Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni
7. června 2016 doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. děkan

2 Představení změny ve vedení FST ZČU
proděkan pro výzkum, vývoj a inovace doc. Ing. Václav VANĚK, Ph.D. Vědecká rada FST

3 Program Zahájení Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT Praha) Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST) Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE a NTC ZČU) Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, PhD (University of Zielona Góra) Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v BcSP a NMgrSP v roce 2016 Informace o doktorském studiu na FST Různé Vědecká rada FST

4 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Narozena Pracovnice Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT Praha Obor: Strojní inženýrství Zaměření: stavba energetických strojů a zařízení Vědecká rada FST

5 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Vzdělání: 1959 – 1963 SVVŠ v Hlinsku 1963 – 1968 Matematicko-fyzikální F. UK („RNDr.“) 1973 – CSc. na MFF UK v Praze 1987 – DrSc. (Analýza zemětřesení ve Střední Evropě) 1994 – Certifikát US Nuclear Regulatory Body Habilitace na FBI (Fak. bezp. inženýrství) VŠB TU Ostrava („Doc.“), (Ochrana kritické infrastruktury) Vědecká rada FST

6 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Zaměstnání: – Geofyzikální ústav ČSAV, Praha, 1991 – 1992 – Ministerstvo státní kontroly ČR, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha (vrchní rada, inspektor, atd.) 2001 – 2004 – Ministerstvo vnitra ČR (GŘ hasičského záchranného sboru ČR) Vědecká rada FST

7 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Pracovní zařazení: – CITYPLAN spol. s r.o., expertní činnost, 2005 – 2008 – Policejní akademie ČR, Praha, akad. pracovník (AP) 2009 – Univerzita J. A. Komenského, Praha, akademický pracovník, 2010 – dosud- FD ČVUT Praha, akademický pracovník Vědecká rada FST

8 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Publikační činnost: V posledním období registrováno celkem 93 domácích a zahraničních publikací, v tom: 3 monografie zahraniční, 10 monografií domácích, 2 vysokoškolské učebnice, 8 VŠ-skript, 23 příspěvků v zahraničních časopisech, 18 v časopisech domácích, 12 příspěvků ve sborníku zahraniční konference, 20 příspěvků ve sborníku domácí konference, 144 zahraničních citací, 128 citací domácích, Vědecká rada FST

9 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Původní vědecké přínosy k realizaci technických děl Vyhodnocování makroseismických pozorování a sestavování databáze a map Vyhodnocování seismických jevů na požádání pro: FMO, FMV, MV, CO, ČSKAE, MV, MO, apod. – 1976-dosud Vypracování seismických posudků lokalit jaderných elektráren, přehrad, továrních objektů a výškových budov pro projektové‚ a stavební organizace na území ČSFR, Č, SR i v zahraničí 1976-dosud. Revize ČSN Koncepce a realizace projektů v rámci KAPG (např. datové soubory), ESK (metodika výpočtu ohniskových parametrů), IASPEI (seismicita spuštěná lidskou činností). Projekty EU - PHARE, FP6, FP7, FP8. Vědecká rada FST

10 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Bodové hodnocení uchazeče: Pedagogická činnost ,0 bodů Vědecká a publikační aktivita ,0 bodů Grantová, profesní, T-I a akademická činnost ,0 bodů C e l k e m (min. 250 bodů) ,0 bodů Vědecká rada FST

11 2. Jmenovací řízení doc. RNDr. Danuše Procházkové, DrSc. (FD ČVUT)
Složení hodnotící komise: Předseda: prof. Ing. Josef Kott, DrSc. FST ZČU Členové: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. FJFI ČVUT prof. Ing. Milík Tichý, DrSc FSv ČVUT prof. Ing. Vladimír Zeman, CSc. FAV ZČU doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. FST ČVUT Téma přednášky: Zásady pro řízení rizik jaderných zařízení Vědecká rada FST

12 3. Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Ing. Petr Eret, Ph.D. Narozen v Plzni Výzkumný pracovník KKE FST Obor: Strojní inženýrství Zaměření: stavba energetických strojů a zařízení Vědecká rada FST

