Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning na PdF UP úvodní seznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2009 Ing. Jiří Štencl Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning na PdF UP úvodní seznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2009 Ing. Jiří Štencl Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771."— Transkript prezentace:

1 E-learning na PdF UP úvodní seznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2009 Ing. Jiří Štencl Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc telefon: 585 635 040 e-mail: unifor.pdf@upol.czunifor.pdf@upol.cz WWW: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-learning/http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-learning/

2 Obsah prezentace stručný úvod do distančního vzdělávání a e-learningu seznámení se studijním informačním systémem LMS Unifor Upozornění: Tato prezentace není, nechce a ani nemůže být vyčerpávajícím popisem problematiky e-learningu. Naopak, mnoho témat a pojmů z této oblasti bylo vypuštěno, a to zcela záměrně. Jejím cílem je pouze a jen poskytnout základní informace potřebné k úspěšnému zahájení studia prostřednictvím e-learningu. Případný zájemce o hlubší seznámení s problematikou nalezne odkazy na některé informační zdroje na konci této prezentace.

3 Proč e-learning ? Dnešek je dobou „e“ e-mail, e-shop, e-banking, e-business... Před informačními a komunikačními technologiemi (ICT) se neschováme mobilní telefony, CD, DVD, Internet, digitální foto/video... ICT je využít ke vzdělávání studovat je možno i jinak než pouze z knih... Multimédia vládnou světem více médií = zapojení více lidských smyslů...

4 Distanční vzdělávání (DiV) Multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně odděleni od vzdělávaných distanční texty strukturované (orientace v textu, dávkování studia...) problémové (úkoly, cvičení, případové studie...) graficky upravené (hlavní a popisný sloupec...) multimediální prvky (CD, DVD, rozhlas, TV, PC, Internet...) studijní opory -v širším slova smyslu veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání

5 Distanční vzdělávání (DiV) Hlavním objektem procesu je studující, hlavním subjektem procesu je vzdělávací instituce - nikoli učitel Tutor „polidšťuje“ proces DiV nepředává informace (neučí), ale motivuje a vede sleduje pokrok ve studiu a pomáhá řešit problémy zadává a hodnotí práci studujících (písemné úkoly apod.) (výjimečně) též může plnit funkci zkoušejícího pečuje pouze o určitou dílčí skupinu studujících se kterou se schází na tutoriálech

6 Distanční vzdělávání (DiV) Tutoriál společné setkání studujících s tutorem (prezenční část DiV) účast je obvykle nepovinná, avšak doporučovaná náplň tutoriálu vzájemná diskuse mezi studujícími a tutorem skupinové řešení problémů konzultace k písemným úkolům (obsah, forma, hodnocení...) osvojení si speciálních dovedností, které nelze získat distanční formou (např. laboratorní práce) poskytování doplňkových informací a další Zkouška ověřování znalostí studujících (prezenční) podmínkou vykonání je obvykle vypracování zadaných úkolů

7 E-learning aktuálně Multimediální podpora vzdělávacího procesu, spojená s moderními informačními a komunikačními technologiemi, jejichž úkolem je zkvalitnění vzdělávání. využití zejména pro distanční formu vzdělávání především on-line (Internet), částečně off-line (CD, DVD...) on-line komunikace synchronní (v reálném čase): videokonference, chat... asynchronní: e-mail, diskusní fórum (klub)... LMS (Learning Management System) - systém pro řízení výuky zefektivnění řízení studia i jeho administrace studijní opory, testy, komunikace, virtuální třídy...

8 LMS Unifor - úvod Studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání. Hlavním komunikačním médiem je mezinárodní síť Internet. Požadavky na pracovní stanici (počítač studujícího) běžné PC zvuková karta CD-ROM (off-line materiály) Internetový prohlížeč Internet Explorer 7+ (IE6 – omezená funkčnost!), Firefox 2+, Opera 9, Google Chrome připojení k Internetu

9 LMS Unifor - přihlášení Přiřazení konkrétního uživatelského jména uživatelským jménem je osobní číslo v systému IS/STAG osobní číslo („Stag login“) lze zjistit prostřednictvím portálu UP http://portal.upol.cz Hlavní nabídka  Kontakty  Hledání studentů na UP uživatelské jméno se nemění ani po přechodu do vyšších modulů (např. semestrů apod.) heslo: 'x'+rodné číslo bez lomítka (př.: x8811221234) v případě problémů s přihlášením kontaktovat administrátora LMS Unifor: Ing. Jiří Štencl, e-mail: unifor.pdf@upol.cz, telefon: 585 635 040unifor.pdf@upol.cz

10 LMS Unifor - přihlášení Přihlašovací stránka LMS Unifor http://unifor.upol.cz/pedagogicka/ E-learningové stránky Pedagogické fakulty UP http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-learning/ přihlášení možné pouze pro studenty fakulty obsahuje též aktuální informace k e-learningu na PdF E-learningový portál EWIT http://elearning.upol.cz/ přihlášení pro studenty všech fakult celouniverzitní vzdělávací portál plně zaměřený na oblast e-learningového vzdělávání

11 LMS Unifor - struktura studia Kurz  Modul  Disciplína  Kapitoly distančního textu Disciplína – konkrétní předmět. Obsahuje dané kapitoly distančního textu nebo jiné studijní opory (foto, audio, video...) (příklad disciplíny: „Obecná pedagogika 1“) Modul – složen z jednotlivých disciplín (příklad modulu: „1. ročník – zimní semestr“) pozn.: modul nemusí nutně odpovídat akademickému semestru ! Kurz – obsahuje jeden a více modulů (příklad kurzu: „Pedagogika-správní činnost“)

12 LMS Unifor - úkoly Krátký úkol vyžaduje pouze stručnou odpověď - přímo v Uniforu nelze odpovídat po stanoveném termínu Dlouhý úkol analogie se seminární prací v klasické výuce je třeba jej vypracovat mimo Unifor (např. v textovém editoru) a zaslat k hodnocení pokud ještě nedošlo k hodnocení práce tutorem, lze již jednou zaslaný úkol smazat a nahradit novým práci lze zaslat i po stanoveném termínu - takový úkol však tutor může, ale nemusí přijmout. Tutor může studujícímu práci zamítnout (neschválit) nebo vrátit k přepracování.

