Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sjednocení systému péče o ohrožené děti – vývoj a současný stav v kontextu s vývojem Systém včasné intervence - MV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sjednocení systému péče o ohrožené děti – vývoj a současný stav v kontextu s vývojem Systém včasné intervence - MV."— Transkript prezentace:

1 Sjednocení systému péče o ohrožené děti – vývoj a současný stav v kontextu s vývojem Systém včasné intervence - MV

2 Systém včasné intervence V devadesátých letech 20. století došlo k razantnímu nárůstu trestné činnosti, včetně trestné činnosti dětí a mladistvých. Na tuto skutečnost Ministerstvo vnitra reagovalo celou řadou aktivit, jejichž cílem bylo změnit negativní trendy v kriminalitě, zlepšit práci s delikventními či predelikventními jedinci a odhalit nedostatky systému péče o ohrožené děti. MV předložilo vládě od roku 1999 do roku 2010 4 zásadní zprávy o stavu systému péče o ohrožené děti (Hodnocení systému péče o ohrožené děti)

3 Systém včasné intervence Již z analýzy provedené v roce 1999 jednoznačně vyplynulo, že: „Systém péče o ohrožené děti prakticky neexistuje, resortní aktivity netvoří ucelený komplex ale soustavu mezi sebou nekomunikujících subsystémů. Většina institucí se zaměřuje na řešení konkrétních událostí – kauz, bez návaznosti na minulost či budoucnost klienta. Spíše než moderních metod sociální práce převažuje byrokratický přístup, který neúměrně administrativně zatěžuje pracovníky jednotlivých institucí. Existující systém je finančně náročný, neefektivní a koncepčně nevyhraněný a v mnoha případech umožňuje propad tisíců dětských a mladistvých delikventů mimo něj“. (To se např. týká i vzrůstajícího počtu dětí umístěných v institucionální péči.)

4 Systém včasné intervence Systém včasné intervenceNa základě zjištěných nedostatků (resortismus, nespolupráce, izolované aktivity, vzájemná neinformovanost) začalo MV pilotně zkoušet ve spolupráci s Ministerstva práce a sociálních věcí a spravedlnosti projekt Systém včasné intervence, který vytváří efektivní systém péče o ohrožené děti na všech úrovních (obec, kraj, centrum) Projekt se skládá z: –Vytvoření Týmu pro mládež na úrovni obce s rozšířenou působností –Nasazení sdíleného informačního systému ve správě orgánu sociálně-právní ochrany dětí –Vytvoření a používání efektivního systému opatření, aktivit a programů pro práci s ohroženými a rizikovými dětmi v lokalitě

5 Systém včasné intervence Zásadním problémem nadále zůstává prosazování práva při výkonu agendy systému péče o ohrožené děti na úrovni obcí (ORP). Instituce, respektive jejich pracovníci, si pomalu zvykají na možnosti, které jim legislativní prostředí dává, nezřídka pracují bez invence, šablonovitě, komunikace a efektivní spolupráce s přímým dopadem na situaci dítěte a jeho rodinu vázne. Vývoj dítěte není příslušnými pracovníky vnímán jako celostní kontinuální proces, který není ohraničen dosažením zletilosti, kdy přestává být objektem zájmu orgánů sociálně právní ochrany a dalších institucí, které se ze zákona dětmi a mladistvými zabývají. Současná praxe tak nezřídka vede mladé lidi k trestné činnosti a k trvalé závislosti na sociálním systému.

6 Systém včasné intervence K průlomu došlo v roce 2007, kdy ministr vnitra předložil vládě materiál „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“ (usnesení vlády č. 1151/2007). Součástí tohoto materiálu byla i rozsáhlá analýza dalších osudů (zejména kriminálních aktivit) všech dětí, které v období let 1995-2004 opustily institucionální péči (17 560 dětí). Závěry studie byly natolik alarmující, že se vláda rozhodla k zásadní reformě systému péče o ohrožené děti. Následně zpracoval a předložil ministr práce a sociálních věcí (tehdy RNDr. Petr Nečas) vládě ČR dva důležité vládní materiály – „Transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti“ (usnesení č. 76 ze dne 19. ledna 2009) a na něj navazující „Národní akční plán transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti na léta 2009- 2011“ (usnesení č. 883 ze dne 13. července 2009).

7 Systém včasné intervence Oba materiály vláda projednala a schválila v roce 2009 a tím zahájila faktický transformační proces, který se skládá z řady systémových, legislativních, organizačních a finančních kroků. Následně vláda svým usnesením č. 191 ze 17. března 2011 schválila k realizaci Národní projekt Systém včasné intervence. Jeho realizací pověřila ministry práce a sociálních věcí a vnitra. Národní projekt SVI je součástí Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, který předpokládá v oblasti týmové meziresortní a multidisciplinární spolupráce a informačního propojení všech zainteresovaných subjektů úplné převzetí principů a mechanismů projektu SVI. Na tyto koncepční materiály navázalo MPSV předložením Strategie ochrany práv dětí, kterou vláda schválila v lednu 2012. Národní projekt SVI je součástí i tohoto materiálu.

8 Systém včasné intervence Národního projektu SVISchválení Národního projektu SVI předcházelo zpracování Studie proveditelnosti, kterou nechalo MV zpracovat v létě 2010. Systém včasné intervenceSystém včasné intervence je nasazen ve 38 městech ČR Vytváří podmínky pro koordinovanou a efektivní práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami na místní úrovni, s návazností na úroveň kraje, případně národní úroveň. Systém včasné intervence Národní projekt SVISystém včasné intervence je připraven na plošné rozšíření v rámci ČR – Národní projekt SVI Je třeba společně najít finanční prostředky na realizaci projektu, jinak dojde ke zmaření vložených investic a zejména velkého potenciálu odborníků, kteří se do projektu zapojili na všech úrovních.

9 Systém včasné intervence Systému včasné intervenceMV řeší také problematiku informovanosti obcí, které zatím nejsou zapojeny do Systému včasné intervence V roce 2008 bylo z rozhodnutí ředitelky odboru prevence kriminality MV, Mgr. Jitky Gjuričové, spuštěno automatizované zasílání údajů obcím s rozšířenou působností o „jejich“ dětech, které se dostaly do kontaktu s útvarem Policie ČR Zásadní přelom v kvalitě i způsobu informování orgánů sociálně-právní ochrany dětí v obcích

10 Systém včasné intervence Výsledkem dlouhodobé práce MV – a spolupráce zejména s resorty práce a sociálních věcí a Probační a mediační službou ČR – je nastartovaný proces Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti (meziresortní aktivita) Národní projekt Systém včasné intervenceNedostatky ve výkonu péče o ohrožené děti budou snad alespoň částečně odstraněny prostřednictvím aktivit výše uvedené Transformace, jejíž součástí je také Národní projekt Systém včasné intervence, který je připraven k plošnému nasazení v celé ČR.

11 Systém včasné intervence Děkuji za pozornost Ministerstvo vnitra Odbor prevence kriminality Mgr. Ferdinand Raditsch raditsch@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Sjednocení systému péče o ohrožené děti – vývoj a současný stav v kontextu s vývojem Systém včasné intervence - MV."

Podobné prezentace


Reklamy Google