Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning na PdF UP úvodní seznámení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning na PdF UP úvodní seznámení"— Transkript prezentace:

1 E-learning na PdF UP úvodní seznámení
Ing. Jiří Štencl Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. 5 Olomouc telefon: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2 Obsah prezentace stručný úvod do distančního vzdělávání a e-learningu
seznámení se studijním informačním systémem LMS Unifor Upozornění: Tato prezentace není, nechce a ani nemůže být vyčerpávajícím popisem problematiky e-learningu. Naopak, mnoho témat a pojmů z této oblasti bylo vypuštěno, a to zcela záměrně. Jejím cílem je pouze a jen poskytnout základní informace potřebné k úspěšnému zahájení studia prostřednictvím e-learningu. Případný zájemce o hlubší seznámení s problematikou nalezne odkazy na některé informační zdroje na konci této prezentace.

3 Proč e-learning ? Dnešek je dobou „e“
, e-shop, e-banking, e-business ... Před informačními a komunikačními technologiemi (ICT) se neschováme mobilní telefony, CD, DVD, Internet, digitální foto/video ... ICT je využít ke vzdělávání studovat je možno i jinak než pouze z knih ... Multimédia vládnou světem více médií = zapojení více lidských smyslů ...

4 Distanční vzdělávání (DiV)
Multimediální forma řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně odděleni od vzdělávaných distanční texty strukturované (orientace v textu, dávkování studia ...) problémové (úkoly, cvičení, případové studie ...) graficky upravené (hlavní a popisný sloupec ...) multimediální prvky (CD, DVD, rozhlas, TV, PC, Internet ...) studijní opory - v širším slova smyslu veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání

5 Distanční vzdělávání (DiV)
Hlavním objektem procesu je studující, hlavním subjektem procesu je vzdělávací instituce - nikoli učitel Tutor „polidšťuje“ proces DiV nepředává informace (neučí), ale motivuje a vede sleduje pokrok ve studiu a pomáhá řešit problémy zadává a hodnotí práci studujících (písemné úkoly apod.) (výjimečně) též může plnit funkci zkoušejícího pečuje pouze o určitou dílčí skupinu studujících se kterou se schází na tutoriálech

6 Distanční vzdělávání (DiV)
Tutoriál společné setkání studujících s tutorem (prezenční část DiV) účast je obvykle nepovinná, avšak doporučovaná náplň tutoriálu vzájemná diskuse mezi studujícími a tutorem skupinové řešení problémů konzultace k písemným úkolům (obsah, forma, hodnocení ...) osvojení si speciálních dovedností, které nelze získat distanční formou (např. laboratorní práce) poskytování doplňkových informací a další Zkouška ověřování znalostí studujících (prezenční) podmínkou vykonání je obvykle vypracování zadaných úkolů

7 E-learning aktuálně Multimediální podpora vzdělávacího procesu, spojená s moderními informačními a komunikačními technologiemi, jejichž úkolem je zkvalitnění vzdělávání. využití zejména pro distanční formu vzdělávání především on-line (Internet), částečně off-line (CD, DVD ...) on-line komunikace synchronní (v reálném čase): videokonference, chat ... asynchronní: , diskusní fórum (klub) ... LMS (Learning Management System) - systém pro řízení výuky zefektivnění řízení studia i jeho administrace studijní opory, testy, komunikace, virtuální třídy ...

8 LMS Unifor - úvod Studijní informační systém pro distanční a další vzdělávání. Hlavním komunikačním médiem je mezinárodní síť Internet. Požadavky na pracovní stanici (počítač studujícího) běžné PC zvuková karta CD-ROM (off-line materiály) Internetový prohlížeč Internet Explorer 7+ (IE6 – omezená funkčnost!), Firefox 2+, Opera 9+, Google Chrome připojení k Internetu

9 LMS Unifor - přihlášení
Vstup prostřednictvím Portálu UP uživatelské jméno = Portál ID Kontakty  Upol Hledání studentů výchozí heslo = rodné číslo bez lomítka přihlášení do Portálu UP Přihlásit se (na úvodní stránce) přihlášení do LMS Unifor Studium a výuka  LMS UNIFOR  Přihlásit se jako  (E13…) při prvním vstupu je vyžadována změna hesla pro přímý vstup

10 LMS Unifor - přihlášení
Přímý vstup do LMS Unifor přes přihlašovací stránku POUZE v případě nemožnosti použití Portálu UP (výpadek, údržba …) uživatelské jméno = osobní číslo v systému IS/STAG (E13…) osobní číslo („Stag login“) lze zjistit prostřednictvím portálu UP Hlavní nabídka  Kontakty  Hledání studentů na UP heslo = nastaveno uživatelem při prvním vstupu v případě problémů s přihlášením kontaktovat administrátora LMS Unifor: Ing. Jiří Štencl, telefon:

11 LMS Unifor - struktura studia
Kurz  Modul  Disciplína  Kapitoly distančního textu Disciplína – konkrétní předmět. Obsahuje dané kapitoly distančního textu nebo jiné studijní opory (foto, audio, video ...) (příklad disciplíny: „Obecná pedagogika“) Modul – složen z jednotlivých disciplín (příklad modulu: „Zimní semestr“) pozn.: modul nemusí nutně odpovídat akademickému semestru! Kurz – obsahuje jeden a více modulů (příklad kurzu: „2013/2014 – Hlavní celofakultní kurz“)

