Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrace malé prodejny PhDr. Soňa Hanáková. Význam a úkoly maloobchodu článek obchodního subsystému, který zabezpečuje směnu zboží mezi výrobcem a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrace malé prodejny PhDr. Soňa Hanáková. Význam a úkoly maloobchodu článek obchodního subsystému, který zabezpečuje směnu zboží mezi výrobcem a."— Transkript prezentace:

1 Administrace malé prodejny PhDr. Soňa Hanáková

2 Význam a úkoly maloobchodu článek obchodního subsystému, který zabezpečuje směnu zboží mezi výrobcem a konečným zákazníkem základní prvek – obchodní jednotky nakupuje zboží buď ze skladů nebo přímo u výrobce a nakoupené zboží prodává ve svých prodejnách zákazníkům + poskytuje služby, kterými uspokojuje potřeby lidí význam maloobchodu: –plynulé zásobování, –udržení zboží v prodejnách dle poptávky, –realizace výzkum poptávky spotřebitelů, –rozšíření prodejní sítě, –zavádění nových forem prodeje.

3 Právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele Zákon o ochraně spotřebitele –stanoví 5 základních oblasti na ochranu spotřebitele: poctivost prodeje, zákaz diskriminace spotřebitele, zákaz nabídky nebezpečných výrobků, zákaz klamání spotřebitele, informační povinnost a další podmínky související s prodejem. Zákon o České obchodní inspekci –charakteristika a působnost kontroly ČOI Občanský zákoník –úprava majetkových vztahů FO a PO Obchodní zákoník –stanoví povinnosti prodávajícího, obchodní závazkové vztahy Živnostenský zákon –podmínky živnostenského podnikání, povinnosti podnikatele.

4 Zásady bezpečnosti při práci a zajištění hygieny prodeje povinnost podnikatelů dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření k zabránění vzniku škod, a to jak na lidských životech a zdraví, tak i na majetku firmy ustanovení Zákoníku práce, která upravují povinnosti podnikatelů (seznámení zaměstnanců s předpisy BOZP, úroveň péče o BOZP, pracovní úrazy, …) zásady bezpečnosti při práci v obchodě (pořádek na pracovišti, oděv a obuv, práce s elektrickými spotřebiči, …) zásady zajištění hygieny v potravinářských prodejnách (manipulace s potravinami, hygienické požadavky při konzumaci potravin na místě, …)

5 Hlavní typy maloobchodních jednotek specializované (odborné) jednotky –obchodní činnost realizovaná určitou sortimentní skupinou zboží, –vyšší ceny vzhledem k nižší frekvenci poptávky, –vyšší náklady vlivem vyšších nároků na odbornost personálu a rozsahem doprovodných služeb. úzce specializované prodejny –nejvyšší stupeň specializace sortimentu zboží, –pro nejnáročnější zákazníky např. prodejny pro domácí kutily, pro zahrádkáře, prodejny klobouků, kravat, sýrů apod. smíšené prodejny –prodávají potravinářské i nepotravinářské zboží, –zejména na venkově a v okrajových částech měst, –úzký sortiment –např. prodejny se samoobsluhou, kuchyňské potřeby, textilní galanterie, sklo-porcelán apod.

6 obchodní domy –široký a hluboký sortiment nepotravinářského a potravinářského zboží ve specializovaných prodejních odděleních soustředěných zpravidla v jedné prodejně, –počet nabízených druhů zboží dosahuje až 200 000 položek, – výhody pro zákazníka (souborný nákup, široký výběr, kvalifikovaná obsluha, servis,..) specializované obchodní domy –zaměřeny především na nepotravinářské zboží (odívání a další služby), –kombinovaná forma prodeje (pultový prodej, volný výběr i samoobsluha), –hluboký sortiment s omezenou šíří. supermarkety –velkokapacitní prodejny s plným sortimentem potravin a základními druhy nepotravinářského zboží –5 000 – 10 000 druhů zboží, velikost prodejny nad 400 m 2 (do 800 až 1 500 m 2).

