Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova jako proces zpracovala: Kateryna Foinetská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova jako proces zpracovala: Kateryna Foinetská."— Transkript prezentace:

1 Výchova jako proces zpracovala: Kateryna Foinetská

2 Výchova jako proces  Vztah společnosti a výchovy.  Vývoj názoru na možnosti a způsoby výchovy.  Normativní, endogenní a exogenní stránky výchovy.  Výchovné cíle, jejich vývoj a východiska při jejich stavování. Výchova je cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňující optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuál. dispozicemi. Výchova je cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňující optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuál. dispozicemi. jedinec je brán jako objekt, ale zároveň i jako subjekt výchovy jedinec je brán jako objekt, ale zároveň i jako subjekt výchovy

3 Druhy výchovných procesů: rozdělení podle míry vnějších podnětů: a) integrace- naučené formy chování b) adaptace-přizpůsobení prostředí c)distribuce-z vychovaného se stává vychovatel

4 Základní rysy výchovy: 1)vých. proces je součástí spontánního formování jedince 2)budování jeho zkušenostního základu 3)utváření uceleného obrazu o světě a místě v něm 4)sebevýchova není vyvrcholením výchovy, ale součástí výchovy 5)objekt a subjekt výchovy 6)aktivní adaptace- jedinec je vychováván k tomu, aby se přizpůsoboval svému okolí- nebude se přímo přizpůsobovat, ale tvoří si vlastnosti, které ho dělají originálním

5 Proces výchovy: Základem formativního procesu je situace - východisko pro formování : a) rovina podmíněných procesů c) rovina zvyků-osvojení urč. stereotypů chování d) rovina rysů- postoje, hodnoty, zájmy f) jáství osobnosti- podstatné vlastnosti, které charakterizují konkrétního člověka -osobnost člověka- nejvyšší integrace všech těchto zmíněných reaktivních systém situace- konkrétně vymezená shoda vnějších okolností, časově limitovaná, během níž je jedinec vystaven působení konkrétních vlivů, na něž určitým způsobem reaguje -pedagogické situace jsou záměrně vyvolány -egoangažované situace- situace, které osloví jedince a vyprovokují ho k určitému chování, aktualizují potřeby jedince.

6 Formy výchovy: HRA- dítě si osvojuje vnější svět prostřednictvím hry: _ - hry manipulační - konstruktivní - konstruktivní - iluzivní - iluzivní - hry úkolové - hry úkolové - paralelní hry-děti si hrají vedle sebe(do3 let) - paralelní hry-děti si hrají vedle sebe(do3 let) -kooperativní hry- děti si hrají spolu -kooperativní hry- děti si hrají spolu UČENÍ- rozvíjí zkušenosti dítěte, opak vrozeného, sociální učení- rozvoj sociální inteligence, přijímání hodnot PRÁCE- vytváření hodnot, aktivní proces, který se podílí na vývoji jedince Výchova : exogenní - záměrná(učitel) -nezáměrná(soc. prostředí) -nezáměrná(soc. prostředí) endogenní -záměrná(sebevýchova, seberegulace) endogenní -záměrná(sebevýchova, seberegulace) - nezáměrná(bezděčné sebeutváření) - nezáměrná(bezděčné sebeutváření)

7 Jednostranné koncepce a modely výchovy 1)pedocentrický model: bezcílná výchova 2)voluntaristický model: absolutizace cíle výchovy (maximální utopické požadavky) 3)technocentrický model: orientace na výchovné prostředky 4)funkcionální model: absolutizace podmínek výchovy (vnější, vnitřní) SOCIALIZACE: SOCIALIZACE: je integrace jedince do společnosti: jedinec hledá své místo ve společnosti, přizpůsobuje se, přijímá hodnoty a chování dané skupiny- hraní sociálních rolí je integrace jedince do společnosti: jedinec hledá své místo ve společnosti, přizpůsobuje se, přijímá hodnoty a chování dané skupiny- hraní sociálních rolí

8 Globální výchova: Východiska: Společenská: globální problémy lidstva Pedagogická: příklon k humanistickým koncepcím, sebevýchově Filosofická : neustále přibližování se ideálu- celistvosti-systémové pojetí světa, vzájemná propojenost, dynamika vývoje Podstatou globální výchovy je chování souvislostí veškerého celku a komplexní odpovědnost za lokální a globální svět, respekt k přírodě.

9 Pedagogické principy koncepce glob. výchovy: -středem pozornosti je dítě- žák- student -člověk jako součást světa -osobnost člověka- jako jedinečná individualita -celoživotní proces výchovy -kooperativnost

10 Základní principy glob. výchovy:  důraz na všelidské hodnoty demokracie a humanity ve vzdělání  uspokojování dítěte, žáka jako individuality, úcta, tolerance  princip vzájemného učení  systém pojetí výchovy a vzdělání  nová role učitele, vychovatele  svoboda výběru  vzdělání a výchova pro globální občanství a uvědomělou péči o Zemi


Stáhnout ppt "Výchova jako proces zpracovala: Kateryna Foinetská."

Podobné prezentace


Reklamy Google