13 3. Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Vzdělání: 1998 – 2003 FST ZČU, obor Stavba enegetických strojů a zařízení, zam. Konstrukce Turbin (titul Ing.) doktorské studium na FST ZČU, obor: Stavba energetických strojů a zařízení, zam.: Aeropružnost (titul Ph.D.) Odborné stáže: 12/2005 – 11/2006 Trinity College Dublin, Irsko, European Doctorate in Sound and Vibration Studies fundet under the Marie Curiemultipartner training site programme, 05/2005 – Národní akademie věd Ukrajiny, Kijev, školitel: prof. Tsymbalyuk Vědecká rada FST

14 3. Habilitačního řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Pracovní pozice: 04/2008 – 03/2009 – manažer projektů, BIS Czech s.r.o., divize Enmergetika, Servis turbin, Kadaň, ČR, 04/2009 – 12/2014 – research Fellow. Dept. Of Mechnical & Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin, Irsko 10/2013 – 12/2014 – Adjunct Assistant Professor, Dep. Of Mechanical & Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin,. Irsko, 08/2015 – dosud – samostatný výzkumný pracovník KKE FST ZČU, Plzeň Vědecká rada FST

15 3. Habilitačního řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Pegagogická činnost: 09/2003 – 05/2007 – cvičení TM a MT, KKE FST ZČU, 01/2011 – 01/2013 – cvičení z mechaniky tekutin, Fluid |Mecvhanic |4B13, Trinity College Dublin, 9/2013 – 09/2014 – Adjunct Assistant Professor, Dep. Of Mechanical & Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin,. Irsko, přednášky o vibracích , Engineering Vibration 4B11 (s polečně s Dr. Kennedym), 089/2015 – dosud – přednášky z MT a TM pro kombinovanou foirmu studia, FST ZČU, Plzeň Pomocný školitel 1 doktoranda (Paul Harris) na Trinity College Dublin, Irsko 2 vyzvané přednášky na Triunity College Dublin Vědecká rada FST

16 3. Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Tvůrčí činnost činnost - projekty: Compressed Air Systems Optimisation (Optimalizace systémů se stlačeným vzduchem) Compressed Air Leak Detection (Detekce úniku stlačeného vzduchu) Wind Tunnel Tests for the Evaluation of the Installation Effects of Noise Emissions of an Open Rotor Advanced Regional Aircraft (Testování vlivu instalace otevřených rotorů na hlukové emise pro novou generaci regionálních letadel) Vědecká rada FST

17 3. Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Tvůrčí činnost činnost - projekty: Advanced Low Noise Landing (Main and Nose) Gear for Regional Aircraft (Moderní protihlukový přistávací podvozek (přední a hlavní) pro regionální letadlo). Projekt Flexible Fossil Power Plants for the Future Energy Market through New and Advanced Turbine Technology (Flexibilní elektrárny na tuhé palivo s novými a pokročilými turbinovými technologiemi pro budoucí trh energií) Vědecká rada FST

18 3. Habilitačního řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Bodové hodnocení uchazeče: Pedagogická činnost 3,0 body Vědecká a publikační aktivita 245,0 bodů Grantová, profesní, T- I a akademická činnost ,0 bodů Celkem (min. 150 bodů) 293,0 bodů Téma habilitační přednášky: Pokrok ve výzkumu proudem vybuzených vibrací trubkových svazků tepelných výměníků Vědecká rada FST

19 3. Habilitační řízení Ing. Petra Ereta, Ph.D. (KKE FST)
Složení habilitační komise: Předseda: prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. FST ZČU Členové: Prof. Ing. Václav Uruba, CSc. FST ZČU Prof. Ing. Zbyněk Jaňour, DrSc. UT AV Doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. FST TUL Ing. Jaromír Horáček, DrSc. UT AV Vědecká rada FST

20 Doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. Narozen 24. 11. 1956 ve Vimperku
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. Narozen ve Vimperku Zástupce ředitele NTC ZČU pro odbornou činnost Vedoucí odboru modelování deformačních a dynamických procesů (MDP) NTC ZČU Pracovník Oddělení jaderné energetiky KKE FST Vědecká rada FST

21 1971 – 1975 gymnasium ve Vimperku 1975 – 1980 MFF UK Praha
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Vzdělání: 1971 – 1975 gymnasium ve Vimperku 1975 – 1980 MFF UK Praha 1987 – udělena hodnost CSc. na Matematickém ústavu ČAV Praha – disertační práce „Užití Sobolevových váhových prostorů k řešení eliptických okrajových úloh“ 2012 – habilitační řízení na FST ZČU, udělena hodnost „doc.“ Vědecká rada FST

