Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finance – JSDHO 2016 podklady k semináři 1 Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finance – JSDHO 2016 podklady k semináři 1 Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení."— Transkript prezentace:

1 Finance – JSDHO 2016 podklady k semináři 1 Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení

2 2 HLEDISKO ORGANIZAČNÍ (ADMINISTRATIVNÍ) – elektronická a listinná podoba žádostí, smluv a dalších podkladů pro poskytování dotací, pravidla, smlouvy, dotační a oznamovací dopisy, lhůty, atp. EKONOMICKÉ (FINANČNÍ) – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zejména § 10a odst. 3 - poskytování dotace na základě žádosti prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, formy účtování a vyúčtování dotací, co spadá do investičních a neinvestičních výdajů samostatně se řeší dotace z Integrovaného operačního programu - IROP ( 19. výzva SC 1.3 Technika pro IZS) ODBORNÉ – zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (§§ 27, 29), prováděcí předpisy, řád výkonu služby, metodické a další podklady, uznatelné a neuznatelné výdaje závislé na kategorii a předurčenosti jednotky požární ochrany http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-ke-stazeni.aspx http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zrizovani-jsdho.aspx

3 3

4 4 H A S I Č I - D O B R O V O L N Á Č Á S T - O B E C OBČANSKÝ SPOLEK ORGANIZAČNÍ SLOŽKA OBCE SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH MORAVY A SLEZSKA ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA JEDNOTKA SBORU SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (řídí se OZ, dostává dotace na činnost) OBCE Charakterizována zejména velikostí, kategorií, taktickou hodnotou

5 5 http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zrizovani-jsdho.aspx

6 6

7 7

8 8 283 991 301 Kč = cca 10 518 196 € (1 € = 27,0 Kč) Investiční grantový program – 60 863 821 Kč = cca 2 254 216 €

9 9 283 991 301 Kč = cca 10 518 196 € (1 € = 27,0 Kč) Investiční grantový program – 60 863 821 Kč = cca 2 254 216 €

10 10 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca do 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca do 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

11 11 Krajské dotační programy - Podpora JSDHO 2016

12 12 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca do 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca do 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

13 13 Dotační program - Podpora obnovy zásahových požárních automobilů 2016

14 14 Dotační program - Podpora obnovy zásahových požárních automobilů 2016 OPATŘENÍ Celková plánovaná alokace (v mil. Kč) Minimální až maximální výše dotace (v tis. Kč) Minimální požadovaná spoluúčast žadatele (v %) Investiční dotace celkem 10 60,0 – 2.000,030 z toho: na pořízení CAS x 700,0 – 2.000,0 na pořízení DA, RZAx 350,0 – 600.0 = 0 (nelze) není předmětem dotačního titulu – řešeno samostatně na přestavbu, modernizaci, rekonstrukci CAS, DA, RZA x 60,0 – 500,0

15 15 Dotační program - Podpora obnovy zásahových požárních automobilů 2016

16 16 Přestavba, rekonstrukce, modernizace oprava

17 17 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca do 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca do 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

18 18 http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx

19 19 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca od 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca od 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

20 20 Investiční dotace – UZ 00707 rok 2016

21 21

22 22 Neinvestiční dotace – UZ 00706 rok 2016

23 23 - nastaveno tak, aby si neúspěšní žadatelé mohli následně podat žádost z dotačního programu „ Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, který bude vyhlášen ke dni 14. 01. 2016 s příjmem žádostí od 15. 02. 2016 - pro vyúčtování dostačují pouze 3 doklady: 1. závěrečná zpráva ve formě vyplněné tabulky (obvykle je zasílána společně s smlouvou jako příloha oznamovacího dopisu a dále, 2. doklad/y, které dokládají vznik nákladu a jeho oprávněnost a konečně 3. doklad o úhradě (stačí kopie výpisu z účtu nebo kopie pokladního dokladu při úhradě v hotovosti. Prosíme nezasílat další doklady k zaúčtování, apod., protože se neúměrně rozrůstá počet listinných podkladů, které máme za povinnost zavést v elektronické formě do naší databáze. Je možno tato vyúčtování posílat i prostřednictvím datových schránek nebo jako „naskenované“ jako přílohy e-mailové zprávy, zasílané na e-mailovou adresu administrátora: holubj@kraj-jihocesky.cz Neinvestiční dotace – UZ 00706 rok 2016

