Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nobody’s Unpredictable Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 11.1.2012 Výsledky výzkumu veřejného mínění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nobody’s Unpredictable Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 11.1.2012 Výsledky výzkumu veřejného mínění."— Transkript prezentace:

1 Nobody’s Unpredictable Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 11.1.2012 Výsledky výzkumu veřejného mínění

2 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 2 Pozadí a cíle výzkumu Výzkum byl realizován jako součást projektu „Implementace efektivního procesního řízení na Městském úřadě v Chebu“. Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit:  Hodnocení vedení města a přístupu zaměstnanců odborů k občanům  Hodnocení komunikace ze strany vedení města a hodnocení komunikačních kanálů o dění ve městě  Hodnocení dopravy a MHD  Vnímání bezpečnosti ve městě a vnímání problémových situací  Vztah k městu  Pracovní příležitosti ve městě a okolí  Motivátory a bariéry pro život ve městě

3 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 3 Metodologie Kvantitativní výzkum byl realizován formou face to face rozhovorů, tj. osobním rozhovorem tazatele s respondentem v ulicích města. Cílová skupina: Obyvatelé Chebu starší 18 let. Výběr respondentů byl náhodný s ohledem na dodržení kvót pro pohlaví a věk. Náhodnost a reprezentativita výběrového souboru byla zajištěna dotazováním obyvatel v různých částech města v různé dny a různou denní dobu. Celkem bylo realizováno 708 rozhovorů. Výzkum byl realizován v období od 5.9. do 21.9.2011.

4 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 4 Hlavní zjištění – život ve městě  Obyvatelům Chebu se ve městě žije spíše dobře.  Obecně panuje spokojenost s bydlením.  Problémem pro život ve městě jsou pracovní příležitosti.  Podle většiny obyvatel by mohli z města kvůli nedostatku vhodných pracovních příležitostí začít odcházet vzdělaní a mladí lidé.  Je zapotřebí se zaměřit na lidi ve věku 18 – 29 let, jelikož tato cílová skupina by potencionálně mohla město opustit. O odchodu z města alespoň někdy uvažovalo 73 % lidí z této cílové skupiny.  Jako hlavní příčiny pro případný odchod z města by byly pro mladé lidi především nedostatek pracovních příležitostí, pro některé nedostupnost bytů, ale také nedostatek vyžití ať už sportovního či kulturního v podobě diskoték, barů a různých akcí pro mladé.  Kategorie lidí ve věku 18 – 29 let nemá k městu příliš silný vztah a zřejmě by části z nich ani nevadilo, kdyby se odstěhovali za lepšími podmínkami do jiného města.  Naopak největší vztah k městu mají senioři, kteří již nezamýšlejí se z města odstěhovat. Mají ve městě své kořeny, rodiny a známé.

5 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 5 Hlavní zjištění – Radnice a vedení města  Více než polovina obyvatel města je spokojena s vedením radnice. Necelá třetina se nedokáže k tomuto tématu vyjádřit, především mladí lidé.  Čtvrtina obyvatel města řešila v posledním roce osobně nějakou záležitost na MÚ a to především na odboru majetkoprávním a finančním.  Přístup pracovníků těchto odborů je hodnocen pozitivně, objevuje se ale i poměrně vysoké procento velmi nespokojených.  Pro zvýšení spokojenosti s přístupem by měli někteří pracovníci být více vstřícní k občanům, kteří chodí na MÚ řešit různé životní situace a očekávají ze strany pracovníků pomoc.  Z výsledků vyplývá, že se o komunální politiku / dění ve městě více zajímají ženy, lidé v produktivním věku a lidé s rodinou. Naopak se o dění ve městě příliš nezajímají muži a lidé ve věku 18 – 29 let.  Z tohoto důvodu i hodnocení poskytování informací ze strany Radnice o dění ve městě, komunikaci s občany a poskytování prostoru pro vyjádření názoru k dění ve městě lépe hodnotí výše zmíněná cílová skupina než ostatní.

6 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 6 Hlavní zjištění – Komunikační kanály o dění ve městě  Pokud jde o komunikaci s občany a poskytování informací, spokojena je více než polovina obyvatel města. Jsou zde však rezervy. Kladně hodnotí komunikaci především aktivní občané, k méně aktivním se informace o dění ve městě nedostanou v takové míře, jak by měly.  Lidé by zřejmě očekávali, že s nimi vedení Radnice bude komunikovat více neformálně a častěji.  Jednání Zastupitelstva se alespoň občas účastní 16 % obyvatel.  Videopřenosy mají větší úspěch. Alespoň jednou se na přenos z jednání Zastupitelstva dívalo necelých 40 % obyvatel. Nejčastějšími diváky jsou lidé ve věku 60 – 69 let.  Nejvyužívanějším zdrojem informací o dění ve městě jsou Radniční listy, které jsou také považovány za nejlepší informační kanál.  79 % obyvatel města zná Radniční listy a většina je také alespoň občas čte.  Podle 80 % čtenářů poskytují Radniční listy dostatek informací o dění ve městě.  Nezanedbatelným zdrojem informací o dění ve městě je i kabelová televize.  Kategorie mladých do 29 let dává jednoznačně přednost internetu a to jak získáváním informací z webových stránek města, tak důležitým informačním zdrojem jsou sociální sítě, především Facebook.  Nejstarší skupina obyvatel se o dění ve městě dozvídají od svých příbuzných / známých, stejně tak muži, kteří se o dění ve městě dozvídají od svých partnerek.