22 4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Zaměstnání: 1981 – VŠSE v Plzni, lektor a asistent KMA 1985 – 1995 ŠKODA Výzkum, Plzeň, vedoucí výzkumný a vývojový pracovník 1996 – 2000 PVtech s.r.o., Plzeň, jednatel, 2000 – dosud ZČU v Plzni, NTC, od r KKE FST Vědecká rada FST

23 Publikační činnost (1):
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Publikační činnost (1): V posledním období registrováno celkem 93 domácích a zahraničních publikací, v tom: 1 kapitola v zahraniční monografii: Brakes, thermal a thermoelastic analysis, in: Encyclopedia of Thermal Stresses, 2014 8 článků v zahraničních časopisech, 10 článků v domácích časopisech, 15 příspěvků ve sborníku zahraniční konference, Vědecká rada FST

24 Publikační činnost (2): 32 příspěvků ve sborníku domácí konference,
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Publikační činnost (2): 32 příspěvků ve sborníku domácí konference, Neveřejné odborné zprávy pro smluvní výzkum, Skripta FST: Návrh přírubových spojů horního bloku tlakové nádoby jaderného reaktoru, Monografie: Buchar, Voldřich: Terminální balistika, Academia, Praha 2003 (25%), 129 citací, vč. 100 zahraničních citací, Vědecká rada FST

25 Výběr z řešených výzkumných projektů
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Výběr z řešených výzkumných projektů Projekt MPO – Kontejnery typu ŠKODA na vyhořelé jaderné palivo z bloků jaderných elektráren VVER 440 a VVER 1000 Projekt GAČR – Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením Projekt GAČR – Zvyšování pevnosti nerozebíratelných spojů vysokopevných ocelí Projekt MPO – Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování Vědecká rada FST

26 Bodové hodnocení uchazeče: Pedagogická činnost 16,5 bodů
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Bodové hodnocení uchazeče: Pedagogická činnost ,5 bodů Vědecká a publikační aktivita 656,6 bodů Grantová, profesní, T-I a akademická činnost ,9 bodů C e l k e m (min. 250 bodů) 795,0 bodů (Při habilitaci v roce ,0 bodů). Vědecká rada FST

27 4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Složení hodnotící komise: Předseda: prof. Ing. Vladimír Zeman, CSc. FAV ZČU Členové: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc FS ČVUT prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc. ÚTAV ČR prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. ÚTAV ČR prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. FST ZČU Náhradník: doc. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. FST TUL Vědecká rada FST

28 4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc
4. Zahájení jmenovacího řízení doc. RNDr. Josefa Voldřicha, CSc. (KKE ZČU) Témata přednášky: Nelineární vibrace olopatkovaného disku s třecími kontakty mezi lopatkami  Příklady chování strojních komponent nebo zařízení ovlivněných problematikou kontaktů jejich částí  Vliv geometrie automobilových koncových tlumičů na jejich útlumové charakteristiky Vědecká rada FST

29 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Ing. Michal Sąsiadek, Ph.D. Narozen v Zielonej Górze Fakulta strojní, University of Zielona Góra Pozice: Zástupce ředitele Institutu počítačových věd a výrobního managementu Spolupracovník KKS a KPV FST ZČU Vědecká rada FST

30 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Vzdělání: 1996 – 2001 FST University ZG of Technology, obor Mechnical Engineering and Machina Operation, Construction and Management specialisation (titul Ing.) doktorské studium na University of ZG, obor: Mechanical Engineering and Machinew Operation (titul Ph.D.) Zaměstnání: 2001 – 2008 odborný Asistent FST Univ of ZG, 2008 – 2009 WH-KOTE s.r.o. (mandate agreements) Vědecká rada FST

31 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Zaměstnání (2): 2008 – 2010 – Consultant in Enterprise Europe Netwšork, B2Europe West Poland Consortium, Centre for Enterprise and Technology Transfer, Univ of ZG, 2010 – Assistant Professor FST Univ of ZG, 2012 – dosud – Vice Director if Institute of Computer Science and Production Management, FST Uzniv of ZG Vědecká rada FST

