Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečný odpad. Mezi nebezpečný odpad patří: Syntetické barvy, laky Syntetická ředidla Mořidla Elektrické baterie Autobaterie Oleje, tuky minerální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečný odpad. Mezi nebezpečný odpad patří: Syntetické barvy, laky Syntetická ředidla Mořidla Elektrické baterie Autobaterie Oleje, tuky minerální."— Transkript prezentace:

1 Nebezpečný odpad

2 Mezi nebezpečný odpad patří: Syntetické barvy, laky Syntetická ředidla Mořidla Elektrické baterie Autobaterie Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty Kyseliny, louhy Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. ) Tiskařské barvy, tonery, inkousty Chladničky a mrazáky obsahující freony Obrazovky Těkavé látky Fotochemikálie, pesticidy Lepidla, pryskyřice

3 Domácí nebezpečné odpady Mycí a čistící prostředky Mrazák (plyn) Desinfekční prostředky Aviváž Mobil DVD přehrávač Prací prášek Video Osvěžovač vzduchu Tyto odpady patří i mezi elektroodpad

4 Značky pro nebezpečný odpad Nebezpečný pro životní prostředíRiziko poleptání a koroze Výstraha toxicity Riziko exploze

5 Vlastnosti nebezpečného odpadu H7 : Karcinogenita H8 : Žíravost H9 : Infekčnost H10 : Teranogenita H11 : Mutagenita H12 : Ekotoxicita H1 : Výbušnost H2 : Oxidační schopnosti H3-A : Vysoká hořlavost H3-B : Hořlavost H4 : Dráždivost H5 : Škodlivost zdraví H6 : Toxicita

6 Kam s nebezpečným odpadem? Popelnice, kontejnery Nádoby mají většinou dvojité stěny i dno, některé jsou ještě vyplněny nepropustnou fólií. To vše slouží k tomu, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek. => do sběrného dvora nebo do mobilních sběren

7

8 Sběrný dvůr Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

9 Mobilní sběr Je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky.

10 Firmy v ČR zabývající se sběrem nebezpečného odpadu: EKO Bohemia, s.r.o. EKOLSAN.CZ, s.r.o. EKO-KOM a.s. EKO-bat.

11 Spalovny je technologické zařízení sloužící ke spalování odpadu. Z NO se vyrábí teplo → elektřina Hoří při 8OO °C V kotli vzniká struska → těží se pomocí magnetů → končí na skládce Odpad se zbaví bakterií V ČR jsou 3 spalovny (Praha, Liberec, Brno)

12 Recyklace Nebezpečného odpadu Likvidace nebezpečného odpadu probíhá především ve spalovnách nebo se ukládají na skládky nebezpečných odpadů. Některé druhy jako např. oleje lze recyklovat ve specializovaných firmách. Zcela specifický nebezpečný odpad je ze zdravotnictví, který se odstraňuje včetně jednorázových obalů jen spalováním.

13 Regenerace nebezpečného odpadu Nebo-li zpětný odběr, některých výrobků. Jedná se o odpadní oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektro zařízení pocházející z domácností (např. ledničky, mrazničky, pračky). Osoba, která je pořídila, může tento odpad vrátit a později se znovu opraví nebo jinak zužitkuje.

14 Toxické látky v nebezpečném odpadu Toxické kovy - např. olovo, baryum, kadmium, stroncium a cín - jsou vysoce jedovaté Umělé hmoty - tvořící např. kryty počítače, platinové součástky obsahují jedovaté přísady (prostředky snižující hořlavost obsahující např. chlór a brom), při jejichž tepelném zpracování vznikají chlorované dioxiny a furany. Kondenzátory - Nacházejí se ve starších přístrojích, tyto přístroje mohou obsahovat látky PCB. - Pájené spoje, polovodiče, izolační materiál a kolíčkové kontakty obsahují mnoho chemických prvků. -Mohou také obsahovat vzácné kovy- zlato, platinu a stříbro. V Domácnostech používáme například tyto nebezpečné odpady:

15 Dopad na životní prostředí: Zavážka odpadů může mít za následek znečištění vzduchu vzniklým metanem a dalšími plyny způsobujícími skleníkový efekt a znečištění vody ze vzniku výluhů. Zpopelňování způsobuje emise v ovzduší a vznik popela ve spalovně.

16 Skleníkový efekt Způsobuje ho skleníkový plyn (oxid uhličitý-CO2), který se nachází v atmosféře. Oxid uhličitý se chová jako sklo ve skleníku, propustí teplo dovnitř, ale nikoli ven. Zvýšený obsah tohoto plynu má velmi negativní účinky na přírodu a klima. To se nárůstem CO2 otepluje.

17 Zdroj http://www.eurochem.cz http://cs.wikipedia.org http://www.tsje.cz http://www.envigroup.cz www.mevatec.cz


Stáhnout ppt "Nebezpečný odpad. Mezi nebezpečný odpad patří: Syntetické barvy, laky Syntetická ředidla Mořidla Elektrické baterie Autobaterie Oleje, tuky minerální."

Podobné prezentace


Reklamy Google