Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu."— Transkript prezentace:

1 Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu

2 Orgány právnické osoby § 152 (1): Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní). ▫Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby musí být plně svéprávná. (3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.

3 § 154: Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, ▫zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, ▫jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

4 § 156 (1): Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. ▫Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

5 Zakladatelské právní jednání může… § 158 (1): … ▫stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet zúčastněných, ▫vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů ▫nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit. (2) … ▫připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě ▫nebo s využitím technických prostředků. (3) … ▫ určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování voleného orgánu právnické osoby rozhoduje hlas předsedajícího.

6 Člen voleného orgánu § 159 (1):… se zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. ▫Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. (2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně…

7 Jednání za právnickou osobu § 161: Kdo právnickou osobu zastupuje,  dá najevo, co ho k tomu opravňuje… ▫Kdo za právnickou osobu podepisuje,  připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. § 163: Statutárnímu orgánu náleží ▫veškerá působnost… § 164: (1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ▫ve všech záležitostech…

8 § 166 (1): Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci ▫v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci…

9 Organizace spolku § 243: Orgány spolku jsou ▫statutární orgán a ▫nejvyšší orgán - nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, resp. shromáždění delegátů  případně kontrolní komise,  rozhodčí komise a  další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.

10 Organizace nadace Správní rada je statutární orgán nadace; Dozorčí rada je kontrolní a revizní orgán nadace ▫Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor.

11 Ústav Ředitel je statutární orgán ústavu. Správní rada  volí i odvolává ředitele,  dohlíží na výkon jeho působnosti a  rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči ředitel  schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.  rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu nebo  o změně jejího předmětu


Stáhnout ppt "Orgány právnické osoby Jednání za právnickou osobu."

Podobné prezentace


Reklamy Google