24 24 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca od 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca od 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

25 25 Dotační program - Podpora JSDHO 2016

26 26  investiční – 3.500.000 Kč  pořízení nového plavidla (nafukovacího člunu, lodě bez pohonu) pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III;  pořízení nového motorového pohonu k plavidlu (nafukovacímu člunu, lodi) pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III;  pořízení nového přípojného vozidla k převozu plavidla (nafukovacího člunu, lodi) pro jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III;  modernizaci CAS a DA, při které dojde k instalaci nebo zabudování nových prvků pro jednotky SDH obcí kategorie JPO V;  přestavbu, při které dojde ke změně nebo úpravě podstatných částí mechanismů CAS a DA pro jednotky SDH obcí kategorie JPO V;  rekonstrukci, při které dojde k obnovení původních funkcí CAS a DA se zlepšením vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň pro jednotky SDH obcí kategorie JPO V;  pořízení nového požárního přívěsu k převozu věcných prostředků požární ochrany;  pořízení ochranných a společných ochranných pracovních prostředků, (např. autonomní dýchací přístroje, spojové soupravy, zvláštní výstražné zařízení, osvětlovací zařízení);  pořízení nové přenosné motorové stříkačky;  pořízení čerpadla (přenosná na vodu, plovoucí, kalová);  pořízení zdroje elektrické energie a osvětlení (elektrocentrály, elektrogenerátory, osvětlovací stativy a stožáry);  výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a technické zhodnocení požární zbrojnice určené pro zásahovou jednotku SDH obce (např. stavební změny vnitřních prostor – garáže včetně jejich zateplení, šatny, sprchy, skladovací, technické, školící a odpočinkové místnosti, apod.);  výměnu garážových vrat (např. výměna plných plechových vrat za vrata sekční), dveří, oken se změnou kvalitativních parametrů nebo velikosti, včetně rekonstrukce střechy se změnou sklonu nebo výšky hřebene;  bourací práce související s rekonstrukcí nebo modernizací. Dotační program - Podpora JSDHO 2016

27 27 Dotační program - Podpora JSDHO 2016  neinvestiční – 1.500.000 Kč  pořízení požárního příslušenství (přednostně hadice, proudnice, rozdělovače, žebříky,);  pořízení speciálního hardwaru a softwaru pro činnost jednotky SDH obce (zahrnuje zejména prostředky ke svolání, komunikaci, navigaci a spojení, jako jsou tablety, mobilní telefony, spojové prostředky, vozidlové kamery s držáky, včetně speciálních zařízení a programového vybavení pro svolání a výjezd jednotky SDH obce),  pořízení čerpadla (přenosná na vodu, plovoucí, kalová);  pořízení zdroje elektrické energie a osvětlení (elektrocentrály, elektrogenerátory, osvětlovací stativy a stožáry);  pořízení zásahových osobních a společných ochranných pracovních prostředků (přednostně přilby pro hasiče);  opravy a udržování stávajících požárních zbrojnic (například opravy omítek, malířské a natěračské udržovací práce);  opravy a udržování stávající požární techniky a věcných prostředků (přednostně generální opravy mobilní požární techniky a přenosných požárních stříkaček);  výměny vrat, dveří, oken beze změny velikosti a kvalitativních parametrů vyměněného prvku;  opravy krovu, klempířských prvků a krytiny střechy, beze změny výšky hřebene nebo sklonu střechy.