7 hypermarkety – plný sortiment potravinářského zboží a velký rozsah zboží nepotravinářského (až 80 %), – zajištění i občerstvení pro zákazníka, – prodejní plocha od 3 000 do 15 000 m 2 – základem úspěchu jsou nízké ceny (oproti obchodním domům o 30 až 40 % nižší). diskontní prodejny – souvisí s vysokou obchodní marží, která neúnosně zvyšuje ceny zboží, – jejich zřizování ve starších opuštěných objektech, – nevedou plný sortiment, zařízení skladového typu na paletách. ambulantní prodejny – pochůzkový prodej, stánkový prodej, pojízdné prodejny. zásilkový obchod – příznivý trend vývoje tohoto typu do budoucna pojízdné prodejny, automaty, čerpací stanice, boutique, duty- free-shops

8 Vnější úprava a označení prodejny funkce vnější úpravy a vzhledu prodejny jedná se o průčelí prodejny, které tvoří: – přední stěna s firemním štítem firemní barvy, osvětlení, výstižný nápis, který informuje o nabízeném sortimentu – výkladní skříně nejmasovější a nejlevnější reklamní prostředek, získá pozornost zákazníka, rychlé nalezení potřebného zboží s co nejmenší časovou ztrátou – vstupní prostor prodejny obchodní jméno, sídlo, bydliště podnikatele, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní doba, informace o způsobu platby popř. jazyku dorozumění.

9 Vnitřní úprava a prostorové členění prodejny podmínky k zabezpečení plynulosti obchodního provozu členění celkového provozního prostoru: – prodejní prostor, – ostatní hlavní druhy prostorů (občerstvení,…), – pomocné provozní prostory, – prostory s přímým vztahem ke zboží (příjmové, skladové, příruční, pomocné, přípravny a výrobny, výkup zálohovaných obalů), – prostory s nepřímým vztahem ke zboží (správa a zařízení, sociální prostory), – prostory technického vybavení (strojovna vzduchotechniky, kotelny, sklad paliv, telefonní ústředna).

10 Zásobování prodejen a související dokumenty nákup zboží určeného k dalšímu prodeji nebo zpracování na základě poptávky v daném čase a místě účastníci nákupu jsou prodejna (odběratel) a výrobní nebo obchodní firma tzn. velkoobchod (dodavatel) vystavení objednávky – písemně dle katalogu, předtištěným formulářem, telefonicky, faxem, internetem, osobní návštěvou, – prostřednictvím obchodního zástupce nebo prodejcem, který současně zastupuje výrobní nebo velkoobchodní firmu, – náležitosti objednávky.

11 uzavírání kupních smluv – postup při uzavírání kupní smlouvy – prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu – náležitosti kupní smlouvy (Obchodní zákoník) plnění podmínek dodávky – kupující nabývá vlastnické právo předání zboží – odpovědnost za vady (tzv. zjevné vady) – reklamace a reklamační nároky – platba kupní ceny

12 Způsoby objednání zboží a související dokumenty a)nákup bez smyslového (např. hmatového, zrakového, sluchového) výběru používá se u běžného zboží, jehož užitné vlastnosti jsou všeobecně dobře známy, b)nákup se smyslovým výběrem používá se u zboží technicky náročnějšího, které se rychle technicky vyvíjí a mění, které podléhá sezónním, módním vlivům a zboží nestandardního (uměleckého charakteru), c)nákup kombinovaný používá se u zboží dosud běžně nakupovaného smyslovým výběrem u novinek, které přicházejí do obchodu nepravidelně.

13 Základní formy prodeje zboží 1.otevřený systém prodeje zákazník přebírá podstatnou část úkolů, výhody (rychlost, nezávislost, bezprostřední kontrola) samoobsluha (uzavřená a otevřená) volný prodej kombinovaný prodej 2.uzavřený systém prodeje styk zákazníka se zbožím se uskutečňuje prostřednictvím prodavače pultový prodej

14 Příjem zboží a související dokumenty odběr zboží od dodavatele a kontrola množství a jakosti odebraného zboží čili přejímka zboží podmínky optimálního příjmu zboží podmínky odběru zboží (místo, doklady, účast při odběru, …) pravidla přejímky zboží a její zaměření – kvalitativní (jakostní), úplná a neúplná – kvantitativní (množstevní) – sortimentní (cenová a početní kontrola) reklamace vůči dodavateli – povinnosti dodavatele – způsoby vyřízení reklamace