7 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 7 Hlavní zjištění – doprava a MHD  Třetina obyvatel města využívá pravidelně MHD. Nejčastěji jsou to mladí lidé do 29 let a senioři.  Lidé v produktivním věku od 30 – 59 let využívají více než ostatní pro cestu po městě auto.  Polovina těch, kteří využívají MHD, zaznamenala změny v MHD, ke kterým došlo začátkem července tohoto roku.  Změnu jízdních řádů nezaznamenala pětina lidí, necelá třetina ji hodnotí jako změnu k lepšímu, 11 % jako změnu k horšímu.  Necelá třetina těch, kteří MHD využívají zaznamenala lepší návaznost spojů. Pětina lidí v době dotazování uvedla, že nebyla příležitost tyto změny zaznamenat.  To, že mají senioři starší 65 let MHD zdarma, hodnotí naprostá většina obyvatel města pozitivně.  Parkování v širším centru města je považováno za problém.  Zavedení placených zón by uvítali především ti, kteří po městě jezdí autem nejčastěji.

8 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 8 Hlavní zjištění – bezpečnost ve městě  Lidé se celkově ve městě cítí bezpečně.  Za největší problém je považován vandalismus, krádeže a drogy.  Většině také vadí hrací automaty / herny, které by se podle většiny obyvatel měly zrušit.  Obyvatelé města jsou více spokojeni s prací Policie ČR než s prací Městské policie (MP). Za poslední rok nedošlo v práci Městské policie podle obyvatel k žádným velkým změnám. Zhruba stejné procento obyvatel si myslí, že došlo ke zlepšení tak ke zhoršení práce MP.  MP by se podle obyvatel města měla zaměřovat především na potírání vandalismu, hlídání nočního klidu a zajišťování pořádku na veřejných prostranstvích.  Místa, kde se lidé necítí bezpečně : Wolkerova, Evropská, nádraží a jeho okolí, Pivovarská a Kamenná.  Důvody k obavám na těchto místech jsou především nepřizpůsobivý občané, především Romové.

9 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 9 Život ve městě

10 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 10 Jak se žije v Chebu Obyvatelům Chebu se ve městě žije spíše dobře. Nejvyšší míru spokojenosti pociťují lidé, kteří ve městě žijí od narození. Nejméně spokojeni s životem v Chebu jsou mladí lidé do 29let, nejspokojenější jsou naopak senioři. Q1. Když se zamyslíte, jak se Vám žije v Chebu? TOTAL žije v Chebu od narození žije v Chebu déle než 20 let žije v Chebu 11 - 20 let žije v Chebu 5 - 10 let žije v Chebu méně než 5 let Muži Ženy 18 – 29 let 30 – 44 let 45 – 59 let 60 – 69 let 70 let a více 19 24 18 10 15 16 25 16 14 17 21 35 43 v % T3B…součet tří nejvyšších kategorií odpovědí T3B (n=708) (n=318) (n=194) (n=76) (n=69) (n=51) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

11 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 11 Zamýšlené odstěhování z Chebu O tom, zda se z města odstěhovat, přemýšlelo alespoň někdy 46 % obyvatel. Mezi mladými lidmi ve věku 18 – 29 let dosahuje tato hodnota až 73 %. Q3. Přemýšlel\a jste někdy o tom, že byste se z Chebu odstěhoval\a? v % TOTAL žije v Chebu od narození žije v Chebu déle než 20 let žije v Chebu 11 - 20 let žije v Chebu 5 - 10 let žije v Chebu méně než 5 let Muži Ženy 18 – 29 let 30 – 44 let 45 – 59 let 60 – 69 let 70 let a více (n=708) (n=318) (n=194) (n=76) (n=69) (n=51) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

12 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 12 Budou žít ve městě za 10 let Zatímco většina obyvatel si myslí, že za 10 let bude žít v Chebu, mezi mladými ve věku 18 – 29 let se polovina domnívá, že se z Chebu odstěhuje. Q4. Když si představíte svůj život za 10 let, myslíte si, že budete v Chebu bydlet? v % 79 73 89 81 74 72 76 81 51 84 92 100 90 T2B…součet dvou nejvyšších kategorií odpovědí T2B TOTAL žije v Chebu od narození žije v Chebu déle než 20 let žije v Chebu 11 - 20 let žije v Chebu 5 - 10 let žije v Chebu méně než 5 let Muži Ženy 18 – 29 let 30 – 44 let 45 – 59 let 60 – 69 let 70 let a více (n=708) (n=318) (n=194) (n=76) (n=69) (n=51) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

13 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 13 Důvody, proč nebudou žít v Chebu za 10 let %n = 151 pracovní příležitosti jinde 36 velká kriminalita 13 nelíbí se v Chebu 11 potřeba žít ve větším / velkém městě 9 chci jinam, do lepšího města... 9 studium v jiném městě 9 pracovní příležitosti v cizině 7 Romové 5 potřeba žít na vesnici/menší město 3 Vietnamci 3 málo společenského vyžití 2 drahé nájmy 1 špína, hluk 1 špatné podmínky pro podnikání 1 je zda rasismus 1 chci cestovat 1 jen tu studuji, bydliště mám jinde 1 neví, nic.... 3 Pokud se lidé budou z Chebu stěhovat, bude to především kvůli nedostatku pracovních příležitostí a také případně zvyšující se kriminalita. Q5. Proč si myslíte, že za 10 let nebudete v Chebu bydlet?

