Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E EUROREGION NISA Fond mikroprojektů Česká republika - Polsko Fond malých projektů Česká republika - Sasko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E EUROREGION NISA Fond mikroprojektů Česká republika - Polsko Fond malých projektů Česká republika - Sasko."— Transkript prezentace:

1 E EUROREGION NISA Fond mikroprojektů Česká republika - Polsko Fond malých projektů Česká republika - Sasko

2 INTERREG V – A FMP CZ – Polsko 2014 - 2020

3 Základní charakteristika FMP FMP je součástí programu přeshraniční česko / polské spolupráce INTERREG V –A Bez českého /polského partnera nelze získat dotaci Nezbytný přeshraniční dopad mikroprojektu

4 Mapa dotačního území ČR - PL

5 ALOKACE pro Euroregion Nisa ČESKÁ ČÁST ERN K dispozici pro mikroprojekty : 2. 167 234 € ( cca 58 mil. Kč ) POLSKÁ ČÁST ERN K dispozici pro mikroprojekty : 3. 885 000 € ( cca 105 mil. Kč )

6 2 typy mikroprojektů INVESTIČNÍ – PO 2 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PŘÍRODNÍCH ATRAKTIVIT, ZLEPŠENÍ JEJICH DOSTUPNOSTI A MARKETINGOVÁ OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ NÁVŠTEVNOSTI DANÉHO PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU NEINVESTIČNÍ –PO 4 PROJEKTY TYPU „PEOPLE- TO PEOPLE“ = SETKÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A RŮZNÝCH SKUPIN LIDÍ S CÍLEM POSÍLIT INTEGRACI V POHRANIČÍ

7 Investiční projekty z prioritní osy 2 Záchrana, obnova kulturních památek Revitalizace přírodních atraktivit Úprava komunikací vedoucích k památkám a atraktivitám ( např. cyklostezky, doplňková turistická infrastruktura ) Podpora nehmotné kultury a místních tradic ( jarmarky, muzejní expozice,...) Prezentace ( webové stránky, veletrhy CR,... )

8 Příklad investičního projektu Zmapování drobných sakrálních prvků ve společném příhraničí, vybraná pamětihodnost zrekonstruována, její okolí revitalizováno, opravena stezka vedoucí k pamětihodnosti, pořízení laviček, stojanů pro kola, velkoplošné mapy. Součástí projektu mohou být modernizované webové stránky. Vydání propagačních letáků. Účast na veletrhu cestovního ruchu...a mnoho dalších možností..

9 Financování investičních projektů PO 2 Dotace z ERDF 2 000 - 30 000 € ( U projektů s leadpartnerem až 60 000 € ) Princip spolufinancování : dotace max. 85 % celkových výdajů projektu, 15 % vlastní zdroje žadatele Nutnost 100 % předfinancování, refundace až po ukončení projektu, zálohy nejsou možné

10 Neinvestiční projekty z prioritní osy 4 Kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské a jiné aktivity směřující ke vzájemnému poznání a porozumění komunit z obou stran hranice → setkávání a spolupráce. Projekty institucí veřejné správy, škol všech stupňů, sportovních klubů, seniorů, různých NNO, církví, nadací, složek záchranného systému atd.

11 Příklad neinvestičního projektu TC 11 Roční projekt české a polské základní školy : 8 aktivit celkem : 2 setkání pedagogů 5 krátkých setkání pro děti – výtvarná soutěž, fotbalový turnaj, fyzikální olympiáda, výlety za historií – hrady a zámky Polska a Čech 1 týdenní pobyt- děti, rodiče, učitelé

12 Financování neinvestičních projektů PO 4 Dotace z ERDF 2 000 - 20 000 € ( U projektů s leadpartnerem až 40 000 € ) Princip spolufinancování : dotace max. 85 % celkových výdajů projektu, 15 % vlastní zdroje žadatele Nutnost 100 % předfinancování, refundace až po ukončení projektu, zálohy nejsou možné

13 Typické náklady malého projektu (1) Personální výdaje lidí, kteří pracují na projektu (koordinátor projektu, účetní,.... Tlumočník, překladatel Jiní externí spolupracovníci (např. grafik pro bannery, propagační materiály,... ) Výdaje na účastníky projektu ( jízdné, stravování, ubytování )

14 Pronájmy prostor a zařízení ( místnosti, konferenční sál, pódium, vozidla, tlumočnické zařízení apod.) Ceny do soutěží, propagační předměty a tiskoviny, výdaje za úpravu webových stránek Mohou být i mnohé jiné výdaje záleží na tématickém zaměření projektu... Typické náklady malého projektu (2)

15 Harmonogram ( 1 ) Bezplatné konzultace na ERN : jsou možné již nyní po telefonické domluvě, lze rovněž zasílat dotazy mailem Podzim 2015 = vhodné období pro hledání projektového partnera v Polsku

16 Harmonogram ( 2 ) Předkládání projektových žádostí na ERN : pravděpodobně leden 2016 – sledujte informace na www.ern.cz Předkládání žádostí průběžně od vyhlášení Výzvy (asi leden 2016 ), rozhodování o dotacích cca 3 x ročně ( nejbližší- zřejmě březen 2016 ), ukončení FMP v 2023

17 KONTAKTY pro česko-polský FMP Mgr. Eva Hájková ( vedoucí FMP ) tel : 485 340 987 ( e.hajkova@ern.cz )e.hajkova@ern.cz Bc. Petra Stejskalová tel : 485 340 983 ( p.stejskalova@ern.cz )p.stejskalova@ern.cz Ing. Tereza Peřinová Tel : 485 340 982 ( t.perinova@ern.cz )t.perinova@ern.cz www.ern.cz ( stránky Euroregionu Nisa) www.ern.cz www.cz-pl.eu ( oficiální stránky Programu) www.cz-pl.eu

18 Program přeshraniční spolupráce FMP CZ – SASKO 2014 - 2020

19 OMLUVA Pro nedostatek času dnes nelze odprezentovat také Fond malých projektů Česká republika – Sasko Samostatná prezentace je k dispozici u Evy Hájkové, E-mail : e.hajkova@ern.cze.hajkova@ern.cz

20 EUROREGION NISA... děkuje za pozornost a přeje Vám mnoho úspěchů při získávání dotací z obou Fondů malých projektů Eva Hájková


Stáhnout ppt "E EUROREGION NISA Fond mikroprojektů Česká republika - Polsko Fond malých projektů Česká republika - Sasko."

Podobné prezentace


Reklamy Google