12 LMS Unifor - úkoly Krátký úkol
vyžaduje pouze stručnou odpověď - přímo v Uniforu nelze odpovídat po stanoveném termínu Dlouhý úkol analogie se seminární prací v klasické výuce je třeba jej vypracovat mimo Unifor (např. v textovém editoru) a zaslat k hodnocení pokud ještě nedošlo k hodnocení práce tutorem, lze již jednou zaslaný úkol smazat a nahradit novým práci lze zaslat i po stanoveném termínu - takový úkol však tutor může, ale nemusí přijmout. Tutor může studujícímu práci zamítnout (neschválit) nebo vrátit k přepracování. Praktická ukázka

13 LMS Unifor - testy „Zkušební“ (cvičný) test není hodnocen
slouží studujícímu k procvičování („test nanečisto“) lze jej libovolně opakovat po ukončení je možno si zobrazit správné odpovědi „Ostrý“ (skutečný) test je hodnocen slouží k ověření znalostí studujícího lze jej absolvovat pouze jednou (nový pokus je oprávněn povolit jen tutor) nelze zobrazit správné odpovědi Praktická ukázka Testy je nutno absolvovat v zadaném časovém limitu, po ukončení jsou okamžitě automaticky vyhodnocovány.

14 LMS Unifor - prezenční akce
Tutoriál / zkouška možnost on-line přihlášení i odhlášení podrobné informace a jejich okamžitá aktualizace při změně termín místo konání rozsah výuky počet přihlášených/počet volných míst vstupní požadavky program tutoriálu u zkoušek nabídka více termínů termíny všech tutoriálů či zkoušek, na které se studující přihlásil, jsou automaticky vkládány do jeho osobního kalendáře Praktická ukázka

15 LMS Unifor - komunikace
Zprávy interní zasílání zpráv - obdoba u provázanost s ostatními částmi Uniforu automatické upozorňování na došlé zprávy možnost přeposílání na skutečný + upozornění jako SMS RSS kanál – automatický odběr zpráv a informací z Uniforu Praktická ukázka Diskusní kluby diskusní fóra na všech úrovních obecná diskuse k disciplíně konkrétní diskuse k jednotlivým kapitolám diskuse nezávislé na disciplíně

16 LMS Unifor - komunikace
Chat synchronní on-line komunikace v reálném čase (v Uniforu pro zjednodušení označena pouze jako online) možnost založení vlastních komunikačních skupin („místností“) komunikační skupiny veřejné (přístup má kdokoliv) privátní (přístup pouze se znalostí hesla) Flashchat – vylepšená verze (video & audio) Novinky obecné vzkazy od tutorů či správce Uniforu (administrátora) Často kladené otázky (FAQ) dotazy uživatelů a odpovědi administrátora na ně souvisí s funkčností a obsluhou Uniforu, netýkají se výuky

17 LMS Unifor - zdroje informací
Knihovna vyhledávání vyhledávání v rámci Uniforu lze omezit pouze na určité oblasti vyvěšení veřejně přístupných souborů může vyvěsit kterýkoli tutor či studující možnost omezení přístupu jen pro určité skupiny uživatelů Literatura, odkazy uváděny u jednotlivých disciplín snadná orientace (možno použít vyhledávání) hypertextové odkazy („hyperlinky“) mohou vést na informační zdroje i mimo Unifor nebo k souborům ke stažení

18 LMS Unifor - studující Vyhledávání
Osobní stránka informace o uživateli lze umístit i fotografii „Vaše nastavení“ přeposílání zpráv na a upozornění o zprávách jako SMS počet záznamů na stránku, heslo pro RSS, Google kalendář ... Body okamžité zjištění hodnocení bodovány jsou úkoly, testy i prezenční akce možno přidělit též dodatečné body („prémiové“) Vyhledávání v kapitolách, uživatelích, zprávách, diskusích, úkolech ...

19 LMS Unifor - studující vložení vlastních akcí
Kalendář zobrazuje důležité akce spojené se studiem veden a aktualizován automaticky termíny testů, tutoriálů a zkoušek vložení vlastních akcí budík – upozornění v zadaný okamžik Třída virtuální třída v Uniforu obsahuje všechny studující konkrétní disciplíny u daného tutora možnost zobrazení osobních stránek členů třídy i tutora Nápověda

20 LMS Unifor - závěr Smyslem užití e-learningu je studium ulehčit, nikoli ztížit ... Obsluha systému je relativně jednoduchá, avšak každý začátek je těžký ... Unifor je pouze prostředník a pomocník, do hlavy Vám nikdo vědomosti nenaleje ...

21 Použité informační zdroje
Online nápověda LMS UNIFOR [online]. Olomouc: Net University, c 2008 [cit ]. Dostupné z Nocar, D. E-learning v DiV [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit ]. Dostupné z Průcha, J. - Míka, J. Distanční studium v otázkách: průvodce studujících a zájemců o studium [online]. Praha: Národní centrum distančního vzdělávání, 1999 [cit ]. Dostupné z E-learningový portál EWIT [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit ]. Dostupné z Slovník DiV [online]. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UP [cit ]. Dostupné z


Stáhnout ppt "E-learning na PdF UP úvodní seznámení"

Podobné prezentace


Reklamy Google