14 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 14 Městský úřad

15 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 15 Spokojenost se současným vedením města Q6. Jak jste spokojen\a se současným starostou a vedením města? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) Mezi těmi, kteří dokážou ohodnotit vedení města, převažuje pozitivní hodnocení. Z výsledků vyplývá, že se o komunální politiku / dění ve městě více zajímají ženy, lidé v produktivním věku a lidé s rodinou. (n=191) (n=75) v % 54 38 65 39 61 59 61 50 T2B

16 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 16 Co by mělo současné vedení města zlepšit %n = 708 ***úřad 19 více dělat pro město/občany a ne jen pro sebe 8 komunikace s občany, dát na občany... 5 řešení problémových občanů (romové apod.) 3 zlepšit finance/neplýtvat financemi 2 ***občané 10 bezpečnost ve městě/herny/prostituce... 3 pracovní příležitosti 2 lepší kulturní vyžití 2 ***město 6 více čistoty 3 nic, spokojenost39 neví/neuvedeno27 Q7. Je něco, co by mělo současné vedení města zlepšit? *** tzv. overcode – zahrnuje kódy podle tematických oblastí

17 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 17 Hodnocení komunikace ze strany Radnice Podle 28 % obyvatel města Radnice nekomunikuje dostatečně. Nejvíce nespokojeni jsou lidé, kteří se o dění nejvíce zajímají, tedy ve věku 30 – 59 let, ale také lidé do 29 let, i když v této věkové kategorii převládají ti, kteří se o toto téma nezajímají. Kritičtí jsou především muži. Q8. Komunikuje podle Vás Radnice dostatečně s obyvateli města? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 52 39 61 35 61 56 65 49 T2B v %

18 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 18 Hodnocení informování občanů o dění na MÚ a ve městě ze strany Radnice Obyvatelé města se cítí být celkem informováni o dění na MÚ a ve městě. Nedostatek informací pociťují především muži. Q9. Informuje podle Vás Radnice dostatečně o dění na Městském úřadu a ve městě? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 57 43 66 40 63 62 65 60 T2B v %

19 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 19 Prostor občanů pro vyjádření se k dění ve městě Zatímco ženy mají pocit, že mají dostatek prostoru k vyjádření se k dění ve městě, muži zastávají zcela opačný názor. Q10. Dává podle Vás Radnice dostatečný prostor občanům k tomu, aby se vyjádřili k dění ve městě? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 49 35 59 33 53 57 60 51 T2B v %

20 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 20 Co by měla Radnice zlepšit v komunikaci s občany %n = 708 naslouchat občanům, ptát se občanů...12 více informací7 zvýšit komunikaci s občany6 dbát na potřeby občanů6 více chodit mezi lidi, diskuse....5 řešit požadavky, vyhovět lidem...3 nerozhodovat sami, větší spolupráce s občany2 vše, celkově2 ochota, vlídnost, lepší jednání...1 více možností pro občana se vyjádřit1 lepší webové stránky, lepší internetové diskuse1 tolerance1 častější vydání deníků/Radničních listů1 nic, spokojenost40 neví21 Vedení Radnice by mělo více komunikovat s občany i mimo jednání zastupitelstva či oficiálně svolaných informačních schůzí. Q11. Co by měla Radnice v oblasti komunikace s občany zlepšit?

21 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 21 Účast občanů na jednání Zastupitelstva Naprostá většina občanů se nikdy neúčastní jednání Zastupitelstva města. Q12. Účastníte se jednání Zastupitelstva města Chebu? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) v %

22 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 22 Sledování videopřenosů ze Zastupitelstva Téměř dvě pětiny obyvatel alespoň někdy sledovaly videopřenosy ze Zastupitelstva města. Jednání více sledují ženy než muži a lidé ve věku 60 – 69 let. Q13. Sledujete videopřenosy ze Zastupitelstva města? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) v %

23 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 23 Kategorie využívající daný zdroj informací nejméně n = 708, v % TOTAL (n=708) Muži (n=289) Ženy (n=419) 18-29 let (n=191) 30-44 let (n=227) 45-59 let (n=155) 60–69 let (n=75) 70 a více let (n=60) Radniční listy5036592752586968 Webové stránky města www.cheb.cz 344229493932115 Kabelová televize2827302732252927 Od někoho z rodiny \ od přátel \ známých 1725111615 1928 Chebský deník1519129 192123 Rozhlas – stanice Egrensis10111098121612 Rozhlas – stanice Dragon777486127 Infocentrum68567735 Plakáty45474252 Regionální přílohy deníků (MF Dnes apod.) 33324533 Sociální sítě (Facebook apod.)31473110 Rozhlas – Český rozhlas ČRo33314307 Diskuse vedení města s občany (např. změny v MHD apod.) 12011102 Jinde11000013 Nikde \ nezajímám se9109195558 Zdroje informací o dění ve městě / na Radnici Nejvyužívanějším zdrojem informací o dění ve městě jsou Radniční listy kromě kategorie mladých do 29 let, pro které je nejvyužívanějším zdrojem informací internet. Q14. Kde obvykle získáváte informace o tom, co se děje ve městě / na Radnici? Kategorie využívající daný zdroj informací nejvíce

