Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Setkání ORP – CEP – RR 2.7.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Setkání ORP – CEP – RR 2.7.2010."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
Setkání ORP – CEP – RR

2 Mapa podporovaného území

3 Financování OPPS ČR-PR
Program je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 219,46 mil. EUR (tj. téměř 6 mld. Kč). Programu byla přidělena nejvyšší finanční alokace ze všech programů přeshraniční spolupráce, do kterých je zapojena Česká republika. Celková finanční alokace pro ČR představuje 103,68 mil. EUR (2,7 mld. Kč), tato částka tvoří 29,5 % alokace přidělené ČR v rámci všech 5 programů přeshraniční spolupráce (ČR – Rakousko: 19,7 %, ČR – Sasko: 19 %, ČR – Slovensko: 16,1 %, ČR – Bavorsko: 15,7 %). Celková finanční alokace pro PR představuje 115,78 mil. EUR (3 mld. Kč). Spolufinancování z ERDF – až 85 % celkových způsobilých výdajů, čeští partneři mají navíc nárok na spolufinancování ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů. Vlastní podíl českého partnera tedy tvoří 10 % celkových způsobilých výdajů. Proplácení výdajů – systém průběžného proplácení.

4 Finanční alokace dle prioritních os a oblastí podpory
Finanční alokace pro PR 115,78 mil. EUR 3,1 mld. Kč Finanční alokace pro ČR 103,68 mil. EUR 2,8 mld. Kč ERDF – 219,46 mil. EUR 5,9 mld. Kč 1. Posilování dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik ERDF: EUR 1.1 Posilování dopravní dostupnosti: místní komunikace, doprovodná železniční infrastruktura, přístup k ICT aj. ERDF: EUR 1.2 Ochrana životního prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu, NATURA 2000, vzdělání a osvěta v oblasti ŽP aj. ERDF: EUR 1.3 Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný záchranný systém aj. ERDF: EUR 2. Podpora rozvoje podnikatel. prostředí a cestov. ruchu ERDF: EUR 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP (spolupráce), transfer know-how, společná propagace, spolupráce institucí trhu práce aj. ERDF: EUR 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu: kultura, tradice, ochrana a obnova památek, turistické, lyžařské, cyklo-, hipo-trasy, služby cestovního ruchu (infocentra, společné produkty, společné propagace apod.) aj. ERDF: EUR 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace (vazba na trh práce) aj. ERDF: EUR 3. Podpora spolupráce místních společenství ERDF: EUR 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO, společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro realizaci spolupráce místních společenství aj. ERDF: EUR 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit: výstavy, sport, kulturní a společenské akce aj. ERDF: EUR 3.3 Fond mikroprojektů (tzv. malé projekty) ERDF: EUR (20 % z prostředků ERDF) 4. Technická pomoc ERDF: EUR

5 Žádosti předložené pro zasedání Monitorovacího výboru v roce 2008 z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

6 Žádosti předložené pro zasedání Monitorovacího výboru v roce 2009 z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

7 Žádosti předložené pro zasedání Monitorovacího výboru v roce 2010 z Královéhradeckého kraje dle oblastí podpory

8 Dosavadní celkové pořadí
Pořadí českých krajů v podporovaném území dle výše obdržené dotace rok pořadí v rámci krajů rok pořadí v rámci krajů rok pořadí v rámci krajů Dosavadní celkové pořadí Královéhradecký kraj je v čerpání dotací úspěšnější než druhý v pořadí Moravskoslezský kraj, přitom Moravskoslezský kraj má více než dvojnásobný počet obyvatel a delší česko-polskou hranici než Královéhradecký kraj. Součet obdržené dotace ostatních tří krajů (Liberecký, Olomoucký a Pardubický kraj) nedosahuje výše dotace, kterou obdržel Královéhradecký kraj.

9 Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po 3
Zbývající finanční prostředky OPPS ČR-PR po 3. hodnocení projektových žádostí v dubnu 2010 Pro 4. hodnocení projektových žádostí v roce 2011 tedy ještě zbývá necelých 18 mil. EUR (cca 460 mil. Kč), tj. 8 % celkové finanční alokace určené pro OPPS ČR-PR.

10 Evropská územní spolupráce v programovém období 2014 - 2020
V roce 2013 skončí hlavní příliv dotací ze strukturálních fondů. Finanční zdroje z projektů mezinárodní spolupráce však budou k dispozici pro všechny státy a regiony EU i po tomto roce. Instituce, které budou připraveny na realizaci programů evropské územní spolupráce, budou mít po roce 2013 významnou konkurenční výhodu v přístupu k evropským zdrojům. Královéhradecký kraj, Dolnoslezské vojvodství a Euroregion Glacensis již zahájily v tomto směru přípravu na nové programové období (vznik pracovní skupiny pro tvorbu podkladů pro zapracování do dokumentů připravovaných pro nové programové období - podpora aktivit investičního charakteru, v souvislosti s přípravou „Evropských seskupení pro územní spolupráci“ návrh procesu administrace programu a jeho decentralizace apod.). Problematika evropské územní spolupráce je řešena v připravované Strategii EU2020 – finální verze červen 2010. Paralelně již probíhají i další aktivity související s přípravou nového programového období - proces evaluace programů přeshraniční spolupráce ve střední a jižní Evropě, který je koordinován kanceláří programu INTERACT ve Vídni ( , účast zástupce Královéhradeckého kraje, který zastupoval všechny české regionální subjekty zapojené do OPPS ČR-PR). Evaluace programů přeshraniční spolupráce ve střední a jižní Evropě, Vídeň,

11 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Cyklostezky v Kladském pomezí Česko-polský inovační portál

12 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čištění odpadních vod na česko-polském pohraničí Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn

13 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Třídění komunálních odpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój

14 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic

15 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor Podzemí Krkonoš

16 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Brána do pohádky Swidnica:

17 Ukázka realizovaných přeshraničních projektů
Rozvoj rekreační a turistické infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a Mieroszowska - I.etapa Walbrzych, Hradec Králové - Města kultury

18 Ukázka přeshraničních projektů schválených v dubnu 2010
Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic Partner Nová Paka – rekonstrukce Suchardova domu a úprava expozic v objektu Klenotnice drahých kamenů, vznik Muzejního náměstí Partner Bohuslavice nad Metují – výstavba infocentra, propagace přírodní rezervace Zbytka

19 Ukázka přeshraničních projektů schválených v dubnu 2010
Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN Vyhlídky bez hranic

20 Ukázka přeshraničních projektů schválených v dubnu 2010 s dopadem na oblast zdravotnictví
Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jeleniej Góry Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta Realizace těchto projektů bude průběžně popisována na webovém portálu „Evropské dotace ve zdravotnictví“:

21 Bližší informace o Programu naleznete na webových adresách:
Oficiální webové stránky (ČR a PR) Webové stránky ČR Webové stránky PR Regionální webové stránky


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 Setkání ORP – CEP – RR 2.7.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google