Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení expozice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení expozice."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení expozice

2 Metody kvantitativního hodnocení expozice
Měření škodlivin v médiích prostředí (potenciálních zdrojích expozice) – venkovní ovzduší - prostředí interiérů - voda, potraviny Měření v organismu člověka - biomonitoring

3 Přímé a nepřímé metody hodnocení expozice
Přímé metody: personální monitoring biomonitoring Nepřímé metody: dotazník expoziční scénář monitorování prostředí

4 Dotazníkové studie Použití standardizovaných, již otestovaných dotazníků cílených na studovaný problém. Dotazníky vyplněné probandem Řízený rozhovod Telefonické interview Zajištění návratnosti Distribuce dotazníků – poštou, přímá distribuce, rozdání zájmovým skupinám, jinak Délka dotazníku Struktura otázek a jejich formulace Kontrolní otázky

5 Výhody a úskalí dotazníkových šetření
Nutno využívat mezinárodně standardizovaných dotazníků Otázky sestavit tak, aby bylo možno včlenit kontrolní otázky ověřující pravdivost odpovědí Otázky formulovat s uzavřenou odpovědí (ano – ne)+ otázky s otevřenou odpovědí se hůře hodnotí Výběr respondentů má být reprezentativní a náhodný Respondence by měla být nad 50 %

6 Časový snímek Používá se zejména v pracovní expozici
Co pracovník vykonává v průběhu směny – pozorování, videozáznamy, pracovní deníky, dotazníky aj.

7 Monitorování prostředí
Pravidelné – příležitostné Celostátní – regionální – lokální Důvody: porovnání naměřených hodnot s limity Sledování časových trendů Sledování účinnosti opatření Zhodnotit expozici populace

8 Přímé metody hodnocení expozice
Personální monitoring – aktivní dozimetry - pasivní dozimetry Biomonitoring – sledování noxy v tělních tekutinách či vydechovaném vzduchu

9 Monitorování dietární expozice
Odběr vybraných druhů potravin Sledování spotřebního koše Metoda dvojích porcí

10 Co je to biomonitoring? Monitorovací aktivity používající ke sledování vztahu prostředí a zdraví biomarkery (1) vážící se k expozici faktorům prostředí, (2) signalizující poruchy zdraví, (3) rozlišující geneticky podmíněnou vnímavost k environmentálním stresorům Metoda odhadu expozice člověka chemickým látkám z prostředí na základě detekce a dlouhodobého sledování těchto látek, jejich metabolitů či změn vyvolaných těmito látkami v tělních tekutinách a tkáních člověka.

11 Co je to biomarker? Indikátory signalizující změny v biologickém systému Změny, které nastanou v biologickém systému a které kvalitativně nebo kvantitativně predikují interní dávku, poškození zdraví nebo nežádoucí účinky v důsledku expozice dané látce (faktoru)


Stáhnout ppt "Hodnocení expozice."

Podobné prezentace


Reklamy Google