24 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 24 Kategorie považující daný zdroj informací za nejhorší n = 708, v % TOTAL (n=708) Muži (n=289) Ženy (n=419) 18-29 let (n=191) 30-44 let (n=227) 45-59 let (n=155) 60–69 let (n=75) 70 a více let (n=60) Radniční listy3928471740486552 Webové stránky města www.cheb.cz 20261635231430 Kabelová televize11 129151298 Rodina \ přátelé\ známí795558815 Chebský deník33341535 Rozhlas – stanice Egrensis23122315 Rozhlas – stanice Dragon23112143 Plakáty11121110 Infocentrum12111300 Sociální sítě (Facebook apod.)10130000 Rozhlas – Český rozhlas ČRo11000110 Regionální přílohy deníků (MF Dnes apod.) 10110110 Diskuse vedení města s občany (např. změny v MHD apod.) 00000002 Nic z uvedeného11010010 Nevím1718162612151117 Nejlepší informační kanál o dění ve městě / na Radnici Za nejlepší informační kanál jsou považovány Radniční listy, mezi mladými lidmi je to internet. Q15. Který z následujících informačních kanálů podle Vás nejlépe informuje o dění ve městě / na Radnici? Kategorie považující daný zdroj informací za nejlepší

25 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 25 Kategorie nejméně preferující daný zdroj informací n = 708, v % TOTAL (n=708) Muži (n=289) Ženy (n=419) 18-29 let (n=191) 30-44 let (n=227) 45-59 let (n=155) 60–69 let (n=75) 70 a více let (n=60) Radniční listy3527421337455752 Webové stránky města www.cheb.cz 31303236393593 Kabelová televize2517302527232917 Sociální sítě (Facebook apod.)1317112616530 Chebský deník12 8 101915 Rozhlas – stanice Egrensis91097 81512 Infocentrum998911873 Od někoho z rodiny \ od přátel \ známých 7965571218 Rozhlas – stanice Dragon666564118 Plakáty57456535 Diskuse vedení města s občany (např. změny v MHD apod.) 46234503 Rozhlas – Český rozhlas ČRo22211343 Regionální přílohy deníků (MF Dnes apod.) 22212340 Jinde11010102 Neví1011101677810 Preferovaný zdroj informací Občané Chebu preferují mix informačních kanálů o dění ve městě / na Radnici. Především pro seniory zůstávají jednoznačně nejpreferovanějším zdrojem informací Radniční listy. Pro věkovou kategorii 18 – 29 let je jednoznačně preferovaným zdrojem informací internet a to jak webové stránky města tak sociální sítě. Poměrně preferovaným zdrojem informací je také kabelová televize. Q16. Kde byste nejraději získával/a informace o dění ve městě (na Radnici)? Uveďte max. 3 zdroje informací. Kategorie nejvíce preferující daný zdroj informací

26 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 26 Míra znalosti a čtenosti Radničních listů Radniční listy čte alespoň občas většina obyvatel města. Q17. Znáte Radniční listy? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=558) (n=206) (n=352) (n=177) (n=134) (n=50) (n=128) (n=69) Q18. Čtete Radniční listy pravidelně? ANO (n=558)

27 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 27 Jak Radniční listy informují o dění ve městě Většina těch, kteří Radniční listy znají, se domnívají, že informují o dění ve městě a na Radnici dostatečně. Některým chybí nějaké dílčí informace. Q19. Jak podle Vás Radniční listy informují o dění ve městě a na Radnici? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=558) (n=206) (n=352) (n=177) (n=134) (n=50) (n=128) (n=69) 80 75 83 54 87 91 90 78 T2B v %

28 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 28 Co by se mělo změnit v Radničních listech %n = 558 více informací o městě5 více informací o kulturním dění ve městě1 více sportu1 více info co radnice chystá1 moc reklamy1 více prostoru pro názory občanů1 více politiky1 větší objektivita1 pracovní příležitosti1 soužití Rómů s ostatními obyvateli1 málo přehledné1 ostřejší kritika1 větší písmo, lepší grafika1 Radnice by měla opravdu udělat to co v listech slibuje1 více zábavy, křížovky, kvízy....1 více zajímavostí1 nic, spokojenost62 neví19 Q20. Co by se mělo v Radničních listech změnit? Co Vám chybí?

29 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 29 Návštěvy občanů na MÚ Čtvrtina obyvatel města řešila osobně nějakou záležitost na MÚ a to především na odboru majetkoprávním a finančním. Q21. Byl\a jste v uplynulých 12 měsících osobně něco řešit na Městském úřadě v Chebu? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) v % Q22. Na jakém odboru? ANO (n=186) %n = 186 Odbor majetkoprávní24 Odbor finanční23 Odbor stavební19 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 18 Odbor silničního hospodářství a dopravy 6 Odbor organizační a správní6 Odbor investiční6 Odbor obecní živnostenský úřad6 Odbor školství, tělovýchovy a kultury 3 Odbor životního prostředí3 Odbor kanceláře starosty2 neví/ nepamatuje si3

30 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 30 Spokojenost s přístupem pracovníků odborů Vzhledem k nízkému počtu respondentů lze hodnotit pouze výsledky pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkoprávní, odbor, stavební a odbor finanční. I přesto, že je přístup pracovníků těchto odborů hodnocen pozitivně, objevuje se i poměrně vysoké procento velmi nespokojených. Q23. Jak jste byl\a spokojen\a s přístupem pracovníků odboru? 1. Odbor kanceláře starosty 2. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 3. Odbor životního prostředí 4.Odbor investiční 5. Odbor organizační a správní 6. Odbor obecní živnostenský úřad 7. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8. Odbor silničního hospodářství a dopravy 9. Odbor majetkoprávní 10. Odbor stavební 11. Odbor finanční 100 84 83 81 82 78 75 67 65 T2B v % Báze: respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících osobně něco řešili na MÚ v Chebu jednotlivé odbory - 1) n=4!, 2) n=6!, 3) n=6!, 4) n=11!, 5) n=11!, 6) n=11!, 7) n=33, 8) n=12!, 9) n=45, 10) n=36, 11) n=43 Pozn. !... Nízká báze