28 28 Dotační program - Podpora JSDHO 2016

29 29 Dotační program - Podpora JSDHO 2016  neuznatelné výdaje Obecně jsou za neuznatelné výdaje považovány ty, které nejsou uvedeny v rozpočtu projektu (tzn. v příloze žádosti „Podrobný rozpočet projektu“), či přesahují částky v rozpočtu uvedené nebo vznikly mimo stanovené období realizace dotace. Dále jsou neuznatelnými výdaji ty, které nejsou uvedeny v odstavci 2.3 Pravidel. Patří k nim: výdaje na sportovní a kulturní aktivity v požární ochraně (zahrnuje zejména výdaje na požární sport, který není součástí výcviku členů jednotky k zásahu – například vybavení pro dětská nebo dívčí družstva soutěžících v požárním sportu), výdaje na pořízení CAS a DA, vycházkové (slavnostní, společenské) uniformy, včetně košil, brigadýrek a společenské obuvi, nákup a doprava sypkých hmot (kamenivo, štěrk, písek, betonové směsi apod.) v množství větším, než nutném pro realizaci projektu, výdaje na pořízení, opravy a revize hydrantů, hydrantových skříní, hasicích přístrojů a sprejů, které nejsou trvalou součástí vybavenosti požární zbrojnice a/nebo vozidla určeného k zásahu, příslušné jednotky SDH obce, výdaje na opravy komunikací, včetně nádvoří, chodníků a vjezdů do požárních zbrojnic, výdaje na výstavbu, opravy, rekonstrukce a revize hydrantových sítí, požárních nádrží, požárních studní, nádrží pro zachycování dešťové vody, sušáků hadic, venkovních montážních ramp, skladišť, dřevěných/ocelových kolen, přístřešků, dětských kluboven, oplocení areálů požárních zbrojnic a jiných zařízení určených k činnostem mimo budovu hasičské zbrojnice nebo prostory a vybavení, které nejsou určené k užívání pro zásahovou jednotku SDH obce (zejména prostory a vybavení v majetku sboru dobrovolných hasičů obce, určené pro spolkovou činnost, která nezahrnuje odborné činnosti pro členy zásahové jednotky SDH obce), výdaje na rekonstrukce, opravy, údržbu historické požární techniky a historického požárního vybavení a prostor pro jejich vystavování, skladování, údržbu a ošetřování, výdaje na hrazení datových tarifů (internetových a telefonních) za poskytované služby operátorů (včetně virtuálních), dary, ceny v soutěžích, stravné a kapesné u služebních cest, Výdaje charakteru neplacených charitativních prací soukromé či neziskové organizace, výdaje vzniklé svépomocí či vlastní práce nelze uplatnit ani jako vlastní podíl na projektu.

30 30 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca do 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca do 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

31 31 Bude vyhlášen v návaznosti na státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí“: tj. kraj nově může žadateli poskytnout investiční dotace na pořízení nového DA, rekonstrukci nebo výstavbu nové požár- ní zbrojnice s poskytnutím dotace až do výše 2/6 (třetiny nákladů akce žadatele o dotaci v běžném roce), nejvýše však 2/3 maximální výše dotace vyhlášené MV-GŘ HZS ČR; tato maximální výše poskytnuté dotace z úrovně státu bude činit 450,0 tis. Kč, tj. z dotačního programu kraje lze získat částku 300,0 tis. Kč u DA nebo 4,5 mil Kč a 3,0 mil Kč u požárních zbrojnic; žadatel musí garantovat vyčlenění finan- čních prostředků ve výši nejméně 1/6 nákladů akce v běžném roce. Dotační program kraje – Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje – 2016 - požární zbrojnice a dopravních automobily

