Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D OKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA LF UK V P LZNI Proděkan: prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc. Referentka: Daniela Vyzrálová Kontakty: 377593466,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D OKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA LF UK V P LZNI Proděkan: prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc. Referentka: Daniela Vyzrálová Kontakty: 377593466,"— Transkript prezentace:

1 D OKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA LF UK V P LZNI Proděkan: prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc. Referentka: Daniela Vyzrálová Kontakty: 377593466, daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz 1

2 C O TO JE DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM ? Studenti se věnují vědě, výzkumu spolupracují na projektech jsou částečně vnímáni jako část akademické obce mnozí z nich se aktivně podílejí na výuce studentů magisterského studia Studium probíhá podle individuální studijního programu, který je sestaven se studentem, školitelem a schvaluje ho předseda oborové rady – v ISP jsou pevně stanoveny všechny povinnosti Absolventi získávají titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. za jménem, jedná se o titul vědecký 2

3 O BSAH 1. Akreditované studijní programy 2. Doba a forma studia 3. Přihlášení ke studiu 4. Přijímací řízení 5. Studijní povinnosti 6. Školitelé 7. Stipendia prezenčních studentů 8. Přehledy 3

4 1. A KREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Celkem 18 studijních programů 16 čtyřletých, 2 tříleté Všechny programy akreditovány v českém a anglickém jazyce Jeden program v Biomedicíně (společné pro 1. LF, 2. LF, 3. LF, LF HK) – Biochemie a patobiochemie 4

5 1. A KREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Anatomie, histologie a embryologie Biochemie a patobiochemie Dermatovenerologie Fyziologie a patologická fyziologie Gynekologie a porodnictví Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Chirurgie Lékařská farmakologie Neurologie a psychiatrie Otorhinolaryngologie Ortopedie Patologie Pediatrie Radiologie Sociální lékařství Stomatologie Vnitřní nemoci Zobrazovací metody v lékařství 5

6 2. D OBA A FORMA STUDIA Doba studia Standardní doba studia je 4 roky Maximální doba studia je standardní doba studia navýšená o 5 let – tedy celkem 9 let Forma studia Prezenční – maximálně 4 roky Kombinovaná – maximálně 9 let 6

7 3. P ŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Předpokladem je ukončené magisterské studium Přihlášky od 1. 1. do 30.4. Přihlášky pouze elektronicky přes SIS – tyto se musí ale také vytisknout, podepsat a s dalšími přílohami dodat: CV, ověřený diplom (potvrzení ze studijního oddělení), anotace disertační práce, seznam publikační činnosti Poplatek za přihlášku – 480 Kč (2016/2017) Témata na další akademický rok schvaluje Vědecká rada LFP na konci kalendářního roku Pokud má student zájem o konkrétní téma, lze ho předem se školitelem domluvit. Ten téma předloží oborové radě ke schválení, po schválení Vědeckou radou může být vypsáno pro přijímací řízení 7

8 4. P ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Řádný termín červen / náhradní termín červenec – přesný termín dle oborové rady jednotlivého SP Přijímací pohovor je ústní Pohovor se skládá z těchto částí zkouška z anglického jazyka (0 - 20 bodů) zkouška na téma disertační práce (0 - 40 bodů) zkouška obecná, z daného oboru (0 - 30 bodů) body za publikační činnost (0 - 10 bodů) Maximum bodů = 100 Minimum bodů pro přijetí = 70 8

9 5. S TUDIJNÍ POVINNOSTI Absolvování pěti povinných kurzů Zdravotnická informatika Výpočetní technika Úvod do vědeckovýzkumné a publikační činnosti Lékařská statistika Transfer znalostí a technologií – junior Složení zkoušky z anglického jazyka 9

10 5. S TUDIJNÍ POVINNOSTI Složení dvou dílčích (průběžných zkoušek) – vztahují se k tématu disertační práce Složení státní zkoušky – vztahuje se k tématu disertační práce Publikační činnost 1 práce v recenzovaném časopise – 1. autor 2 práce v impaktovaném časopise – na pořadí autorství nezáleží Doporučená je zahraniční stáž, konference Obhajoba disertační práce 10

11 6. ŠKOLITELÉ Většina školitelů jsou zaměstnanci UK Někteří studenti kromě školitele mají také konzultanta – i z jiných institucí (ZČU, AV ČR…) Počet aktivních školitelů: 107 11

12 7. S TIPENDIA PREZENČNÍCH STUDENTŮ 1. - 4. ročník: 9 000 Kč / měsíčně Navýšení o 2 500 Kč – publikace v časopise s IF, 1. autor o 1 000 Kč – publikace v časopise s IF, spoluautor o 2 000 Kč – po vykonání státní zkoušky Publikace musí být vykázány v OBD (publikační databáze UK), u jména autora je uvedeno pracoviště LF UK v Plzni. 12

13 8. P ŘEHLEDY Počty studentů Počet zahraničních studentů 4 (Německo, Ukrajina, Mexiko 2x) Studují v anglickém jazyce 13 Celkem studentů189 Prezenční forma studia67 Kombinovaná forma studia132

14 8. P ŘEHLEDY Počty studentů dle studijních programů 14 Studijní programPočet studentů Anatomie, histologie a embryologie22 Biochemie a patobiochemie4 Dermatovenerologie2 Fyziologie a patologická fyziologie11 Gynekologie a porodnictví16 Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie12 Chirurgie26 Lékařská farmakologie5 Neurologie a psychiatrie8 Otorhinolaryngologie1 Ortopedie11 Patologie17 Pediatrie6 Radiologie2 Sociální lékařství1 Stomatologie4 Vnitřní nemoci37 Zobrazovací metody v lékařství4

15 8. P ŘEHLEDY Počty studentů po ročnících 15 RočníkPočet studentů 1.39 2.32 3.41 4.24 5.17 6.17 7.9 8.7 9.3

16 8. P ŘEHLEDY Počty absolventů 16 Akademický rokPočet absolventů 2010/201116 2011/201212 2012/20137 2013/201422 2014/201516


Stáhnout ppt "D OKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM NA LF UK V P LZNI Proděkan: prof. MUDr.Vladislav Třeška, DrSc. Referentka: Daniela Vyzrálová Kontakty: 377593466,"

Podobné prezentace


Reklamy Google