Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:4. 4. 2012 VY_32_INOVACE_40_SH

2 ANOTACE Téma: SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci se seznámí s cílem sociální politiky a pochopí její souvislost s hospodářskou politikou. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - SOCIÁLNÍ DÁVKY Klíčová slova: sociální politika, záchytná sociální síť Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali pracovní list a seznámili se s konkrétní výší sociálních dávek. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili funkci a cíle státní sociální politiky. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímek 7) V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 SUBJEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY  stát - zákony, MPSV, úřady soc. zabezpečení, ÚP  zaměstnavatelé - Zákoník práce, „firemní sociální politika“  obce - přenesená působnost státu (např. veřejné práce)  občanské iniciativy (Výbor dobré vůle apod.) - dobročinnost, charita  církve - oblast mravní, charitativní, vzdělávací, péče o zdraví, o handicapované  občané, rodiny, domácnosti - vzájemná pomoc, vedení, vzor

5 SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST Světový den sociální spravedlnosti 20. 2. (od r. 2009)  ČR: ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15 % obyvatel (podle Evropského statistického úřadu)  Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá obyvatelům z rizikových lokalit i lidem bez domova prostřednictvím projektů Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

6 ZÁCHYTNÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ  soubor různých legislativních norem a opatření - stát garantuje všem občanům určitou minimální úroveň pomoci v závažných státem uznaných nouzových sociálních situacích Základní funkce:  aktivně se stará o zaměstnanost, zabezpečuje nezbytnými příjmy v případě nezaměstnanosti, tzv. podporou v nezaměstnanosti  garantuje minimální výši pracovního příjmu, tzv. minimální mzdu  garantuje nezbytně nutnou výši příjmů sociálně potřebným občanům, např. stanovením životního a existenčního minima  poskytuje ochranu bydlení sociálně potřebným občanům, tj. příspěvky na bydlení  poskytuje pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

7 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Systém státní sociální podpory poskytuje dávky:  přídavek na dítě - na nezaopatřené dítě do zletilosti (max. do 26 let)  rodičovský příspěvek - max. do 4 let věku dítěte  příspěvek na bydlení - pro rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy  porodné - jednorázová dávka na první dítě  pohřebné - jednorázová dávka (ve stanovených případech)  V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné.  Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.  Podrobné vysvětlivky pojmů: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcanehttp://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane

8 Pracovní list: SOCIÁLNÍ DÁVKY IA tabule Proč síť?  Proto, že pokud do ní někdo spadne, měla by ho „vymrštit“ zpět do běžného života a proto, že síť má mít tak velká oka, aby zachytila všechny, co to opravdu potřebují, ale aby propustila ty, kteří nechtějí např. pracovat a systém pouze zneužívají.  Přiřaď k sociální dávce její výši: Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné Existenční minimum Životní minimum Minimální mzda 8 000 Kč celkem do 220 000 Kč na osobu 2 450 - 3 410 Kč 13 000 Kč asi 4 400 - 12 200 Kč 2 200 Kč 5 000 Kč 500 - 700 Kč

9 Pracovní list: SOCIÁLNÍ DÁVKY - řešení IA tabule Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné Existenční minimum Životní minimum Minimální mzda 8 000 Kč celkem do 220 000 Kč na osobu 2 450 - 3 410 Kč 13 000 Kč asi 4 400 - 12 200 Kč 2 200 Kč 5 000 Kč 500 - 700 Kč Přiřaď k sociální dávce její výši:

10 ZÁVĚR  V každém státě žijí občané schopní se postarat o sebe a své rodiny sami a občané, kteří se bez podpory státu neobejdou (nemocní, staří, nezaměstnaní, rodiny s více dětmi …).  Stát si stanovuje svoji hospodářskou politiku i svoji sociální politiku. Výsledkem je tzv. záchytná sociální síť.  Většina sociálních dávek je vázána na výši příjmů jedince nebo rodiny a jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné. REFLEXE:  Co je hlavním úkolem záchytné sociální sítě?  Proč se některé dávky vyplácejí v závislosti na příjmu rodiny?

11 ZDROJE [on line] dostupné z www:  Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.  AUTOR NEUVEDEN. granty VSERS [online]. [cit. 4.4.2012]. Dostupný na WWW: http://granty.vsers.cz/dokument/Socialni%20politik a.pdf http://granty.vsers.cz/dokument/Socialni%20politik a.pdf  MPSV. MPSV.CZ [online]. [cit. 4.4.2012]. Dostupný na WWW: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcanehttp://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google