15 Skladování jednotlivých druhů zboží a manipulace s ním skladování zboží uskladnění zboží skladovací podmínky a prostory mechanizace a automatizace ve skladech druhy skladů: – automatizované sklady, – plně automatizované sklady, – poloautomatizované sklady. zásady skladování zboží a obalů organizace práce ve skladech bezpečnost při práci ve skladech

16 Příprava zboží k prodeji, prodej zboží dle sortimentu a formy prodeje Příprava zboží k prodeji představuje: – ošetření zboží, předbalování a předvažování, úpravu zboží, vystavování, označení cenovkou a doplňování předpisy o prodeji zboží jakost a množství zboží používání vah kontrolní váhy prodej v čisté váze dodržování správné míry vlastní prodej zboží – osobní nabídka, doplňková nabídka, nabídka nových druhů zboží a připomínková nabídka

17 Doplňkové formy prodeje zboží zásilkový prodej – prostřednictvím katalogu, inzerátu, prospektu, obchodního zástupcem, teletextem, internetem apod. – význam – napomáhá zásobování širokého okruhu osob – hlavní předpoklady prodej vzorků prodejní automaty – obchodní význam z hlediska času a místa – druhy prodejních automatů (sloupcové, přihrádkové, se sklopnými poličkami) stánkový prodej – stánky s pevným stanovištěm – přenosné a pojízdné stánky pojízdné prodejny roznáškový prodej prodej zboží na splátky

18 Reklamační řízení ze strany spotřebitele podstata a nejčastější příčiny reklamací zákazníků vadou označujeme skutečnost, pro kterou nemůže zboží sloužit svému účelu a funkci zjevné vady a vady skryté druhy vad zboží předpisy pro vyřizování reklamací odstranitelná vada zásady vyřizování reklamací zákazníků lhůty pro vyřízení reklamací (nejpozději 30 dnů od uplatnění reklamace) rychle vyřízení reklamace prohlubuje důvěru kupujícího k firmě, stejně jako ochota a přívětivost pracovníků prodejny výměna bezvadného zboží

19 Formy platebního styku a související dokumenty Hotovostní platební styk – prostřednictvím přímého předání hotovosti (bankovek a mincí) – v prodejně se z přijatých peněz od zákazníků za zboží vytváří v pokladně tržba Bezhotovostní platební styk – přesun peněz se děje převedením částky z bankovního účtu zákazníka na bankovní účet obchodníka – placení platební kartou – použitím šeků – zaplacením vystavené faktury

20 Druhy bezplatných a placených služeb obchodu vlivy působící na rozvoj doprovodných služeb obchodu služby placené – účtovány podle smluvních cen – dárková služba, roznáška potravin do bytu, zásilková služba, úprava lahůdkářských a cukrářských výrobků, dovoz zboží do bytů, fotoslužby, montáž a servis, opravy, půjčovny, … služby zprostředkované – zprostředkované služby mezi prodejnou a další organizací – zprostředkované služby prodejnou mezi prodávajícím a kupujícím služby neplacené – služby v přímé návaznosti na prodej zboží (nákup do tašky, mletí kávy) – služby informační (poradenská služba, výstavky, rozhlasová relace)

21 Inventarizace v prodejně pojem inventarizace inventarizace vs. inventura druhy inventarizace – z hlediska rozsahu (úplná a dílčí) – z hlediska času (řádná a mimořádná) inventarizace zboží a obalů postup při provádění inventarizace (6 kroků) lhůta pro provedení inventarizace inventarizační rozdíly, jejich zjištění a vyrovnání – manko a přebytek náležitosti inventarizačního zápisu


Stáhnout ppt "Administrace malé prodejny PhDr. Soňa Hanáková. Význam a úkoly maloobchodu článek obchodního subsystému, který zabezpečuje směnu zboží mezi výrobcem a."

Podobné prezentace


Reklamy Google