31 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 31 Co by se mělo zlepšit ze strany pracovníků odborů %n = 186 vstřícnost o občanům18 vlídnost, milý, usměvavost13 nabídky řešení v různých životních situacích/poradit11 odbornost/informovanost7 kratší čekací doba4 empatie / vžít se do situace občanů2 trpělivost2 nechovat se nadřazeně1 dodržovat pracovní dobu1 prodloužit pracovní dobu1 zvýšit osobní zodpovědnost1 vše1 nic, spokojenost44 neví, neuvedeno12 Pro zvýšení spokojenosti s přístupem by měli někteří pracovníci být více vstřícní k občanům, kteří chodí na MÚ řešit různé životní situace a očekávají ze strany pracovníků pomoc. Q24. Co by se mělo zlepšit ze strany pracovníků odborů? Báze: respondenti, kteří v uplynulých 12 měsících osobně něco řešili na MÚ v Chebu

32 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 32 Doprava a MHD

33 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 33 Míra využívání MHD Více než polovina obyvatel města nevyužívá MHD. Nejvíce je MHD využíváno lidmi ve věku 18 – 29 let a následně staršími 60 let. Q25. Využíváte MHD? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let 32 28 34 53 21 22 30 32 T3B v % (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

34 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 34 Zaznamenání změn v MHD a hodnocení změn jízdních řádů Polovina těch, kteří využívají MHD, zaznamenala změny v MHD. Změnu jízdních řádů nezaznamenala pětina lidí, necelá třetina ji hodnotí jako změnu k lepšímu, 11 % jako změnu k horšímu. Q26. Zaznamenal\a jste změny v MHD, ke kterým došlo začátkem července? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=317) (n=125) (n=192) (n=68) (n=55) (n=30) (n=125) (n=39) v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Q27. Jednou ze změn v MHD jsou úpravy jízdních řádů. Jak byste hodnotil\a tyto změny? Báze: respondenti, kteří využívají MHD (n=317) (n=125) (n=192) (n=68) (n=55) (n=30) (n=125) (n=39)

35 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 35 T2B Změny v MHD Návaznost spojů, MHD zdarma pro seniory starší 65 let Necelá třetina těch, kteří MHD využívají zaznamenala lepší návaznost spojů. To, že mají senioři starší 65 let MHD zdarma, hodnotí naprostá většina obyvatel města pozitivně. Q28. Zaznamenal\a jste, že došlo k lepší návaznosti spojů? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=317) (n=125) (n=192) (n=68) (n=55) (n=30) (n=125) (n=39) v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Q29. Senioři starší 65 let mají od začátku července MHD zdarma. Jak hodnotíte tento krok? Báze: respondenti, kteří využívají MHD (n=317) (n=125) (n=192) (n=68) (n=55) (n=30) (n=125) (n=39) 88% 87% 89% 85% 91% 97% 93% …součet odpovědí „rozhodně pozitivně“ a „spíše pozitivně“

36 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 36 Co by se mělo zlepšit v MHD %n = 317 lepší ceny16 lepší návaznost spojů13 čistota8 častější spoje8 více linek, spojů8 dodržování jízdního řádu3 ochota řidičů3 nízkopodlažní autobusy/lepší přístup pro vozíčkáře, kočárky2 bezpečnost/nepouštět podnapilé/mladí jezdí na černo...1 zavést klimatizaci1 více nočních spojů1 lepší jízdní park/opravovat jízdní park1 více míst k sezení1 zdarma pro studenty/seniory..1 nic, spokojenost33 neví, neuvedeno11 Q30. Je něco, co by se mělo v MHD zlepšit? Báze: respondenti, kteří využívají MHD

37 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 37 Cestování autem do centra a možnosti parkování Více než polovina obyvatel města v produktivním věku jezdí alespoň občas do centra města autem. Možnosti parkování v širším centru je považováno za problém. Q31. Jezdíte do centra města alespoň někdy autem? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Q32. Jak byste ohodnotil\a možnosti parkování v širším centru (tvořeném hranicí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a Májovou ulicí)? (n=406) (n=175) (n=231) (n=169) (n=93) (n=11) (n=113) (n=20) ANO (n=406) (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

38 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 38 Zavedení placených parkovacích zón Problém s parkováním v širším centru by mohly vyřešit placené zóny. S tímto názorem souhlasí většina obyvatel města, především pak ty skupiny, které jezdí do centra města autem nejvíce (30 – 59 let). Q33. Myslíte si, že by se problém s parkováním v širším centru vyřešil zavedením placených zón, např. s možností max. doby parkování 2 hodiny? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 56 52 58 53 69 61 41 20 T2B v %

39 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 39 Bezpečnost

40 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 40 Pocit bezpečí v místě bydliště Většina obyvatel města se cítí bezpečně v místě svého bydliště. Nejméně bezpečně se cítí lidé žijící na sídlišti Zlatý vrch (27 %), na Podhradu (25 %), v historickém centru (25 %) a širším centru (26 %). Q34. Cítíte se bezpečně v místě Vašeho bydliště? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 81 83 79 81 83 80 79 74 T2B v %

41 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 41 Nebezpečná místa v Chebu Nejvíce nebezpečné místo Méně nebezpečné místo

42 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 42 Ne příliš bezpečná místa v Chebu Ne příliš bezpečné místo Méně nebezpečné místo

