Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: VY_32_INOVACE_40_SH

2 ANOTACE Téma: SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci se seznámí s cílem sociální politiky a pochopí její souvislost s hospodářskou politikou. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - SOCIÁLNÍ DÁVKY Klíčová slova: sociální politika, záchytná sociální síť Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 PILOTÁŽ (doporučení – upozornění – zpětná vazba) Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali pracovní list a seznámili se s konkrétní výší sociálních dávek. Práce s materiálem přispívá k tomu, aby si žáci uvědomili funkci a cíle státní sociální politiky. V prezentaci jsou použity hypertextové odkazy podrobněji vysvětlující, rozšiřující nebo doplňující vybrané pojmy prezentace (snímek 7) V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4 SUBJEKTY SOCIÁLNÍ POLITIKY  stát - zákony, MPSV, úřady soc. zabezpečení, ÚP  zaměstnavatelé - Zákoník práce, „firemní sociální politika“  obce - přenesená působnost státu (např. veřejné práce)  občanské iniciativy (Výbor dobré vůle apod.) - dobročinnost, charita  církve - oblast mravní, charitativní, vzdělávací, péče o zdraví, o handicapované  občané, rodiny, domácnosti - vzájemná pomoc, vedení, vzor

5 SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST Světový den sociální spravedlnosti (od r. 2009)  ČR: ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15 % obyvatel (podle Evropského statistického úřadu)  Ministerstvo práce a sociálních věcí pomáhá obyvatelům z rizikových lokalit i lidem bez domova prostřednictvím projektů Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

6 ZÁCHYTNÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ  soubor různých legislativních norem a opatření - stát garantuje všem občanům určitou minimální úroveň pomoci v závažných státem uznaných nouzových sociálních situacích Základní funkce:  aktivně se stará o zaměstnanost, zabezpečuje nezbytnými příjmy v případě nezaměstnanosti, tzv. podporou v nezaměstnanosti  garantuje minimální výši pracovního příjmu, tzv. minimální mzdu  garantuje nezbytně nutnou výši příjmů sociálně potřebným občanům, např. stanovením životního a existenčního minima  poskytuje ochranu bydlení sociálně potřebným občanům, tj. příspěvky na bydlení  poskytuje pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

7 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA Systém státní sociální podpory poskytuje dávky:  přídavek na dítě - na nezaopatřené dítě do zletilosti (max. do 26 let)  rodičovský příspěvek - max. do 4 let věku dítěte  příspěvek na bydlení - pro rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy  porodné - jednorázová dávka na první dítě  pohřebné - jednorázová dávka (ve stanovených případech)  V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné.  Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.  Podrobné vysvětlivky pojmů:

8 Pracovní list: SOCIÁLNÍ DÁVKY IA tabule Proč síť?  Proto, že pokud do ní někdo spadne, měla by ho „vymrštit“ zpět do běžného života a proto, že síť má mít tak velká oka, aby zachytila všechny, co to opravdu potřebují, ale aby propustila ty, kteří nechtějí např. pracovat a systém pouze zneužívají.  Přiřaď k sociální dávce její výši: Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné Existenční minimum Životní minimum Minimální mzda Kč celkem do Kč na osobu Kč Kč asi Kč Kč Kč Kč

9 Pracovní list: SOCIÁLNÍ DÁVKY - řešení IA tabule Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné Existenční minimum Životní minimum Minimální mzda Kč celkem do Kč na osobu Kč Kč asi Kč Kč Kč Kč Přiřaď k sociální dávce její výši:

10 ZÁVĚR  V každém státě žijí občané schopní se postarat o sebe a své rodiny sami a občané, kteří se bez podpory státu neobejdou (nemocní, staří, nezaměstnaní, rodiny s více dětmi …).  Stát si stanovuje svoji hospodářskou politiku i svoji sociální politiku. Výsledkem je tzv. záchytná sociální síť.  Většina sociálních dávek je vázána na výši příjmů jedince nebo rodiny a jedná se o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné. REFLEXE:  Co je hlavním úkolem záchytné sociální sítě?  Proč se některé dávky vyplácejí v závislosti na příjmu rodiny?

11 ZDROJE [on line] dostupné z www:  Použité kliparty:  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN  AUTOR NEUVEDEN. granty VSERS [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: a.pdf a.pdf  MPSV. MPSV.CZ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google