Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Recyklace odpadu v ČR. 2 VZNIK ODPADŮ  Projev života organismu  Cílevědomá lidská činnost –Průmyslové odpady  Těžba surovin  Výroba  Spotřebitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Recyklace odpadu v ČR. 2 VZNIK ODPADŮ  Projev života organismu  Cílevědomá lidská činnost –Průmyslové odpady  Těžba surovin  Výroba  Spotřebitel."— Transkript prezentace:

1 1 Recyklace odpadu v ČR

2 2 VZNIK ODPADŮ  Projev života organismu  Cílevědomá lidská činnost –Průmyslové odpady  Těžba surovin  Výroba  Spotřebitel

3 3 ROZDĚLENÍ ODPADŮ  Podle skupenství –Plynná  Ovzduší –Výpary –Oxidace paliv –Částice prachu

4 4 ROZDĚLENÍ ODPADŮ –Kapalná  Vodní zdroje –Louhy, kyseliny –Splaškové vody –Tuhá  Těžba  Stálost materiálu

5 5 ROZDĚLENÍ ODPADŮ  Podle nebezpečnosti –Nebezpečný  Jedna a více nebezpečných vlastností –Ekotoxicita –Žíravost –Hořlavost –Výbušnost –Infekčnost –Radioaktivitu

6 6 ROZDĚLENÍ ODPADŮ –Ostatní  Malá rizika ohrožení –Komunální odpad –Směsný netoxický odpad

7 7  Podle možnosti dalšího použití –Využitelný  Existence vhodné technologie pro další zpracování –Nevyužitelný  Není v současné době vyvinuta technologie zpracování ROZDĚLENÍ ODPADŮ

8 8  Podle druhů –Rostlinné –Živočišné  Především v zemědělství, potravinářství –Tuky –Zbytky rostlin ROZDĚLENÍ ODPADŮ

9 9 –Minerální  Rekonstrukce staveb a spalování –Stavební suť –Asfaltová hmota –Popílek –Škvára –Struska

10 10 –Chemické  Náplně výrobků –Kyseliny –Louhy –Rozpouštědla –Komunální  Vznik –Na území obce při činnosti fyzických osob –Čištění a údržbě veřejných komunikací a prostranství ROZDĚLENÍ ODPADŮ

11 11 TŘÍDĚNÍ ODPADU  Tříděný odpad –Stejnorodé látky  Netříděný odpad –Nestejnorodé látky  Náklady na třídění nese –Původce –Zpracovatel

12 12 TŘÍDĚNÍ ODPADU  Donáškové třídění komunálního odpadu  Dotřídění

13 13 TŘÍDĚNÍ ODPADU  Recyklační dvory  Namáhavé ruční třídění  Třídění na automatické třídící lince

14 14 RECYKLACE ODPADU  Nejvhodnější řešení zpracování odpadního materiálu přímo na místě jeho vzniku  Odvozem odpadu na místo zpracování vznikají dopravní náklady  Rozhodující ekonomická hlediska při ukládání nebo recyklaci  Mobilní drtící linky

15 15 RECYKLACE ODPADU  MINERÁLNÍ ODPAD –Beton, stavební suť, asfalt –Drcení použitého tříděného betonu pomocí drtiče

16 16 RECYKLACE ODPADU  MINERÁLNÍ ODPAD –Nižší pevnost betonu o 10 až 15% –Použití většího množství cementu –Sloučení dodavatel, zpracovatel –Recyklace betonu vozovek –Semimobilní drtící linky –Místní zpracování

17 17 RECYKLACE ODPADU  PLASTY –Třídění, drcení, tavení –Použití na obalový materiál, vlákna, konstrukční prvky

18 18 RECYKLACE ODPADU  PLASTY –PET polyetyléntereftalát –Jednodruhové plasty jsou lépe zpracovatelné –Směsné plasty jsou obtížně zpracovatelné, využívá se fyzikální cesta zpracování

19 19 RECYKLACE ODPADU  KOVY –Množství povolených příměsí v materiálu –Ocelový šrot –Barevné kovy –Vzácné kovy –Obalový materiál

20 20 RECYKLACE ODPADU  ELEKTROODPAD –Snížení množství nebezpečných látek použitých při výrobě spotřebičů –Mechanická demontáž

21 21 RECYKLACE ODPADU  ELEKTROODPAD –Hrubé drcení –Jemné drcení ve mlýně s kapalným dusíkem –Magnetické dělení –Areace –Cyklónová separace

22 22 RECYKLACE ODPADU  ELEKTROODPAD –Chemické zpracování –V tavenině olova –Loužení roztoky alkalických kyanidů –PC obrazovky –Luminofory a sklo z použitých televizních obrazovek, prach s obsahem 10 % yttria, 2 % europia

23 23 RECYKLACE ODPADU  SKLO –Hrubé ruční vytřídění, drcení, laserové dotřídění –Malá spotřeba energie oproti výrobě z přírodních zdrojů –Úspora energie až 90%

24 24 RECYKLACE ODPADU  PAPÍR –Vhodný materiál –Sešity –Noviny –karton –Nevhodný materiál –Tera pack –Mastný papír

25 25 RECYKLACE ODPADU  PAPÍR –Namáčení –Rozvláknění –Hrubé třídění –Dotřídění –Filtrace a sběr nečistot

26 26 RECYKLACE ODPADU  VODA –Sběr odpadních vod –Mechanické čištění –Chemická úprava

27 27 RECYKLACE ODPADU  VODA –PH –Vodíkové ionty –Tvrdost –Kationty vápníku a hořčíku

28 28 RECYKLACE ODPADU  VODA –UV reaktory –Ozonizace –Použití chloru

29 29ZÁVĚR Shora uvedený materiál podává všeobecný pohled na téma recyklace odpadů v ČR. Nenárokuje si však v žádném případě podání dané tématiky vyčerpávajícím způsobem. Použitý materiál včetně obrazové dokumentace byl získán z internetu. Shora uvedený materiál podává všeobecný pohled na téma recyklace odpadů v ČR. Nenárokuje si však v žádném případě podání dané tématiky vyčerpávajícím způsobem. Použitý materiál včetně obrazové dokumentace byl získán z internetu. Vypracoval Radomír Stránský 23. 10. 2006 Vypracoval Radomír Stránský 23. 10. 2006


Stáhnout ppt "1 Recyklace odpadu v ČR. 2 VZNIK ODPADŮ  Projev života organismu  Cílevědomá lidská činnost –Průmyslové odpady  Těžba surovin  Výroba  Spotřebitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google