43 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 43 Nebezpečná místa v Chebu důvody Evropská % n = 72 ***Lidé na okraji společnosti 81 Romové 56 pochybné existence 11 prostitutky 6 opilci 6 bezdomovci 3 feťáci 3 ***Kriminální činnost 17 neslušné chování,vulgarita 10 krádeže 3 prostituce 3 Nádraží / kolem nádraží % n = 64 ***Lidé na okraji společnosti 73 Romové 41 bezdomovci 17 pochybné existence 11 opilci 6 ***Kriminální činnost 16 krádeže 5 přepadávání 3 neslušné chování,vulgarita 3 ***Obavy 14 strach z přepadení 11 strach z krádeže 3 Kamenná % n = 34 ***Lidé na okraji společnosti 85 pochybné existence 50 Romové 44 ***Kriminální činnost 26 kriminalita po setmění 9 prostituce 6 neslušné chování,vulgarita 6 Wolkerova %n = 309 ***Lidé na okraji společnosti 87 Romové 71 pochybné existence 12 opilci 6 ***Kriminální činnost 17 neslušné chování,vulgarita 6 vandalismus 5 přepadávání 4 Pivovarská % n = 55 ***Lidé na okraji společnosti 82 Romové 69 ***Obavy 13 strach z přepadení 13 *** tzv. overcode – zahrnuje kódy podle tematických oblastí

44 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 44 Kde se cítí obyvatelé v Chebu bezpečně %n = 708 centrum 23 doma 20 všude 18 v okolí bydliště 6 Skalka 5 Háje 4 u přátel, kamarádů/ s přáteli, s rodinou... 4 Sídliště 4 nikde 3 náměstí 2 kde je hodně lidí 2 tř. Svobody 2 všude jinde než jsem uvedl/a že necítím bezpečně 2 Zlatý vrch 1 nám. Jiřího z Poděbrad1 neví, neuvedeno5 Q39. Kde se naopak v Chebu cítíte bezpečně? Pozn. Další místa, která zmínilo vždy 1 % respondentů: u policejní stanice, v blízkosti policistů; Domov pro seniory; pěší zóna; v parku; škola, okolí škol; obchody, supermarkety...; u kamer; Hradiště; Hradčany; poliklinika; nemocnice.

45 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 45 Problémové jevy ve městě Za největší problém ve městě je považován vandalismus, krádeže a drogy. Problémem jsou také hrací automaty / herny a prostituce. Q40. Do jaké míry považujete následující jevy za problémy, které by se měly řešit? Vandalismus Krádeže Drogy Herny / automaty Prostituce Dětská prostituce Problémová mládež na dětských hřištích a v parcích Problémová mládež na Pěší zóně v %

46 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 46 TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Znalost kompetencí Městské policie v Chebu a hodnocení změn v její práci Většina občanů deklaruje, že ví, jaká je náplň práce Městské policie. Podle více než třetiny obyvatel Chebu se za poslední rok práce Městské policie nezměnila. Shodně si necelá čtvrtina myslí, že se práce Městské policie změnila k lepšímu, ale i k horšímu. Q41. Víte, jaké jsou kompetence Městské policie, co je náplní její práce? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q43. Změnila se podle Vás práce Městské policie za poslední rok? (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

47 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 47 TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Míra spokojenosti s prací Městské policie a Policie ČR v Chebu Obyvatelé Chebu jsou více spokojeni s prací Policie ČR než s prací Městské policie. Q42_1. Jak jste spokojen\a s prací Městské policie v Chebu? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q42_2. Jak jste spokojen\a s prací Policie ČR v Chebu? (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 82% 79% 84% 77% 84% 82% 86% 82% T2B …součet odpovědí „velmi spokojen/a“ a „spíše spokojen/a“ 60% 69% 53% 58% 56% 61% 58% 80% (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

48 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 48 Co by se mělo zlepšit na práci Městské policie %n = 708 dělat pořádně svojí práci/chránit lidi - obecně21 častější obchůzky města9 kontrola poblémových míst8 lepší chování, více ochoty....7 hlídat více v nočních hodinách7 větší počet policistů, lepší dostupnost, dosažitelnost5 hlídat Romy, problémové občany4 více chodit pěšky4 více pomáhat lidem3 vše2 více u přechodů a škol, chránit děti2 hlídat/pokutovat pejskaře za neuklizení výkalů, hlídat čistotu města2 nic, spokojenost22 neví, neuvedeno13 Q44. Co by se mělo podle Vás na práci Městské policie zlepšit? Pozn. Další odpovědi, které zmínilo vždy 1 % respondentů: dát starší a zkušenější policisty; rychlejší zásahy; častěji měřit rychlost ve městě; častější kontroly cizinců.

49 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 49 Co by mělo být prioritou náplně práce Městské policie %n = 708 potírání vandalismu73 zajišťování klidu v nočních hodinách51 zajišťování klidu a pořádku na veřejných místech44 kontrola hráčů na automatech (mladiství, lidé pobírající sociální dávky) 23 měření rychlosti16 kontrola dodržování zásad stánkového a pouličního prodeje 8 kontrola pořádku a úklidu na chodnících a vozovkách8 kontrola správného parkování6 poskytování informací a pomoci občanům (…jak se kam dostanu…) 5 zabraňování ničení veřejné zeleně5 zabraňování znečišťování vody a ovzduší1 něco jiného2 nevím, nedokážu posoudit2 Q45. Co by mělo být prioritou náplně práce Městské policie? Z uvedeného seznamu uveďte max. 3 podle Vás nejdůležitější priority. Pozn. Něco jiného: zaměření na problémové komunity (Romy, drogy....); bezpečnost občanů; kontrola cyklistů na pěší zóně; hlídat ráno u škol; pozornost věnovat satelitním částem města; pomáhat starým lidem do MHD.

