Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní složky životního prostředí Odpady. Odpady Definice odpadu odpady jsou látky nebo předměty, které jsou odstraněny nebo které je zamyšleno odstranit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní složky životního prostředí Odpady. Odpady Definice odpadu odpady jsou látky nebo předměty, které jsou odstraněny nebo které je zamyšleno odstranit."— Transkript prezentace:

1 Hlavní složky životního prostředí Odpady

2 Odpady Definice odpadu odpady jsou látky nebo předměty, které jsou odstraněny nebo které je zamyšleno odstranit nebo se požaduje jejich odstranění podle ustanovení národních zákonů Podle mezinárodní úmluvy z roku 1989. odpad je movitá věc, které se každá osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupiny odpadů uvedených v příloze zákona Český zákon o odpadech z roku 2001 Nebezpečný odpad má alespoň jednu z udaných vlastností: Výbušnost, oxidační schopnost, hořlavost, dráždivost, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, …

3 Rozdělení odpadů 1.Pevné (tuhé) odpady 2.Kapalné odpady Množství odpadů v ČR v roce 2000 (výběr) *odpad ze zemědělství a lesnictví7,5 * 10 6 tun *průmyslový odpad 7,8 *energetika9,7 *komunální odpady4,3 *stavební a demoliční4,8 *ostatní2,1 celkem40,6 z toho nebezpečný3,1

4 Průmyslové odpady 1.Odpady z těžby uhlí a nerostných surovin Jsou většinou neškodné, mohou zpětně způsobovat zvýšenou prašnost 2.Odpady ze spalování tuhých paliv Popel, škvára, struska, popílek z filtrů. Obsah odpadu z tuhých paliv je podle druhu paliva 10 – 40 % Stupeň využití odpadů je nízký, největší Velká Británie (40%), Česká republika 3,7 % (údaje z roku 1993). Škvára – možnost širokého uplatnění v silničním stavitelství Popílek – obsahuje těžké kovy, oxidy síry, oxidy železa, … Není vhodný pro stavebnictví (záření). 3.Odpady z průmyslové výroby Složení odpadu je dány technologickým provozem, od neškodného až k toxickému odpadu. Největší podíl jsou nezávadné anorganické látky nebo mírně závadné látky

5 Komunální odpady jsou odpady, které vznikají na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou podnikatelské činnosti. Zastoupení skupin v komunálním odpadu v různých lokalitách (výběr). Údaje jsou v % frakcePraha Liberec, Jablonec Francie papír9,33,613,6 plasty3,12,57 sklo23,58,8 organické látky2814,410,4 Obsah škodlivin v TKO v ČR (1995) – baterie 49%, barvy 29%, léky 9%, čistící prostředky 6%, …

6 Sanitární nemocniční odpady množství sanitárních odpadů s rostoucí životní úrovní stále roste. Je zařazen do skupiny nebezpečných odpadů, většina ale představuje velmi malé nebezpečí. Doporučené rozdělení: *běžný odpad *odpad pro spálení *odpad k desinfekci *infekční odpad Ostatní odpady Odpady ze zemědělské výroby Odpady z potravinářského průmyslu Kaly z ČOV Kontaminované zeminy (staré výroby, havárie, …) Neřízené a divoké skládky

7 Nebezpečné odpady Hodnocení nebezpečných odpadů (kritéria) * množství odpadu *koncentrace škodlivin v odpadech *pohyb škodlivin (mobilita) ve skládce a v okolí *možné chemické reakce mezi odpady *koncentrace škodlivin v odtékající vodě ze skládky *změna koncentrace škodlivých látek v odtékající vodě ze skládky

8 Spalování odpadů Nakládání s odpady: 1.Ukládání na skládky 2.Spalování 3.Recyklace Pro čisté spalování odpadů (bez přídavku paliva) je vhodné při výhřevnosti odpadu vyšší než 5MJ/kg. Rozdělení: 1.Spalovny nebezpečného odpadu 2.Spalovny komunálního odpadu 3.Ostatní spalovny

9 Spalovna Liberec Technické parametry *množství přijímaného odpadu96 000 tun/rok *zbytky po spalováníškvára32 000 tun/rok železný šrot1 800 tun/rok *zbytky po čištění spalin (filtrační koláč)1 200 tun/rok *tepelný výkon610 000 GJ/rok *elektrická energie do sítě6 500 MWh/rok Čištění spalin: 1.redukce oxidů dusíkupřidáním čpavkové vody do kotle, přesné nastavení teploty spalování (850-950) 0 C 2.zachycení popílkucyklón, elektroodlučovače 3.zachycení organických látek - katalytický textilní filtr 4.zachycení anorganických složek spalin (anorganické kyseliny, oxidy síry, aerosoly)

10 Spalovna Liberec Ekologie přehled z Integrovaného registru znečištění: termizotermizo Průběžné měření škodlivin v daném období Emise limit [mg/m 3 ] hodnota [mg/m 3 ] porovnání [%] HCl6000 NO x 40013634 SO 2 2001.91 TOC2000 prach3000 CO501.73

11 Materiály Josef JankůAnalytika odpadů2002 Josef VejvodaTechnologie ochrany ovzduší2002


Stáhnout ppt "Hlavní složky životního prostředí Odpady. Odpady Definice odpadu odpady jsou látky nebo předměty, které jsou odstraněny nebo které je zamyšleno odstranit."

Podobné prezentace


Reklamy Google