Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Řízení zdrojů v ozbrojených silách Příprava a realizace organizačních opatření v rezortu MO PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

2 Obsah Úvod 1.Nařízení k organizačním, mobilizačním a dislokačním změnám. 2.Zásady zpracování personální části tabulek počtů. 3.Realizace opatření OMDZ v personální práci s vojáky. Závěr

3 Literatura R MO č. 95/2013 Realizace organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v rezortu Ministerstva obrany, Metodika MO-Realizace OMDZ v rezortu ministerstva obrany a tvorby tabulek počtu čj. 325/2009-1203-1, NV č. 72/2010 Zásady zpracování tabulek počtu organizačních celků rezortu MO, Odborné nařízení ředitele Ředitelství personální podpory Personální evidence vojáků z povolání v míru, Standartní operační postup v personální práci v mírových podmínkách - Propuštění ze služebního poměru 2.15. zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

4 Nařízení k organizačním, mobilizačním a dislokačním změnám je  dokument, na základě kterého jsou prováděné změny,  návrh nařízení, předkládá ministrovi obrany ke schválení NGŠ AČR, do 15. června roku, ve kterém má být nařízení vydáno (část třetí RMO č.95/2013). 1.Nařízení k OMDZ

5 Termíny realizace opatření OMDZ 1.Nařízení k OMDZ 30.6. Vydávání Nařízení k realizací OMDZ každoročně, nejpozději v uvedeném termínu. 31.12. Realizace opatření ke zrušení organizačních celků nebo snížení limitu v roce, který následuje po kalendářním roce ve kterém bylo Nařízení vydáno. 1.1. Realizace ostatních opatření následuje po kalendářním roce, v němž byla realizovaná opatření ke zrušení nebo snížení limitu.

6 Tabulka počtů je dokument, ve kterém se  vedou organizační a personální údaje o daném organizačním celku,  Zpracovává se elektronicky v Informačním systému mobilizačních příprav,  personální část tabulky počtů se zpracovává elektronicky v ISSP,  vyhotovuje se v listinné podobě v jediném výtisku. 2.Zásady zpracování personální části TP

7 Personální část TP obsahuje  plánované mírové počty osob,  kód a číslo každého systemizovaného místa, název systemizovaného místa a jednotlivých složek organizačního celku,  systemizovanou vojenskou hodnost a číslo vojenské odbornosti,  platovou třídu, kvalifikační předpoklady, úroveň jazykové způsobilosti, stupeň utajení. 2.Zásady zpracování personální části TP

8 Realizace změn uvedených v Nařízení k realizaci OMDZ je prováděná  zrušením nebo vydáním nových tabulek počtu,  výchozím údajem pro personální práci s VZP při realizaci opatření OMDZ je datum účinnosti personální části tabulky počtu. 2.Zásady zpracování personální části TP

9 Před zahájením provádění personálních opatření, musí v období nejméně do 6 měsíců před dnem skončení platností starých tabulek počtů být:  zpracovány a schváleny nové tabulky počtů,  zpracované a schválené popisy činností na systemizovaných místech,  schválené zařazení jednotlivých systemizovaných míst do platových tříd. 2.Zásady zpracování personální části TP

10 Při plnění úkolů v souvislosti s organizačními, mobilizačními a dislokačními změnami vedoucí organizačního celku zpravidla navrhuje realizaci těchto personálních opatření:  služební zařazení,  přeložení,  propuštění ze služebního poměru,  zrušení služebního poměru ve zkušební době,  změnu doby trvání služebního poměru v případě žádosti vojáka. 3.Realizace opatření OMDZ v personální práci

11 Personální orgány na základě rozhodnutí vedoucího organizačního celku připravují personální dokumentaci pro realizaci stanoveného personálního opatření  obsah a rozsah dokumentace je uveden ve společných operačních postupech,  společné operační postupy jednoznačně vymezují povinností a postup vedoucího organizačního celku a jeho nadřízeného. 3.Realizace opatření OMDZ v personální práci

12 Nařízená personální dokumentace je předložená služebním postupem v souladu se společnými operačními postupy  nadřízenému vedoucího organizačního celku k vyjádření stanoviska, který dokumentaci předkládá služebním postupem oprávněnému služebnímu orgánu,  příslušným služebním orgánem, oprávněným činit rozhodnutí ve věcech služebního poměru u VZP, v podřízenosti náčelníka GŠ, je ředitel Agentury personalistiky AČR. 3.Realizace opatření OMDZ v personální práci

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google