Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení expozice. Metody kvantitativního hodnocení expozice Měření škodlivin v médiích prostředí (potenciálních zdrojích expozice) – venkovní ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení expozice. Metody kvantitativního hodnocení expozice Měření škodlivin v médiích prostředí (potenciálních zdrojích expozice) – venkovní ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení expozice

2 Metody kvantitativního hodnocení expozice Měření škodlivin v médiích prostředí (potenciálních zdrojích expozice) – venkovní ovzduší - prostředí interiérů - voda, potraviny Měření v organismu člověka - biomonitoring

3 Přímé a nepřímé metody hodnocení expozice Přímé metody: personální monitoring biomonitoring biomonitoring Nepřímé metody: dotazník expoziční scénář expoziční scénář monitorování prostředí monitorování prostředí

4 Dotazníkové studie Použití standardizovaných, již otestovaných dotazníků cílených na studovaný problém. Dotazníky vyplněné probandem Řízený rozhovod Telefonické interview Zajištění návratnosti Distribuce dotazníků – poštou, přímá distribuce, rozdání zájmovým skupinám, jinak Délka dotazníku Struktura otázek a jejich formulace Kontrolní otázky

5 Výhody a úskalí dotazníkových šetření Nutno využívat mezinárodně standardizovaných dotazníků Otázky sestavit tak, aby bylo možno včlenit kontrolní otázky ověřující pravdivost odpovědí Otázky formulovat s uzavřenou odpovědí (ano – ne)+ otázky s otevřenou odpovědí se hůře hodnotí Výběr respondentů má být reprezentativní a náhodný Respondence by měla být nad 50 %

6 Časový snímek Používá se zejména v pracovní expozici Co pracovník vykonává v průběhu směny – pozorování, videozáznamy, pracovní deníky, dotazníky aj.

7 Monitorování prostředí Pravidelné – příležitostné Celostátní – regionální – lokální Důvody: porovnání naměřených hodnot s limity Sledování časových trendů Sledování účinnosti opatření Zhodnotit expozici populace

8 Přímé metody hodnocení expozice Personální monitoring – aktivní dozimetry - pasivní dozimetry Biomonitoring – sledování noxy v tělních tekutinách či vydechovaném vzduchu

9 Monitorování dietární expozice Odběr vybraných druhů potravin Sledování spotřebního koše Metoda dvojích porcí

10 Co je to biomonitoring? Monitorovac í aktivitypouž í vaj í c í ke sledov á n í vztahu prostřed í a zdrav í biomarkery Monitorovac í aktivity použ í vaj í c í ke sledov á n í vztahu prostřed í a zdrav í biomarkery (1) v á ž í c í se k expozici faktorům prostřed í, (2) signalizuj í c í poruchy zdrav í, (3) rozli š uj í c í geneticky podm í něnou vn í mavost k environment á ln í m stresorům Metoda odhadu expozice člověka chemickým l á tk á m z prostřed í na z á kladě detekce a dlouhodob é ho sledov á n í těchto l á tek, jejich metabolitů či změn vyvolaných těmito l á tkami v těln í ch tekutin á ch a tk á n í ch člověka.

11 Co je to biomarker? Indik á tory signalizuj í c í změny v biologick é m syst é mu Změny, kter é nastanou v biologick é m syst é mu a kter é kvalitativně nebo kvantitativně predikuj í intern í d á vku, po š kozen í zdrav í nebo než á douc í ú činky v důsledku expozice dan é l á tce (faktoru)


Stáhnout ppt "Hodnocení expozice. Metody kvantitativního hodnocení expozice Měření škodlivin v médiích prostředí (potenciálních zdrojích expozice) – venkovní ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google