32 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Pegagogická činnost – vyučované předměty: Grafika Inžynierska, Vybranew zagadnienia projektowania systemow technicznych, Techniczne Przygotovanie Produkcji, Transpoirt Technologiczny i magazynowanie, Metrologia i systemy pomiarowe, Normowanie czasu pracy – metoda MTM, Lean w logistyce – mapowanie strumienia wartości Vědecká rada FST

33 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Tvůrčí činnost činnost – projekty (výběr): Editing of Quality Book and provisions concerning management and supervision, Laboratorium Badań ZINSTAL, Zielona Góra 2008, Risk analysis of hazards for the line based on rotary retort furnace re-1200 type, Estimation od reliability and MTBF determination of aggregate ARRE-R-1200, 2011, Risk analysis of hazards for the AMCE-BA-2x1200H process line for SANDVIK, 2011, FMEA analysis for PEK line – Seco Warwick, 2012 Vědecká rada FST

34 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Publikační činnost : 1 monografie domácí 3 kapitoly v zahraniční monografii 4 články v zahraničních časopisech 11 článků v domácích časopisech 17 příspěvků ve sborníku zahraniční konference 40 příspěvků ve sborníku domácí konference 11 citací zahraničních 23 citací domácích Vědecká rada FST

35 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Bodové hodnocení uchazeče: Pedagogická činnost 92,0 bodů Vědecká a publikační aktivita 352,8 bodů Grantová, profesní, T-I a akademická činnost ,0 bodů Celkem (min. 150 bodů) 688,8 bodů Vědecká rada FST

36 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Téma habilitační práce Theory and methodology of assembly – oriented design engineering Vědecká rada FST

37 5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.
Možná témata habilitační přednášky: Application of methodology of design for assembly in design engineering Planning and selection of assembly sequences in design engineering Product complexity analysis according to DfA principles Vědecká rada FST

38 Návrh Složení habilitační komise: Předseda Členové
5. Zahájení habilitačního řízení Ing. Michala Sąsiadka, Ph.D.(Univ. of Zielona Góra) Návrh Složení habilitační komise: Předseda prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. FST ZČU Členové Dr. hab. inž. Slawomir Klos, prof. UZ FST UZ Prof. Ing. Josef Basl, CSc. FST ZČU Prof. Ing. Peter Monka, Ph.D. FVT TUKE Ing. Václav Skala, Ph.D. ZF Passau Náhradník prof. Dr. hab. inž. Józef Matuszek ATH BB Vědecká rada FST

39 6. Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v BcSP a NMgrSP v roce 2016
NÁVRH SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) v kalendářním roce 2016 Vědecká rada FST

40 Návrh zkušebních komisí SZZ
Státnicové komise na Fakultě strojní v roce 2016: - komise ve většině případů pokračují ve složení jako v minulých letech - u magisterských komisí je předseda vždy z pracoviště mimo ZČU - v každé komisi je minimálně jeden člen komise z praxe - komise jsou sestaveny pro červnové (magisterské a bakalářské) a případné opravné termíny - v případě opravných termínů může být komise doplněna o člena(y) z jiné komise. Vždy však musí jít o člena, který byl schválen VR FST. Předsedu komise nelze měnit.

41 Katedra energetických strojů a zařízení (KKE)
NMgr. (N2301) – Předseda: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. (ČVUT Praha, FST, Ústav energetiky) Místopředseda: prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. (ZČU v Plzni, KKE) Členové: prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) prof. Ing. Václav Uruba, CSc. (ZČU v Plzni, KKE) doc. Ing. František Hezoučký (ZČU v Plzni, KKE) Ing. Ladislav Tajč, CSc. (Doosan Škoda Power a.s., Plzeň) Ing. Jiří Jeník, Ph.D. (ŠKODA JS a.s., Plzeň) Bc. (B2301, B2341) Předseda: prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. (ZČU v Plzni, KKE) Místopředseda: prof. Ing. Václav Uruba, CSc. (ZČU v Plzni, KKE) Členové: RNDr. Ivo Štěpánek (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Josef Sklenička (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Jan Horák (ŠKODA JS a.s., Plzeň) Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. (Doosan Škoda Power a.s., Plzeň)