13 LMS Unifor - testy „Zkušební“ (cvičný) test není hodnocen slouží studujícímu k procvičování („test nanečisto“) lze jej libovolně opakovat po ukončení je možno si zobrazit správné odpovědi „Ostrý“ (skutečný) test je hodnocen slouží k ověření znalostí studujícího lze jej absolvovat pouze jednou – nový pokus je oprávněn povolit jen tutor nelze zobrazit správné odpovědi Testy je nutno absolvovat v zadaném časovém limitu, po ukončení jsou okamžitě automaticky vyhodnocovány.

14 LMS Unifor - prezenční akce Tutoriál / zkouška možnost on-line přihlášení i odhlášení podrobné informace a jejich okamžitá aktualizace při změně termín místo konání rozsah výuky počet přihlášených/počet volných míst vstupní požadavky program tutoriálu u zkoušek nabídka více termínů termíny všech tutoriálů či zkoušek, na které se studující přihlásil, jsou automaticky vkládány do jeho osobního kalendáře

15 LMS Unifor - komunikace Zprávy interní zasílání zpráv - obdoba e-mailu provázanost s ostatními částmi Uniforu automatické upozorňování na došlé zprávy možnost přeposílání na skutečný e-mail + upozornění jako SMS RSS kanál – automatický odběr zpráv a informací z Uniforu Diskusní kluby diskusní fóra na všech úrovních obecná diskuse k disciplíně konkrétní diskuse k jednotlivým kapitolám diskuse nezávislé na disciplíně Novinky obecné vzkazy od tutorů či správce Uniforu (administrátora)

16 LMS Unifor - komunikace Chat synchronní on-line komunikace v reálném čase (v Uniforu pro zjednodušení označena pouze jako online) možnost založení vlastních komunikačních skupin („místností“) komunikační skupiny veřejné (přístup má kdokoliv) privátní (přístup pouze se znalostí hesla) Často kladené otázky (FAQ) dotazy uživatelů a odpovědi administrátora na ně souvisí s funkčností a obsluhou Uniforu, netýkají se výuky

17 LMS Unifor - zdroje informací Knihovna vyhledávání vyhledávání v rámci Uniforu lze omezit pouze na určité oblasti vyvěšení veřejně přístupných souborů může vyvěsit kterýkoli tutor či studující možnost omezení přístupu jen pro určité skupiny uživatelů Literatura, odkazy uváděny u jednotlivých disciplín snadná orientace (možno použít vyhledávání) hypertextové odkazy („hyperlinky“) mohou vést na informační zdroje i mimo Unifor nebo k souborům ke stažení

18 LMS Unifor - studující Osobní stránka informace o uživateli lze umístit i fotografii „Vaše nastavení“ vzhled („skin“) přeposílání zpráv na e-mail a upozornění o zprávách jako SMS počet záznamů na stránku, heslo pro RSS, Google kalendář... Body okamžité zjištění hodnocení bodovány jsou úkoly, testy i prezenční akce možno přidělit též dodatečné body („prémiové“) Vyhledávání v kapitolách, uživatelích, zprávách, diskusích, úkolech...

19 LMS Unifor - studující Kalendář zobrazuje důležité akce spojené se studiem veden a aktualizován automaticky termíny testů, tutoriálů a zkoušek vložení vlastních akcí budík – upozornění v zadaný okamžik Třída virtuální třída v Uniforu obsahuje všechny studující konkrétní disciplíny u daného tutora možnost zobrazení osobních stránek členů třídy i tutora Nápověda stránky nápovědy: http://napoveda.lmsunifor.com http://napoveda.lmsunifor.com video nápověda

20 LMS Unifor - závěr Smyslem užití e-learningu je studium ulehčit, nikoli ztížit... Obsluha systému je relativně jednoduchá, avšak každý začátek je těžký... Unifor je pouze prostředník a pomocník, do hlavy Vám nikdo vědomosti nenaleje...

21 Použité informační zdroje Online nápověda LMS UNIFOR [online]. Olomouc: Net University, c 2008 [cit. 2009-09-20]. Dostupné z http://napoveda.lmsunifor.com/. Nocar, D. E-learning v DiV [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit. 2009-09-20]. Dostupné z http://www.cdiv.upol.cz/www/DiV/e-learning.pps. Průcha, J. - Míka, J. Distanční studium v otázkách: průvodce studujících a zájemců o studium [online]. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 1999 [cit. 2009-09-20]. Dostupné z http://www.csvs.cz/struktura/ncdiv/pruvodce.pdf. E-learningový portál EWIT [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit. 2009-09-20]. Dostupné z http://elearning.upol.cz. Slovník DiV [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit. 2009-09-20]. Dostupné z http://www.cdiv.upol.cz/www/DiV_slovnik.htm.


Stáhnout ppt "E-learning na PdF UP úvodní seznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2009 Ing. Jiří Štencl Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 771."

Podobné prezentace


Reklamy Google