32 32 1. Nový DA – musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhl. č. 53/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV – GŘ HZS ČR 2. Stavba požární zbrojnice, musí být v souladu s požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice. 3. Dotace může být poskytnuta pouze těm obcím, jejichž jednotka PO je v rámci plošného pokrytí kraje jednotkami PO zařazena v kat.JPO II, JPO III a kategorie JPO V. Prvotně by měl žadatel podávat žádost na MV-GŘ HZS ČR cestou HZS kraje – do 29.2.2016, (pro rok 2016) a do 30.4.2016 (pro rok 2017) následně po vyhodnocení mohou vybraní žadatelé požádat o dotaci cestou krajského dotačního titulu – pouze pro rok 2016 od 30. 03. 2016 do 14. 04. 2016 Dotační program kraje - Reprodukce požárních zbrojnic a dopravních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - 2016

33 33 Nový DA – dle návrhu podmínek MV GŘ HZS ČR může být dotace poskytnuta pouze obci, která nevlastní DA, který byl vyroben v roce 2000 a později! Dle těchto podmínek je DA vyroben na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšení provoz, lehké hmotnostní třídy, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly nejméně pro 8 osob. Každý případ odlišný od uvedeného bude posu- zován individuálně, formou mimořádné konzul- tace na MV – GŘ HZS ČR za přítomnosti zás- tupce HZS příslušného kraje. Dotační program kraje - Reprodukce požárních zbrojnic a dopravních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - 2016

34 34 Dotace na podporu jednotek SDH obcí v roce 2016 pro Jihočeský kraj Číslo dle uceleného přehledu Druh dotace Příjem žádostí I nvestiční /Neinvesti ční 2016 (Kč) spoluúčast z rozpočtu obce Dotace na projekt/y (Kč) oddo 1 Krajský dotační program „Podpora obnovy zásahových požárních automobilů jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, zařazených do kategorie JPO II a JPO III“ (CAS) 04/01/1615/01/16 Inv 10 000 000min 30% od 60 000 do 2 000 000 2 Státní dotační „Program reprodukce požární techniky jednotek SDH obcí” (nové a rekonstrukce starších CAS pro kategorie JPO II a JPO III,) Příjem žádostí do 04/16 na rok 2017 Inv 6 500 000 Č. Velenice – 2,5 mil, Bavorov – 2,5 mil, Veselí nad Lužnicí – 1,5 mil 3 Krajská „Dotace na podporu jednotek SDH obcí” (kategorie JPO II a JPO III) – 110 JPO, UZ 00706, 00707 04/01/1631/01/16 Neinv 2 000 000- dle rozpisu HZS kraje Inv 4 000 000min 30 % do 160 000 4 Krajský dotační program „Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského kraje” (JPO II, JPO III, JPO V) 15/02/1626/02/16 Inv 3 500 000min 30 % od 40 000 do 700 000 Neinv 1 500 000min 30 % od 10 000 do 400 000 5 Krajský dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III, JPO V) 30/03/1614/04/16 Inv 16 700 000 min 1/6 do 2/6 z ceny cca do 300 000 ( DA) do 3,0 mil (PZ) 6 Státní dotační program „Dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje“ ( požární zbrojnice a dopravní automobily pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V) 27/01/16 (2016) 29/02/16 (2017) 30/04/16 Inv 25 000 000 min 1/6 do 3/6 z ceny cca do 450 000 ( DA) do 4,5 mil (PZ) 7 Státní neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí (JPO II, JPO III, JPO V) – UZ 14004 08/16do 31/08/16 Neinv 2 713 000 - 8 IROP - Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a HZS ČR, včetně jednotek SDH obcí v území s důrazem na přizpůsobení změnám klimatu a novým rizikům –SC 1.3 IROP – pouze vybrané JPO II, JPO III (celkem 53 obcí) 31/12/2015 (19. výzva) 20/12/2017 Inv 10 % z celkových způs. výdajů EFRR – 85 % SR - 5 % z celkových způsobilých výdajů CELKEM (kraj + stát) Kč bez IROP 71 913 000