42 Katedra konstruování strojů (KKS)
NMgr. (N2301) Stavba výrobních strojů a zařízení a Konstrukce zdravotní techniky – Předseda: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (VUT FSI Brno) Místopředseda: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Členové: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Martin Zajíček, Ph.D. (ZČU v Plzni, FAV, KME) doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. (ZČU v Plzni, FST, KKS) bude přítomen na SZZ oboru „Konstrukce zdravotnické techniky“ Ing. Vlastimil Hlavatý (ŠKODA MT a. s., Plzeň) Náhradník: doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Martin  Melichar, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO)

43 Katedra konstruování strojů (KKS)
NMgr. (N2301) Dopravní a manipulační technika Předseda: prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (FSI VUT Brno) Místopředseda: doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. (ZČU v Plzni, KKS) Členové: doc. Ing. Petr Heller, CSc. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Vlastimil Vacek, CSc. (ZČU v Plzni, FAV, KME) doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Michal Karel (VKV s.r.o., Praha) Náhradníci: doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS)

44 Katedra konstruování strojů (KKS)
Bc. B2301 Stavba výrobních strojů a zařízení – B2341 Konstrukce průmyslové techniky a Design průmyslové techniky Předseda: doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Místopředseda: doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Členové: Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Jan Matějka (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Eva Kubec Krónerová, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Jaroslav Kokoška (ŠKODA MT a. s., Plzeň) Ing. Václava Pokorná (ZČU v Plzni, KTO) pro zaměření DPT Bc. B2301 Dopravní a manipulační technika – B2341 Diagnostika a servis silničních vozidel Předseda: doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. (ZČU v Plzni, KKS) Místopředseda: doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Členové: Ing. Pavel Raška, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Milan Vnouček, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Jan Roubal (SPŠ dopravní, Plzeň)

45 Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KMM)
NMgr. (N2301) Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Předseda: prof. Ing. Petr Louda, CSc. (TU Liberec) Místopředseda: prof. Ing. Václav Mentl, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) Členové: doc. Ing. Vladimír Bernášek, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Václav Kubec, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Miroslav Hála, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. (Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s. r. o.) Bc. (B2301, B2341) Předseda: doc. Ing. Karel Daďourek, CSc. (TU Liberec) Místopředseda: Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Členové: Ing. Josef Dvořák (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Miroslav Hála, CSc. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Marek Bureš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Pavel Bulín (PILSEN STEEL)

46 Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)
NMgr. (N2301) Průmyslové inženýrství a management Komise č.1: Předseda: prof. Ing. Felicita Chromjaková, Ph.D. (UTB Zlín) Místopředseda: doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Členové: doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. (ZČU v Plzni, FEL) Ing. Jiří Kudrna, Ph.D. (KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.) Náhradníci: Ing. Petr Hořejší, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Marek Bureš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Hana Matásková, Ph.D. (ŠKODA MachineTool a.s., Plzeň)

47 Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)
NMgr. (N2301) Průmyslové inženýrství a management Komise č. 2: Předseda: doc. Ing. David Tuček, Ph.D. (UTB Zlín) Místopředseda: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) Členové: doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) prof. Ing., Josef Basl, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Tomáš Čechura, Ph.D (Steelcase Czech Republic s. r. o.) Náhradníci: Ing. Petr Hořejší, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Marek Bureš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Hana Matásková, Ph.D (ŠKODA MachineTool a.s., Plzeň)

48 Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)
Bc. (B2301, B2341) komise č Předseda: doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Místopředseda: doc. Ing. Václav Votava, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) Členové: Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Václava Pokorná (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Petr Stančík, Ph.D. (DURATEC, s.r.o.) Bc. (B2301, B2341) komise č Předseda: doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Místopředseda: Ing. Pavel Raška, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Členové: Ing. Václav Kubec, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Vojtěch Holub (externí pracovník) Náhradníci: doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) doc. Ing. Jan Horejc, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Hana Matásková, Ph.D. (ŠKODA MachineTool a.s., Plzeň)

49 Katedra technologie obrábění (KTO)
NMgr. (N2301) Strojírenská technologie-technologie obrábění Komise č. 1 Předseda: doc. Ing. Peter Monka, Ph. D. (TU Košice, FVT Prešov, (SK)) Místopředseda: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. (ZČU v Plzni, KTO) doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) prof. Dr. Ing. Antonín Kříž (ZČU v Plzni, KMM) Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) Dr. Ing. Miloslav Kesl (PILSEN TOOLS s.r.o.) Náhradníci: Ing.Miroslav Zetek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Martin Melichar, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Milan Vnouček, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM)

