Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: Marek Trefil Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 5.4. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: Marek Trefil Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 5.4. 2016."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: Marek Trefil Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 5.4. 2016

2

3  Se stále narůstajícím objemem dopravy vzrůstá i význam vlivů dopravy na životní prostředí, a nejedná se pouze o hluk a emise.

4  Různé druhy dopravy se významně liší nároky na zábor plochy, a to jak na samotné komunikace, tak parkování vozidel a další prostranství. Rozdíly v potřebě prostoru jednotlivých druhů dopravy jsou poměrně zřejmé.  Zdaleka nejnáročnější je automobilová doprava, jejíž nároky na území jsou zcela jasně vidět ve městech, kde automobily obsadily většinu ulic. Tím méně místa pak zbývá na veřejná prostranství – chodníky, parky, zeleň, ale i budovy. Velké silnice protínající města nebo ulice se silným provozem pak tvoří nepříjemné prostorové bariéry, jejichž překonání člověkem (chodcem nebo cyklistou) bývá nesnadné, zdržující a obtěžující.  Prostorová rozpínavost automobilů je zřejmá i mimo města, kde rozsáhlou výstavbou nových silnic a dálnic dochází k devastaci krajiny, záboru plochy na úkor přírody, rozparcelování území a tvorbě překážek pro živočichy.  Nároky železniční a veřejné dopravy jsou oproti individuální automobilové dopravě mnohonásobně menší.

5 Porovnání nároku na prostor jednotlivých druhů dopravy při stejné délce cest a při stejném počtu přepravovaných osob na 1 km:

6  Dopravní prostředky potřebují pro svůj pohon energii. Kromě cyklistické dopravy pochází tato energie v naprosté většině z neobnovitelných zdrojů. V městské a meziměstské dopravě se spotřebovává necelá třetina veškeré energie.  Vliv způsobu života na energetickou náročnost dopravy dokládá údaj, že se ve Spojených státech amerických spotřebovává 4x více energie na dopravu než v obdobně hospodářsky vyspělém, avšak hromadnou dopravu více využívajícím Švédsku, přestože se tato země vyznačuje nízkou hustotou osídlení a značnými vzdálenostmi mezi obcemi.  Ze statistik týkajících se nákladní dopravy v České republice vyplývá, že přeprava stejného množství nákladu po železnici spotřebuje téměř čtyřikrát méně energie než po silnici.

7 Porovnání nároku na spotřebu energie jednotlivých druhů dopravy při stejné délce cest a při stejném počtu přepravovaných osob na 1 km:

8  Ač je letecká doprava médii prezentovaná jako jeden z hlavních sektorů přispívajících ke globálnímu oteplování, statistická fakta hovoří jinak  Následující data vycházejí ze zprávy IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu) a IATA ( Mezinárodní sdružení leteckých dopravců):  příspěvek letecké dopravy ke změně klimatu je malý  v současnosti se podílí 2% na světových emisích CO 2 (očekává se růst na 3% do roku 2050)  celkový dopad na klimatickou změnu (zahrnující radiační působení- radiative forcing a další skleníkové plyny) je 3%; do roku 2050 se očekává růst na 5%  podíl let.dopravy na celkových emisích CO 2 z dopravního sektoru je 12%, tento podíl ovšem roste  průměrná spotřeba paliva u nových letounů je 3,5 litru na cestujícího na 100km; díky novým technologiím se spotřeba letounů neustále snižuje

9  Doprava (téměř) na celém světě je z největší části založena na ropě. Díky zvýšenému zájmu o automobily v Indii a Číně (ale i dalších částech planety) se očekává výrazný růst spotřeby ropy a tedy i nárůst cen. Ropný vrchol se podle mnohých teorií již odehrál v roce 2006 a následky z nárůstu cen ropy bez připravených alternativních zdrojů by mohly být katastrofální.  Stoupající cena ropy umožňuje, aby se alternativní způsoby dopravy staly ekonomicky životaschopné. Změny v dopravě jsou nutné také ke zmírnění klimatických globálních změn, snižování městského hluku a znečištění. Otázka dopravy je pro každou moderní ekonomiku klíčová, neboť uspokojování potřeb obyvatelstva je zásadní pro ekonomický růst a prosperitu.

10  Malá benzínová vozidla  Hybridní automobily  Elektromobily  Automobily na vodík  Automobily na etanol

11 D ě kuji za pozornost !

12  Obrázky:  http://www.hybrid.cz/obrazky/auta/osobni-auta-vyfuk- emise.jpg http://www.hybrid.cz/obrazky/auta/osobni-auta-vyfuk- emise.jpg  http://erikholm.free.fr/images-presse/grand-pollution- voiture.jpg http://erikholm.free.fr/images-presse/grand-pollution- voiture.jpg  http://static3.depositphotos.com/1009919/261/v/950/depos itphotos_2619418-Car-Pollution.jpg http://static3.depositphotos.com/1009919/261/v/950/depos itphotos_2619418-Car-Pollution.jpg  http://i.idnes.cz/09/081/gal/KUZ2cddb3_jed1[2].jpg http://i.idnes.cz/09/081/gal/KUZ2cddb3_jed1[2].jpg  http://www.hybrid.cz/i/auto/07-2013-4-BMW-i3-elektricke- auto-elektromobil.jpg http://www.hybrid.cz/i/auto/07-2013-4-BMW-i3-elektricke- auto-elektromobil.jpg  http://www.hybrid-auto.cz/wp- content/uploads/2010/01/jetta-hybrid.jpg http://www.hybrid-auto.cz/wp- content/uploads/2010/01/jetta-hybrid.jpg  http://hluk.eps.cz/hluk/doprava-a-zivotni-prostredi/ http://hluk.eps.cz/hluk/doprava-a-zivotni-prostredi/

13  Text:  http://www.enviwiki.cz/wiki/Dopad_lete ck%C3%A9_dopravy_na_%C5%BEivotn %C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD http://www.enviwiki.cz/wiki/Dopad_lete ck%C3%A9_dopravy_na_%C5%BEivotn %C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD  http://hluk.eps.cz/hluk/doprava-a- zivotni-prostredi/ http://hluk.eps.cz/hluk/doprava-a- zivotni-prostredi/  http://elektromobil.vseznamu.cz/alternat ivy-ekologicke-silnini-dopravy http://elektromobil.vseznamu.cz/alternat ivy-ekologicke-silnini-dopravy


Stáhnout ppt "Vypracoval: Marek Trefil Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2015/16 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 5.4. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google