35 35 Neinvestiční státní dotace UZ 14004 – 2016 Bude poskytnuta obcím prostřednictvím krajských úřadů dvakrát ročně na základě žádosti: první na zabezpečení akceschopnosti JPO II – v Jihočeském kraji 2 jednotky SDH obcí České Velenice a Suchdol nad Lužnicí – krajský úřad zašle souhrnnou žádost uvedených obcí do 28.02.2016 na MV GŘ HZS ČR, následně bude rozhodnutím dotace poskytnuta a vyplacena prostřednictvím KÚ – jako průtoková (2 x 120 000,0 Kč), druhá na základě žádosti k 31.8.2016, zaslané na MV GŘ HZS ČR prostřednictvím krajského úřadu do 30.09.2016, následně bude obcím dotace poskytnuta opět průtokově prostřednictvím krajského úřadu – dotačním dopisem = odpadnou smlouvy. Podklady do žádostí obcí o dotaci budou opět shromažďovat příslušníci územních odborů HZS kraje (stejné jako v roce 2015); čerpání a použití bude upraveno rozhodnutím a rozpracováno do dotačních dopisů; vyúčtování a kontrola účelu, včetně vypořádání dotace v roce 2017 zůstává v působnosti kraje. DOTACE /OBECNĚ/ PODLÉHAJÍ VYÚČTOVÁNÍ - viz formulář !!

36 Formulář vyúčtovací tabulky ( příklad pro UZ 14004)

37 37 Neinvestiční dotace – UZ 14004 – 2016 Čerpání dotace:  odborná příprava velitelů – refundace ušlého výdělku, cestovné, dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,  odborná příprava strojníků – refundace ušlého výdělku, cestovné, dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,  odborná příprava - nositelé dýchací techniky/obsluha motorové pily/školení ochrany obyvatelstva – refundace ušlého výdělku, cestovné, dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,  úhrada nákladů za uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele v průběhu roku – refundace ušlého výdělku, spotřebované PHM, sorbenty a hasiva (dle (dílčí) zprávy o zásahu jednoty SDH obce – eviduje HZS kraje,  neinvestiční dotace k udržení akceschopnosti jednotky SDH obce – věcné vybavení, opravy, revize; podmínkou užití dotace je, že jednotka provedla zásah mimo svůj územní obvod v průběhu roku v souladu s poplachovým plánem kraje nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje v souladu s § 73 odst. 3 zákona o požární ochraně.

38 38 Oprávněné (uznatelné) x Neoprávněné (neuznatelné) náklady Termíny předkládání závěrečného vyúčtování Rozdíly mezi krajskou dotací pro zřizovatele jednotek kategorie JPO II a JPO III (účelový znak 00706 a 00707) a Státní dotací přidělovanou v závěru roku pro zřizovatele jednotek kategorie JPO II, JPO III a JPO V (účelový znak 14004) Krajská x Státní dotace

39 39 Uznatelné náklady u výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce – z rozpočtu kraje ( UZ 00706 a 00707): účelové neinvestiční výdaje na pořízení věcných prostředků, včetně zásahových, osobních, společných a kolektivních ochranných prostředků pro hasiče, vybavení zázemí pro jednotku (zejména hlásiče nebo elektrická akustická signalizace), spojové prostředky (zahrnuje i tablety, včetně příslušenství), prostředky pro práci na vodní hladině, prostředky pro práce při povodních (zejména protipovodňové pytle a násypky na plnění, těsnící bandáže, tmely, vaky, ucpávky), prostředky na olejové havárie, prostředky individuální ochrany, separátory, odlučovače, zařízení pro odsávání zplodin, nouzové osvětlení prostor, systém pro svolání členů jednotky, šatní skříně, věšáky, police, regály, bedny na materiál, školicí technika, záznamová zařízení (zahrnuje i vozidlové speciální kamery), židle, stoly ve školicích místnostech požární zbrojnice, které zůstává majetkem obce neinvestiční povahy a je s hodnotou položky, která nepřevyšuje 40.000,- Kč za základní jednotku množství, dále technické prohlídky a opravy požární techniky, věcných a technických prostředků, které nemají charakter modernizace nebo technického zhodnocení, výdaje na cestové, náhrady ušlého výdělku, kurzovné nebo jiné účastnické poplatky, výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH obce k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretického a praktického výcviku členů jednotky SDH obce. Neuznatelné náklady: výdaje na preventivní zdravotní prohlídky členů jednotky, které se provádí jednou za 2 roky, výdaje na pořízení PHM, sorbentů a hasiv, které nebyly spotřebované při zásahu mimo územní obvod, dále výdaje údržby, zejména úhrady energií, vody, odvoz odpadů z požárních (hasičských) zbrojnic, datové tarify mobilních operátorů, pořízení vysoušečů, společenských (slavnostních) uniforem a čepic se štítkem a další výdaje, které přímo nesouvisí se zajištěním akceschopnosti jednotky SDH obce určené k zásahu. Účelové užití dotací - akceschopnost

