Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněná území ČR a regionu. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněná území ČR a regionu. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 Chráněná území ČR a regionu

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy biologie a ekologie - ekologie

3 Obsah Územní ochrana ČR1 2 Kategorie chráněných území ČR3 Národní park4 5 Přehled a rozlohy NP6 Chráněná krajinná oblast (CHKO)7 8 V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO9 10

4 Obsah V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO11 V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO12 Národní přírodní rezervace13 Národní přírodní památka14 Přírodní rezervace15 Přírodní památka16 Název stránky 1717 Název stránky 1818 Název stránky 1919 Název stránky 2020

5 Územní ochrana je zakotvena v zákoně 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. V České republice se dělí na dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) Územní ochrana ČR 1

6 Do VZCHÚ spadají dvě kategorie: Národní park (NP) Chráněná krajinná oblast (CHKO) Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: Národní přírodní rezervace (NPR) Národní přírodní památka (NPP) Přírodní rezervace (PR) Přírodní památka (PP) 2

7 Kategorie chráněných území v ČR 3

8 Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Národní park (NP) 4

9 Veškeré využití národních parků musí být: podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky vyhlašuje Parlament České republiky zákonem. Státní správu v ochraně přírody a krajiny v NP vykonává jeho správa, která je také oprávněna vyhlašovat na jeho území další kategorie chráněných území. Národní park (NP) 5

10 Přehled a rozlohy NP 6

11 Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí tak, by se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Chráněná krajinná oblast (CHKO) 7

12 Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. Chráněné krajinné oblasti a bližší ochranné podmínky vyhlašuje vláda republiky nařízením. Státní správu v ochraně přírody a krajiny v NP vykonává jeho správa, která je také oprávněna vyhlašovat na jeho území další kategorie chráněných území. Chráněná krajinná oblast (CHKO) 8

13 CHKO Beskydy (1973, 1160 km²), CHKO Bílé Karpaty (1980, 746km²), CHKO Blaník (1981, 41km²), CHKO Blanský les (1989, 212 km²), CHKO Broumovsko (1991, 410 km²), CHKO České středohoří (1976, 1063 km²), CHKO Český kras (1972, 128 km²), CHKO Český les (2005, 466 km²), CHKO Český ráj (1954, 181 km²), CHKO Jeseníky (1969, 740 km²), CHKO Jizerské hory (1967, 368 km²), CHKO Kokořínsko (1976, 272 km²), CHKO Křivoklátsko (1978, 628 km²), V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO 9

14 CHKO BeskydyCHKO Český Ráj 10

15 CHKO Labské pískovce (1972, 250 km²), CHKO Litovelské Pomoraví (1990, 96 km²), CHKO Lužické hory (1976, 267 km²), CHKO Moravský kras (1956, 92 km²), CHKO Orlické hory (1969, 204 km²), CHKO Pálava (1976, 83 km²), CHKO Poodří (1991, 82 km²), CHKO Slavkovský les (1974, 610 km²), CHKO Šumava (1963, 99 ha), CHKO Třeboňsko (1979, 700 km²), CHKO Žďárské vrchy (1970, 709 km²), CHKO Železné hory (1991, 284 km²). V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO 11

16 V ČR je dnes vyhlášeno 25 CHKO CHKO Moravský krasCHKO Třeboňsko 12

17 Menší území mimořádných přírodních hodnot, ve kterém jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. NPR vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR vyhláškou. V ČR bylo do roku 2010 vyhlášeno 113 NPR. Národní přírodní rezervace (NPR) 13

18 Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů – ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje se vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR. V ČR bylo do roku 2010 vyhlášeno 108 Národních přírodních památek. Národní přírodní památka (NPP) 14

19 Menší území s hodnotnými ekosystémy typickými pro příslušnou geografickou oblast. Zřizuje je Městský úřad s pověřenou působností, Správa NP, správa CHKO, Magistrát nebo Statutární město. V ČR bylo do roku 2007 vyhlášeno 780 přírodních rezervací. Přírodní rezervace (PR) 15

20 Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů – ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Zřizuje je Městský úřad s pověřenou působností, Správa NP, správa CHKO, Magistrát nebo Statutární město vyhláškou. Status přírodní památky má k červnu roku 2012 v České republice 1271 území a objektů. Přírodní památka (PP) 16

21 17

22 18

23 19

24 20

25 http://www.nppodyji.cz/ http://www.krnap.cz http://czech.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=137,138,139,140,141,142&id_mapy=37&lng=&menu= http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/severni-morava/moravskoslezske-beskydy/6255-chko-beskydy-/ http://www.craj.info/3-prirodni-zajimavosti/chko-cesky-raj/ http://www.caves.cz http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_národních_přírodních_památek_v_Česku http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_národních_přírodních_rezervací_v_Česku http://old.ochranaprirody.cz http://www.tipynavylety.cz http://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/1202-divoka-sarka/ http://foto.mapy.cz/40929-Belecsky-pisnik http://files.mojespanelsko.cz/200000339-92648935e9/NP%2CChko%20s%20popisem-web.jpg Materiály získané při specializačním studiu pro Koordinátory EVVO organizované organizací SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Použité zdroje


Stáhnout ppt "Chráněná území ČR a regionu. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google