Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Radiační monitorovací síť v České republice. 22 Radiační monitorovací síť organizací pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Legislativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Radiační monitorovací síť v České republice. 22 Radiační monitorovací síť organizací pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Legislativní."— Transkript prezentace:

1 1 Radiační monitorovací síť v České republice

2 22 Radiační monitorovací síť organizací pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Legislativní podklady – zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v posledním znění, vyhláška č. 27/2006 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

3 33 Radiační monitorovací síť - funkce zajišťuje monitorování radiační situace na území ČR včetně přenosu dat a správy informačního systému pro: hodnocení radiační situace pro potřeby sledování a posuzování stavu ozáření, rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření v případě radiační havárie mezinárodní výměna informací a dat o radiační situaci zveřejňování a poskytování informací a dat o radiační situaci na území ČR

4 44 Radiační monitorovací síť zajišťuje: SÚJB ministerstvo vnitra (HZS, PČR) ministerstvo zemědělství (potraviny) ministerstvo životního prostředí (ČHMÚ, voda, ovzduší) ministerstvo průmyslu a obchodu (GŘ CEL) ministerstvo obrany (AČR) držitelé povolení smluvní osoby

5 55 Radiační monitorovací síť Stálé složky Pohotovostní složky (v případě havarijního režimu)

6 66 Radiační monitorovací síť stálé složky a)síť včasného zjišťování b)síť termoluminiscenčních dozimetrů c)mobilní skupiny d)letecká skupina e)laboratorní skupiny f)centrální laboratoř monitorovací sítě g)měřící místo kontaminace ovzduší h)měřící místo kontaminace potravin i)měřící místo kontaminace vod j)ČHMÚ k)měřící místo na hraničních přechodech

7 77 Radiační monitorovací síť pohotovostní složky a) mobilní skupiny b) laboratorní skupiny c) letecké prostředky průzkumu d) měřící místo na hraničních přechodech e) měřící místo na uzávěrách f) měřící místo kontaminace potravin g) měřící místo kontaminace vod

8 88 SVZ - síť včasného zjišťování tvoří systém měřících míst provádějících nepřetržité měření dávkového příkonu na území ČR, ze kterých jsou data průběžně předávána do centra. Součástí sítě je teledozimetrický systém umístěný v areálu a těsném okolí jaderné elektrárny tak, aby při radiační mimořádné situaci nebo podezření na ni byl bezprostředně zaznamenán a vyhodnocen únik radionuklidů do ovzduší. Činnost SVZ zajišťují resorty SÚJB, MŽP (ČHMÚ), MO (AČR) a držitel povolení ČEZ, a.s. (teledozimetrický systém).

9 9 SVZ Rozložení měřících míst na území státu

10 SVZ – ukázka stanoviště 10

11 11 Síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) Plošné monitorování dávkového ekvivalentu od zevního ozáření se provádí TLD rozmístěnými na území ČR (teritoriální síť TLD) a v okolí JE Dukovany a JE Temelín (lokální sítě TLD). Sítě tvoří celkem 205 měřících míst, z toho 9 míst je v lokální síti JE Temelín a 12 v lokální síti JE Dukovany.

12 12 TLD - pokračování Dozimetry jsou umístěny 1 metr nad zemí (v lokální síti JE Dukovany jsou 3m nad zemí) většinou na volném prostranství. Část dozimetrů je umístěna v budovách tak, aby v případě radiační havárie bylo možno posoudit účinnost ukrytí obyvatel. Měření je realizováno formou integrálního měření po dobu 3 měsíců, v případě potřeby se interval zkracuje.

13 13 TLD Rozložení měřících míst na území státu

14 14 Laboratorní skupiny SÚJB (RC, SÚRO), MZe, MŽP měření vzorků životního prostředí (potravin, vody, krmení pro dobytek, půda....) obsah radionuklidů  chemické zpracování polovodičové detektory

15 15

16 16 Měřící místa kontaminace ovzduší.

17 17 Vnitřní kontaminace celotělový počítač

18 18 Vnitřní kontaminace průběh retence 137 Cs u české populace

19 19 Mobilní skupiny Činnost MS za: - normálního režimu (SÚJB) PFDE (bodové, pojezdy) in situ (aktivity) - havarijní režim (všechny MS) povrchová kontaminace odběr vzorků ž.p. - cvičení všechny činnosti rezortpočet SÚJB18 MO AČR 2 MPO GŘ CEL 8 MV GŘ HZS 5 PČR 1 DP (ETE, EDU) 2 Celkem36

20 20 Cvičení MS

21 21 Mezinárodní porovnání MS

22 22 Letecká skupina ve spolupráci s Armádou a Policií ČR k monitorování velkých územních celků (rychlost, méně přesné) Integrated Radiation Information System ( IRIS) - měření dávkových příkonů (přepočteno na 1m nad zemí); plošné, resp. hmotnostní aktivity umělých a přírodních radionuklidů

23 23 Ukázka monitorování - Rožínka

24 24 Činnost mobilních skupin na cvičení ZÓNA 2010

25 25 Mobilní skupiny ZONA 2010 4 MS z resortu SÚJB (1 MS - RC ČB, 1 MS - RC Brno, 2 MS SÚRO) 5 MS HZS 1 MS JE Temelín celkový počet: 10 MS

26 26 Mobilní skupiny - úkoly monitorování dávkového příkonu za jízdy měření dávkového příkonu v obcích, okamžité předání hodnot RKŠ (telefonicky) výměna termoluminiscenčních dozimetrů v rámci sítě RMS (1 MS) odběr vzorků životního prostředí - voda, půda, porost; aerosoly (vybrané MS) jednoduché stanovení plošné kontaminace půdy

27 27 Trasa TLD č.1 Bod č.Lokalita 1Ševětín 2Radonice 3Litoradice 4 Týn nad Vltavou 5Protivín 6Vodňany 7Dívčice 8Mydlovary 9Zliv

28 28 Rozdělení úkolů MS budou rozděleny do dvou sledů: První sled – rychlé MS:  projedou zadanou trasu;  nahlásí hodnoty dávkových příkonů v obcích a zapíší je do příslušných formulářů;  vymění TLD (jedna MS) a  vrátí se na základnu, kde předají naměřená data. Proměřením povrchové kontaminace všech členů MS, předáním odebraných TLD, řádně vyplněných formulářů a po zvážení další potřeby monitorování budou MS pověřeny dalšími úkoly, resp. svou činnost (v rámci cvičení) ukončí a budou vráceny zpět k plnění dalších úkolů (oznámeno na KOPIS).

29 29 Rozdělení úkolů Druhý sled – odběrové MS:  projedou zadanou trasu;  změří povrchovou kontaminaci půdy;  odeberou vzorky životního prostředí a  vrátí se na základnu, kde předají naměřená data a odebrané vzorky k další (laboratorní) analýze. Proměřením povrchové kontaminace všech členů MS, předáním odebraných vzorků, řádně vyplněných formulářů a po zvážení další potřeby monitorování budou MS pověřeny dalšími úkoly, resp. svou činnost (v rámci cvičení) ukončí a budou vráceny zpět k plnění dalších úkolů (oznámeno na KOPIS a ČEZ).

30 30 Letecká skupina - úkol Monitorování dávkového příkonu ze vzduchu, odhadnout hranice kontaminované plochy


Stáhnout ppt "1 Radiační monitorovací síť v České republice. 22 Radiační monitorovací síť organizací pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Legislativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google