50 Katedra technologie obrábění (KTO)
NMgr. (N2301) Strojírenská technologie-technologie obrábění Komise č. 2 Předseda: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. (ČVUT Praha) Místopředseda: doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: doc. Ing. Katarína Monková, Ph.D. (TU Košice, FVT Prešov, (SK)) Ing. Jiří Vyšata, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Petr Beneš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Josef Fajt, CSc. (PILSEN TOOLS s.r.o.) Náhradníci: Ing. Jan Hnátík, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM)

51 Katedra technologie obrábění (KTO)
Bc. B2301 komise č Předseda: doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Místopředseda: doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: Ing. Petr Hořejší, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) prof. Dr. Ing. Antonín Kříž (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Václav Kubec, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Tomáš Skopeček, Ph.D. (GTW BEARINGS s.r.o.) Náhradník: Ing. Jaroslava Fulemová (ZČU v Plzni, KTO) Bc. B2301 komise č Předseda: doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Místopředseda: Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: Ing. Milan  Pinte, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Petr Beneš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Zdeněk Raab, Ph.D. (ZČU v Plzni, KKS) Ing. Libor Hamouz, Ph.D. (ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o) Náhradník: Ing. Jan Matějka (ZČU v Plzni, KTO)

52 Katedra technologie obrábění (KTO)
Bc. B2341 komise č. 1 - Zabezpečování jakosti Předseda: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc. (ČVUT Praha) Místopředseda: doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: Ing. Zdeněk Pospěch, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Milan Pinte, Ph.D. (ZČU v Plzni, KPV) Ing. Libor Beránek, Ph.D.. (ČVUT Praha) Bc. Jiří Němeček (ŠKODA ELECTRIC a.s.)  Náhradník: Ing. Martin Melichar, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Bc. B2341 komise č. 2 – Programování NC strojů Předseda: doc. Ing. Vratislav Preclík CSc. (ČVUT Praha) Místopředseda: doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Členové: Ing. Jan Hnátík, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Jiří Vyšata, Ph.D. (ZČU v Plzni, KTO) Ing. Petr Beneš, Ph.D. (ZČU v Plzni, KMM) Ing. Pavel Kožmín, Ph.D. (Hofmeister s.r.o., Plzeň) Náhradník: Ing. Ivana Zetková (ZČU v Plzni, KTO)

53 7. Informace o doktorském studiu OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV) Ing. Olga FALTEJSKOVÁ Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Model výkonnosti podniku automobilového průmyslu v kontextu zákaznické spokojenosti Školitel: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. Forma: kombinovaná Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržela akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné: 8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

54 7. Informace o doktorském studiu OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KMM) Mgr. Sikander AZAM Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Téma: First principle studies of optical, thermoelectric and electronic charakteristics of complex materials Školitel: Priv. Doz. Dr. Ján Minár Forma: kombinovaná Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 7 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné: 6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

55 7. Informace o doktorském studiu OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra technologie obrábění (KTO) Ing. Martin ŠTEINFELD Obor: Strojírenská technologie – technologie obrábění Téma: Standardizace výrobní základny Školitel: Doc. Ing. Václav Cibulka, CSc. Forma: kombinovaná Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 12 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné: 8 Hlasy záporné: 1 Hlasy neplatné: 1

56 7. Informace o doktorském studiu ZMĚNA TÉMATU DIZERTAČNÍ PRÁCE
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie (KMM) Doktorand: Ing. Štěpánka BACHRATÁ Původní téma: Lokální mechanické vlastnosti struktur kov-polymer Školitel: Doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. Nové téma: Studium lokalizovaných plazmových oscilací volných elektronů v nano- částicích vzácných kovů deponovaných naprašováním Školitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.

57 8. Různé Hlasování per rollam o 5 navržených změnách tématu DiP – výsledek: A-26, N-0, Z-0, Nezaslal – 4, 1 drobná připomínka u tématu 2 a 3 Zpracována aktualizace DZ FST na období 2016 – 2020, která kompletně vznikla z údajů minula probíraného Dlouhodobého záměru FST ZČU na období 2016 – 2020 V současné době se připravuje návrh (konkretizace) Strategie VaVaI FST ZČU na období Příští VR FST se koná dne 4. října 2016 Slavnostní VR ZČU – Vědecká rada FST


Stáhnout ppt "Vědecká rada Fakulty strojní ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google