl projektu Cílem je podpora zaměstnatelnosti žen a to
zpřístupněním nabídky různých rekvalifikačních kurzů, vzdělávání nezaměstnaných žen s malými dětmi a rodičů na MD a RD zaměřené na návrat do zaměstnání - odstraňováním překážek bránících ženám v účasti na trhu práce a vzděláv. aktivitách (konkrétně zajištěním doprovodného opatření - péče o děti v době kurzů) - začleněním vyškolených osob na trh práce formou praxe u různých zaměstnavatelů ( z komerční z féry a NNO) PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

5 Vzdělávací kurzy Administrativní asistentka s PC
Asistentka péče o děti Asistentka– personalistka s jazykovou přípravou Asistentka v domácnosti – hospodyně Asistentka v sociálních službách Asistentka manažera PC Kurzy PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

6 Doprovodné aktivity Významnou součástí projektu je pro absolventy rekvalifikačních kurzů následná praxe u zaměstnavatelů, což je výrazným motivujícím prvkem a příslibem možného zaměstnání. V rámci doprovodných aktivit je pro účastníky projektu připraveno: - zajištění péči o děti v době matčina vzdělávání – hlídáno 1031x - sociálně-právní poradenství po celou dobu projektu - součástí kurzů bylo malé občerstvení a proplácení cestovních náhrad PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

7 Celkem 8 kurzy úspěšně prošlo 52 absolventek.
Výsledky I.etapy Kurz Asistentka péče o děti – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 9 Kurz Asistentka v domácnosti – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 3 Kurz Asistentka - Personalistka s jazykovou přípravou – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 8 Kurz Administrativní asistentka s PC – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 7 Kurz Základy obsluhy PC – 4 kurzy, počet úspěšných absolventek: 25 Celkem 8 kurzy úspěšně prošlo 52 absolventek. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

8 Celkem 8 kurzy úspěšně prošlo 62 absolventek.
Výsledky II.etapy Kurz Asistentka péče o děti – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 12 Kurz Asistentka manažera (administrativní asistent) – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 10 Kurz Asistentka - Personalistka s jazykovou přípravou – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 10 Kurz Osobní asistentka aneb pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče o osoby s postižením – 1 kurz, počet úspěšných absolventek: 13 Kurz Základy obsluhy PC – 4 kurzy : počet úspěšných absolventek : 20 Celkem 8 kurzy úspěšně prošlo 62 absolventek. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

9 Výstupy celého projektu Celkem úspěšně podpořeno 117 osob.
Kurz Asistentka péče o děti – počet úspěšných absolventek: 21 Kurz Asistentka manažera – počet úspěšných absolventek: 10 Kurz Personalistka s jazykovou přípravou – počet úspěšných absolventek: 18 Kurz Osobní asistentka aneb pracovník v sociálních službách - počet úspěšných absolventek: 13 Kurz Základy obsluhy PC – počet úspěšných absolventek: 45 Kurz Asistentka v domácnosti – počet úspěšných absolventek: 3 Kurz Administrativní asistentka s PC - počet úspěšných absolventek: 7 Celkem úspěšně podpořeno 117 osob. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

10 Rekvalifikační kurz asistent péče o děti
Obsah jednotlivých učebních bloků 1) Zdravotní část Somatický a psychomotorický vývoj dítěte Základy poskytování první pomoci v dětském věku Základy péče o dítě Prevence dětských nemocí Metodika výchovné práce u dětí 2) Pedagogická část Pedagogické minimum PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

11 Praktická část práce s dětmi (výtvarná, hudební a pohybová výchova)
3) Praktická část - příklady práce s dětmi, přípravy hodin, výtvarné hrátky, říkadla, říkanky, pohádky, cvičení malých dětí, nošení malých dětí, masáže kojenců a batolat apod.) Praktická část práce s dětmi (výtvarná, hudební a pohybová výchova) Praxe ve vybraném zařízení - (praxe v MŠ) Zkoušky PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

12 Z toho 72 h teorie, 103 h praktická výuka (40h praxe)
Absolventky mohou působit v mateřských centrech, dětských klubech, event. mohou založit vlastní zařízení určené dětem (mikrojesle a mikroškolky), mohou pracovat v hlídacích agenturách atd. Absolventi získávají certifikát o absolvování kurzu (doklad o rekvalifikaci). Rozsah kurzu: 215 hodin Z toho 72 h teorie, 103 h praktická výuka (40h praxe) PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

13 Rekvalifikační kurz asistentka v sociálních službách – přímá obslužní péče o osoby s postižením
Kurz je určený především pracovníkům, jejichž náplní je přímá péče o osoby s postižením, a kteří nemají odpovídající vzdělání. Výuka je zaměřena na získání prakticky využitelných profesních znalostí. Kurz je sestaven se 17-ti samostatných modulů a byl realizován ve spolupráci s občanských sdružením Slunečnice Děčín. Ukončení kurzu je formou závěrečných zkoušek. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

14 OBSAH JEDNOTLIVÝCH MODULŮ: 1
OBSAH JEDNOTLIVÝCH MODULŮ: Úvod do problematiky zdravotního postižení Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie Prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb Úvod do problematiky kvality sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb První pomoc a základy ochrany zdraví BOZP, základy anatomie a fyziologie, desinfekce a hygiena Specifika péče o osoby s postižením Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Základny komunikace Krizová intervence PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

15 10. Sociálně právní minimum a požadavky na práci a její metody pro členy pečovatelské služby (PS) Zvládání jednání osob, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život, nebo život a zdraví jiných fyzických osob Pravidla šetrné sebeobrany Pedagogika volného času - aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění Základy péče o domácnost Metody sociální práce Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

16 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

17 Děkuji za pozornost. PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR


Stáhnout ppt "Asistentka 5x jinak aneb Čas na změnu"

Podobné prezentace


Reklamy Google