50 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 50 TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Hodnocení heren s hracími automaty Naprosté většině obyvatel města vadí herny s hracími automaty a byli by pro jejich zrušení. Q46. Vadí Vám herny s hracími automaty? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q47. Uvítal\a byste, kdyby došlo ke zrušení heren s hracími automaty? (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) 87% 80% 91% 79% 88% 90% 91% 93% T2B …součet odpovědí „velmi mi vadí“ a „spíše mi vadí“ / „rozhodně ano“ a „spíše ano“ 78% 68% 84% 70% 81% 80% 71% 81%

51 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 51 Život ve městě

52 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 52 Vztah k Chebu %n = 708 …město, kde mám přátele 43 …historické město 39 …město, kde mám rodinu 38 …moje město 28 …město, kde chci žít 10 …město kultury 6 …město, kde se dobře žije 4 …město, kde chci pracovat 4 …zelené město 4 …moderní město 3 …bezpečné město 3 …čisté město 3 …město sportu 2 …město, kde chci vychovávat své děti 2 neví, nic.... 9 K Chebu mají jeho obyvatelé emocionální vazby. Jako Moje město je Cheb vnímán s rostoucím věkem – zatímco ve věku 18 – 29 let je tento vztah k městu deklarován 16 %, ve věku 70 let a více dosahuje tato úroveň 53 %. Q48. Jaký je Váš vztah k Chebu? Je to ….

53 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 53 Prostorová mapa získaná korespondenční analýzou zobrazuje vztah k městu jednotlivých cílových skupin podle toho, která charakteristika je pro danou cílovou skupinu více typická než pro jiné cílové skupiny. Segmentační mapa Korespondenční analýza

54 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 54 Problémy Chebu %n = 708 Kriminalita 43 Herny 37 Vandalismus 26 Hluk a nepořádek působený určitými skupinkami občanů 26 Čistota ve městě 18 Nedostatek kulturních akcí 17 Nedostatek sportovních akcí 14 Drahé nájmy 14 Nedostatek pracovních příležitostí 13 Nedostatek zeleně ve městě 10 Nákupní příležitosti 8 Nedostatek hřišť pro děti 6 Nedostatek sportovišť 6 Nedostatek vyžití v centru města 5 Nedostatečná péče o seniory 4 Cena MHD 4 Nedostatek bytů 3 Nedostatečná MHD 2 Dopravní infrastruktura ve městě 1 Jiné 1 Neví \ bez odpovědi 2 Q49. Z následujících atributů vyberte ty, které jsou podle Vás v Chebu problém (měly by se řešit). Vyberte max. 3 nejdůležitější Kromě kriminality, heren a vandalismu považují občané za problém čistotu ve městě, především mladí lidé vidí problém v nedostatku sportovních akcí a nákupních příležitostí. K mladým se přidává i kategorie lidí do 44 let vnímají v otázce nedostatku pracovních příležitostí.

55 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 55 Typ bydlení obyvatel Chebu Q50. Bydlíte… v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75)

56 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 56 V rodinném domě V bytě v osobním vlastnictví V bytě v obecním vlastnictví V bytě v družstevním vlastnictví V podnájmu Spokojenost s bydlením Obyvatelé města jsou se svojí bytovou situací spíše spokojeni. Jak jste spokojen\a s Vaší současnou bytovou situací? v % (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=191) (n=75) 89% 90% 87% 86% 88% 90% 91% 89% TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=60) (n=106) (n=273) (n=23) (n=179) (n=80) 99% 96% 84% 78% 76%

57 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 57 Problémy s bydlením %n = 84 ceny bytů 46 mít vlastní bydlení 20 špatné prostředí (hluk, špína...) 7 jsou zapotřebí opravy 4 vysoká cena nájmů neodpovídá kvalitě 4 vše 4 sousedké vztahy 2 vzhled budov 1 chybí výtah 1 velikost bytu 1 domov pro seniory 1 nic, spokojenost 1 neví 8 Q52. Co by se mělo (na bydlení) zlepšit? Proč nejste spokojen\a? S cenami bytů a touha mít vlastní bydlení jsou problémy především těch, kteří bydlí v podnájmu.

58 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 58 TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let Hodnocení pracovních příležitostí Podle poloviny obyvatel je ve městě a jeho okolí nedostatek pracovních příležitostí. Problémy s pracovními příležitostmi se týkají především lidí do 29 let. I přes problémy s pracovními příležitostmi není třetina obyvatel města ochotna za prací dojíždět. Nejmenší problémy s dojížděním mají lidé ve věku 30 – 44let, kteří si také nejméně stěžují na nedostatek pracovních příležitostí. Q53. Bez ohledu na to, zda jste nebo nejste zaměstnaný\á, jak obecně hodnotíte možnosti pracovních příležitostí v městě a jeho okolí? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q55. Jak daleko byste byl\a ochoten\a dojíždět za prací? (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) T2B …součet odpovědí „rozhodně dostatek“ a „spíše dostatek“ 50% 43% 55% 41% 56% 50% 57% 46%

