Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recyklace elektroodpadu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recyklace elektroodpadu"— Transkript prezentace:

1 Recyklace elektroodpadu

2 Co je to elektroodpad? Mezi elektroodpad patří veškerá elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a rozhodne se jich zbavit, přičemž zákon o odpadech rozlišuje mezi elektroodpadem z domácnosti (jako pračky, myčky nádobí, chladničky, vysavače, žehličky,…) a jiným než elektroodpadem z domácností, který pochází z různých firem a společností (elektrické a elektronické nástroje, lékařské přístroje,…). Dnes je často jen jednou ze složek komunálního odpadu, který končí na skládkách. Vidíme ho bohužel i v příkopech a lesích. Přitom obsahuje látky nebezpečné, které by měly být ověřeným způsobem zlikvidovány, ale i látky dobře využitelné.

3 Jak likvidovat? První, ale z hlediska životního prostředí nejméně vhodnou variantou je uložení starých elektrozařízení na skládku. Druhou možností je energetické využití materiálů, kdy jsou vyřazená elektrozařízení využita k výrobě energie nebo tepla ve spalovnách odpadů. Pro životní prostředí nejpříznivější variantou je opětovné použití nebo materiálové využití vyřazených elektrozařízení. Díky tomu se zabrání plýtvání cennými přírodními zdroji, které jsou spotře-bovávány při výrobě nových zařízení.

4 Grafické znázornění

5 Recyklace Recyklací odpadů se šetří životní prostředí a přírodní zdroje. Není třeba těžit nové suroviny a zachovají se primární zdroje našim potomkům. Zmírní se poškozování vodních zdrojů a krajiny těžbou. Recyklace přispívá k velkému snížení spotřeby energií a počtu jízd kamionů při převážení polotovarů oproti procesu primární výroby. Recyklace je i podnětem pro rozvoj nových technologií. Díky nim se neustále zvyšuje podíl odpadu, který můžeme využít a nyní dosahuje až 95 %. Zprostředkovaně tak podporujeme i výzkum a vědu. Příkladem je oddělení vzácného europia z luminoforu v televizích, které vynalezli vědci Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Pochopitelně, recyklaci odpadu má i dopady sociální, přináší nová pracovní místa, zejména v místech, kde je velká nezaměstnanost. - animace

6 Kde recyklovat? V ČR existuje několik společností, které se likvidací elektroodpadů zabývají. Mezi největší patří REMA Systém, orientující se převážně na oblast IT a mobilních telefonů a dále společnost Elektrowin, která se zaobírá likvidací větších spotřebičů a bílé techniky. Od srpna roku 2005 platí novela zákona o odpadech, která dává nové povinnosti ve vztahu k nakládání s vyřazenými elektro-spotřebiči. Ve chvíli kdy se elektrozařízení stane nepotřebným nebo nevyužitelným, je několik možností jak s ním dále naložit. Pokud Váš elektrospotřebič již dosloužil, není nic jednoduššího, než ho odevzdat na recyklaci. Tím, že v ceně výrobku platíme recyklační poplatky, máme právo spotřebiče zdarma odevzdat na sběrná místa, kde je již postaráno o odvoz k ekologické likvidaci.

7 Recyklace počítačů Počítače, které odevzdáte na některém se sběrných míst jsou odvezeny na zpracování do specializovaných společností. Zde jsou z elektrozařízení nejprve odděleny části, které si vyžadují speciální nakládání. Může se jednat o nebezpečné složky nebo naopak o hodnotné součásti, které jsou pak zpracovávány odděleně. Zbylé části jsou na speciální lince nejprve rozdrceny na drobné části a ty jsou s využitím fyzikálních zákonů tříděny na jednotlivé materiály. Tato metoda umožňuje získat ze starých počítačů různé materiály, které mohou opět využity při zpracování nových výrobků. Ta část, kterou není možné využít materiálově je odvezena do spalovny, kde je využito teplo získané jejich spálením.

8 Materiály v počítači Elektroodpad obsahuje řadu nebezpečných látek jako: Rtuť (Hg) Olovo (Pb) Kadmium (Cd) Polychlorované bifenyly (PBB) Polybromovaný difenylether (PBDE) Azbest Látky znovu dobře využitelné: Hliník (Al) Křemík (Si) Železo (Fe) Cín (Sn) Cenné kovy: Měď (Cu), Zlato (Au), Stříbro (Ag)

9 Statistiky V Evropské unii se ročně prodá 28 milionů počítačů a 23 milionů notebooků. David Beneš, výkonný ředitel firmy REMA Systém, která se zabývá recyklací elektroodpadu, odhaduje, že toto množství obsahuje 51 tun stříbra, více než 10 tun zlata, 4 tuny palladia a tun mědi. Dle odhadů se v roce 2007 prodalo ve světě až 251 milionů počítačů.

10 Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_recycling


Stáhnout ppt "Recyklace elektroodpadu"

Podobné prezentace


Reklamy Google