40 40 Uznatelné náklady u výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce – z rozpočtu státu ( UZ 14004): účelové neinvestiční výdaje na pořízení věcných prostředků, včetně zásahových, osobních, společných a kolektivních ochranných prostředků pro hasiče, vybavení zázemí pro jednotku (zejména hlásiče nebo elektrická akustická signalizace), spojové prostředky (zahrnuje i tablety, včetně příslušenství), prostředky pro práci na vodní hladině, prostředky pro práce při povodních (zejména protipovodňové pytle a násypky na plnění, těsnící bandáže, tmely, vaky, ucpávky), prostředky na olejové havárie, prostředky individuální ochrany, separátory, odlučovače, zařízení pro odsávání zplodin, nouzové osvětlení prostor, systém pro svolání členů jednotky, šatní skříně, věšáky, police, regály, bedny na materiál, školicí technika, záznamová zařízení (zahrnuje i vozidlové speciální kamery), židle, stoly ve školicích místnostech požární zbrojnice, které zůstává majetkem obce neinvestiční povahy a je s hodnotou položky, která nepřevyšuje 40.000,- Kč za základní jednotku množství, dále technické prohlídky a opravy požární techniky, věcných a technických prostředků, které nemají charakter modernizace nebo technického zhodnocení, výdaje na cestové, náhrady ušlého výdělku, odbornou literatury a dokumenty pro odbornou přípravu velitelů, strojníků, obsluh motorových pil, nositelů dýchací techniky jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS kraje. HZS kraje podle § 26 odst. 2 písm. l) zákona o požární ochraně řídí a organizuje odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí. Neuznatelné náklady: výdaje na preventivní zdravotní prohlídky členů jednotky, které se provádí jednou za 2 roky, výdaje na pořízení PHM, sorbentů a hasiv, které nebyly spotřebované při zásahu mimo územní obvod, dále výdaje údržby, zejména úhrady energií, vody, odvoz odpadů z požárních (hasičských) zbrojnic, datové tarify mobilních operátorů, pořízení vysoušečů, společenských (slavnostních) uniforem a čepic se štítkem a další výdaje, které přímo nesouvisí se zajištěním akceschopnosti jednotky SDH obce určené k zásahu. Účelové užití dotací - akceschopnost

41 41 Postupuje se v souladu s vnitřní směrnicí krajského úřadu číslo SM/107/ZK – poslední novela účinná od 1. ledna 2016  na základě žádosti dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb – formulář žádosti bude k dispozici na webových stránkách kraje  na dotaci není právní nárok, přidělení vždy podléhá projednání ve vedení kraje a zajištění financování z rozpočtu na běžný rok, přidělení vždy pro obec schvaluje zastupitelstvo kraje Poskytování dotací na základě individuální žádosti

42 42  Dotazy ? Ing. Jiří Holub   386 720 279  holubj@kraj-jihocesky.cz


Stáhnout ppt "Finance – JSDHO 2016 podklady k semináři 1 Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, odbor kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google