59 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 59 Návrhy na zlepšení v oblasti pracovních příležitostí %n = 355 více možností / příležitostí/větší dostupnost práce 32 přilákat investory - tvorba nových pracovních míst 15 méně pracovních příležitostí na úkor cizinců (Vietnamců) 9 lepší výplaty 8 lepší příležitosti pro mladé 5 bez podpory vlády, státu to nepůjde (město to samo nevyřeší) 2 podpora podnikání 2 zlevnit pronájmy prostor 1 menší nároky na zaměstnance 1 diskriminace občanů 1 potírat práci na černo 1 vše 1 nic, spokojenost 8 neví, neuvedeno 20 Q54. Co by se mělo v oblasti pracovních příležitostí podle Vás zlepšit? Pozn. Méně než 1 %:snížit počet hodin v zaměstnání, lepší pracovní podmínky, příležitosti i pro starší, levnější MHD na dojezd do práce, nalákat více turistů

60 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 60 Vliv nedostatku pracovních příležitostí na vylidňování města Q56. Myslíte si, že pokud se současná situace ohledně nabídky pracovních míst do budoucna nezlepší, budou lidé odcházet z Chebu za prací do jiných měst či regionů a Cheb se tak začne vylidňovat? v % TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) Pokud se situace v Chebu a jeho okolí ohledně pracovních příležitostí nezlepší, lidé se obávají, že budou z města odcházet mladí a vzdělaní lidé a město se tak začne vylidňovat.

61 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 61 Chybějící služby ve městě Čtvrtině obyvatel chybí ve městě nějaké služby. Nejčastěji sportovní centrum, kulturní akce pro mladé, některé dílčí služby jako nákupní centrum, sociální služby apod., ale také více restaurací a kaváren v centru města. Q57. Chybí Vám ve městě nějaké služby? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q58. Jaké? Jmenujte max. 3 pro Vás nejdůležitější. ANO (n=168) (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) %n = 168 ***Sportovní vyžití37 sportovní centrum / fitness27 bazén/aquapark7 hřiště pro děti3 ***Kultura27 vyžití pro mladé7 více kultury obecně7 kino3 ***Služby24 nákupní centrum/služby11 sociální služby/pečovatelská služba5 kadeřnictví/manikura/pedikura4 ***Centrum21 restaurace9 rychlé občerstvení8 kavárny v centru4 klasické obchody v centru3 ***Ostatní10 lázně/léčebné centrum4 málo českých obchodů, služeb....3 *** tzv. overcode – zahrnuje kódy podle tematických oblastí

62 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 62 %n = 408 procházky 23 posezení/setkání s přáteli 23 kavárny/restaurace 21 nákupy/služby 18 příjemné prostředí 8 odpočinek/odreagování/zábava 8 za kulturou 7 ruch/mezi lidi... 4 historické centrum 3 práce/škola 2 bydlím tu 2 sport/hřiště 1 neví, neuvedeno 3 Čas trávený v centru města Více než polovina obyvatel Chebu alespoň občas tráví svůj volný čas v centru města, nejvíce mladí lidé. Nejčastěji lidé chodí do centra na procházky, setkávají se s přáteli nebo jdou do kavárny/restaurace. Q59. Trávíte alespoň občas svůj volný čas v centru města (náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, Pěší zóna)? TOTAL Muži Ženy 18-29 let 30-44 let 45-59 let 60–69 let 70 a více let v % Q60. Co Vás vede k tomu, že trávíte v centru města, alespoň občas, volný čas? (n=708) (n=289) (n=419) (n=227) (n=155) (n=60) (n=191) (n=75) %n = 300 časové důvody21 není tam co dělat / není důvod tam jít/nuda20 chodíme, jezdíme jinam (zahrádka, příbuzní....)17 neláká být v centru/nezájem10 sportovní aktivity8 zdravotní důvody6 bojím se tam/nepřizpůsobivý občané5 raději doma4 daleko4 špinavé prostředí/nelíbí se mi tam3 moc lidí/ruch2 je tam draho1 žádné vyžití pro děti1 nic, neuvedeno3 Q61. Proč netrávíte v centru města volný čas?

63 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 63 Motivátory pro návštěvu centra V centru města chybí vyžití v podobě různých kulturních akcí, ale chybí i vyžití pro mladé v podobě diskoték, barů apod. Q62. Co by Vás přimělo k tomu, abyste trávil\a více času v centru města? Q63. Co by se podle Vás mělo změnit proto, aby centrum města nebylo o víkendech a ve večerních hodinách vylidněné? %n = 708 ***akce 42 více zábavy, kultury 28 kluby / bary / diskotéky 11 akce pro mladé 4 večerní akce obecně 3 ***bezpečnost 19 více policistů v ulicích/větší bezpečnost... 13 méně nepřizpůsobivých občanů 6 nic 8 neví 30 %n = 708 více akcí, zábavy, kultury18 více kaváren/restaurací/možností posezení6 čas5 více obchodů/služeb5 větší bezpečnost, více policistů4 více sportu3 čistota, příjemnější prostředí, zeleň3 nic44 neví12 *** tzv. overcode – zahrnuje kódy podle tematických oblastí

64 Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 64 Kontakty Radek Jalůvka General Manager ČR a SR radek.jaluvka@ipsos.com GSM: +420 603 432 205 Tatiana Wartuschová Account Director tatiana.wartuschova@ipsos.com GSM: +420 724 601 265 www.ipsos.czwww.ipsos.cz www.ipsos.com www.ipsos.com Ipsos Tambor, Národní 6, 110 00 Praha 1, +420 226 513 111 Ipsos Tambor SR, Heydukova 12, 811 06 Bratislava, +421 252 932 142


Stáhnout ppt "Nobody’s Unpredictable Spokojenost občanů s životem v městě CHEB 11.1.2012 Výsledky výzkumu veřejného mínění."

Podobné prezentace


Reklamy Google