Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje třetí / čtvrtá úplná aktualizace Územně analytické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje třetí / čtvrtá úplná aktualizace Územně analytické."— Transkript prezentace:

1 Územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje třetí / čtvrtá úplná aktualizace Územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje třetí / čtvrtá úplná aktualizace Porada krajského úřadu s úřady územního plánování 26.11.2015 Porada krajského úřadu s úřady územního plánování 26.11.2015 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK

2 OBSAH PREZENTACE Legislativa – návrh změn ÚAPo 2014 - vyhodnocení ÚAPo 2016 – postup Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 2

3 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 3 Legislativa Připravované změny stavebního zákona: Úplné aktualizace ÚAP po 4 letech (4. aktualizace ÚAP se netýká) Údaje o území - v digitální formě grafická část ve vektorové formě, v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální Údaje o území - využití pro činnost orgánů veřejné správy

4 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 4 ÚAPo 2014 - vyhodnocení 1.Textová část neobsahuje PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (PRURÚ) Správně: podle § 26 odst. 1 stavebního zákona a podle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území Zjištění a vyhodnocení hodnot území Zjištění a vyhodnocení limitů využití území Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území PRURÚ = dřívější PRŮZKUMY a ROZBORY = analýza využití území = co se v území vyskytuje a jak to ovlivňuje využitelnost území

5 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 5 § 26 odst. 1 stavebního zákona: Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území"). § 4 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: Územně analytické podklady… obsahují a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

6 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 6 ÚAPo 2014 - vyhodnocení 2. Problémy k řešení nesprávně strukturovány Správně podle § 4 odst. 1 písm. b) novely vyhlášky č. 500/2006 Sb. účinné od 1.1.2013: ÚAP obsahují … určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. Požadavky na odstranění nebo omezení:  závad urbanistických, dopravních, hygienických  střetů záměrů s limity, záměrů s limity  slabých stránek a hrozeb (ze SWOT analýz)  nevyvážeností územního rozvoje (z vyhodnocení vyváženosti)

7 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 7 ÚAPo 2014 - vyhodnocení Jako podklady pro pořízení využívány PÚR, ZÚR, ÚP, ÚAPk Správně podle § 27 odst. 2 stavebního zákona: Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území,… Podklady pro pořízení ÚAP: údaje o území (limity, hodnoty, záměry) průzkum území (specifické hodnoty) statistické údaje (rozbor udržitelného rozvoje) územní plány (zastavěná území, zastavitelné plochy) Výkresy členěny na části tematicky nebo po mapových listech Výkres - celek (měřítko cca 1 : 15000 – 1: 30000) slouží k získání přehledu o využití území a vztazích ve správním území ORP

8 Pořízení 4. úplné aktualizace ÚAPo - postup Pořízení 4. úplné aktualizace ÚAPo - postup Obstarávat údaje o území od poskytovatelů údajů (hodnoty, limity, záměry) Provádět průzkumy území (specifické hodnoty)  Případně vybrat zhotovitele (smlouva o dílo – obsah a forma v příloze smlouvy pracovní výbory, přejímací řízení…) Oznámit pořízení 4. úplné aktualizace ÚAPo poskytovatelům údajů vyzvat je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi poskytnutých údajů Zpracovat data, výkresy, texty = PRURÚ + RURÚ Projednat s obcemi (doklad o projednání) Zveřejnit na internetu + zveřejnit informace o TI a jejích vlastnících Předat krajskému úřadu + stavebním úřadům do konce roku 2016 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 8

9 Pořízení 4. úplné aktualizace ÚAPo Metodické návody MMR: Metodický návod - pořizování aktualizací ÚAP Metodický návod k příloze č. 1 části A – sledovaným jevům http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a- metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich- aktualizace/Metodicka-navod-Porizovani-uzemne-analytickych-pod Standardizace ÚAP v JMK: Náměty na problémy k řešení v ZÚR (závěrečná kapitola) Datový model ÚAP JMK verze 4.1 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 9

10 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 10 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP - Seznam poskytovatelů průběžně! - Datový model ÚAP JMK verze 4.1  verze 4.2 (dílčí úprava do 12/2015) - Pilotní projekt (přechod na MS SQL)  kompletní importní linka  implementace DM verze 4.2  konfigurace map. služeb pro ITC - GMSC (GeoMedia Smart Client) přístup k prostorovým datům a jejich správa na bázi webového prohlížeče

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 11 ukázka pracovního prostředí ÚAP modul

12 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 12 ukázka pracovního prostředí GMSC

13 01 | 13 Turistický ruch Metodické listy odborů Krajský úřad JMK: Metodické listy odborů / OÚPSŘ / prezentace z porad http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=17&TypeID=1

14 Děkujeme za pozornost Ing. arch. Jana Hurníková a Ing. arch. Milan Pachta Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu hurnikova.jana@kr-jihomoravsky.czhurnikova.jana@kr-jihomoravsky.cz tel. 54 165 1335 pachta.milan@kr-jihomoravsky.czpachta.milan@kr-jihomoravsky.cz tel. 54 165 1377 Územně analytické podklady 14


Stáhnout ppt "Územně analytické podklady správních obvodů obcí s rozšířenou působností v území Jihomoravského kraje třetí / čtvrtá úplná aktualizace Územně analytické."

Podobné prezentace


Reklamy Google