Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Tvorba nepodkročitelného standardu GIS pro územní plánování v Libereckém kraji Ing. arch. Jana Děrdová, Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Tvorba nepodkročitelného standardu GIS pro územní plánování v Libereckém kraji Ing. arch. Jana Děrdová, Ing."— Transkript prezentace:

1 Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Tvorba nepodkročitelného standardu GIS pro územní plánování v Libereckém kraji Ing. arch. Jana Děrdová, Ing. Pavel Matějka

2 2 Nepodkročitelný standard GIS pro územní plánování se realizuje prostřednictvím budování informačního systému pro podporu územně plánovací činnosti

3 3 Budování IS pro podporu územně plánovací činnosti v Libereckém kraji (stav 09/2005) Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kontakty: katerina.lauermannova@kraj-lbc.cz jana.derdova@kraj-lbc.cz tel: +420 485 226 452 tel: +420 485 226 652 www.kraj-lbc.cz

4 Cíl systému Využití nástrojů územního plánování p r o k o o r d i n a c i záměrů a zájmů v prostoru i čase za účelem vytváření podmínek p r o u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

5 Prvky systému OÚPSŘ: nositel věcné části systému OI: nositel technického zabezpečení Ostatní odbory KÚLK: subjekty, se kterými má být vykonávána koordinace záměrů a zájmů v území Obce s rozšířenou působností: partneři pro koordinaci potřeb ÚPČ kraje ve vazbě na ÚPČ obcí

6 Vývoj systému Základní geografické úlohy určující parametry systému : 1.pořizování Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje ( ÚP VÚC LK ) 2.pořizování typových územně analytických podkladů pro úroveň kraje ( ÚAP_K ) 3.založení knihovny datových částí územních plánů obcí

7 1.úloha - Pořizování ÚP VÚC LK Období 2001 – 2005  řešíme věcnou obsahovou část  řešíme datovou informační část

8 1.úloha - Pořizování ÚP VÚC LK

9 Účelové výstupy datové části ÚP VÚC LK tvoří 14 tématických územně technických podkladů ( ÚTP ) pro průběžné čištění jednotlivých informačních vrstev

10 1.úloha - Pořizování ÚP VÚC LK - ÚTP

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 2.úloha - Pořizování ÚAP Období 2005 – 2006  pořizování typových územně analytických podkladů pro úroveň kraje (ÚAP_K)  konfrontace ÚAP_K s tvorbou typového územně analytického podkladu obce s rozšířenou působností (ÚAP_ORP)

24 2.úloha - Pořizování ÚAP – vývoj systému H o r i z o n t á l n í k o o r d i n a c e koncepčních záměrů s průmětem do územně plánovací činosti

25 2.úloha - Pořizování ÚAP – vývoj systému VK EO územně RO plánovací TR činnosti ID prostřednictvím KI tvorby ÁN typových LA ÚAP_K NC ÍE

26

27

28

29

30

31

32

33

34 2.úloha - Pořizování ÚAP Spuštění pilotního projektu s ORP Turnov

35 2.úloha - Pořizování ÚAP Partneři pilotního projektu

36 3.úloha – knihovna datových části ÚPO vertikální koordinace územně plánovací činnosti obcí prostřednictvím podpory vzniku jednoduchých datových modelů z datových částí ÚPO ( Program č. 16 Grantového fondu Libereckého kraje )

37 3.úloha – knihovna datových části ÚPO Územní plán obce Holany Standardní hlavní výkres

38 3.úloha – knihovna datových části ÚPO Územní plán obce Holany Funkční plochy v jednoduchém datovém modelu

39 3.úloha – knihovna datových části ÚPO LEGENDA funkčních ploch v „Jednoduchém datovém modelu“ ÚPO

40 Budování IS pro podporu územně plánovací činnosti v Libereckém kraji vzniká prostřednictvím tvorby Nepodkročitelného_Standardu_GIS_pro_Územní_Plánování NS_GIS_G4LK_UP Dokumenty nepodkročitelného standardu GIS

41 Dokumenty tvořící NS_GIS_G4LK_UP Základní struktura datového modelu pro správu informačních vrstev

42 Dokumenty tvořící NS_GIS_G4LK_UP Vazba ÚPD kraje na datové sady ÚPD obcí

43 Dokumenty tvořící NS_GIS_G4LK_UP Vazba ÚPO obcí na datové sady ÚPD kraje

44

45 Tvorba nepodkročitelného standardu GIS pro územní plánování v Libereckém kraji Děkujeme za pozornost Ing.arch. Jana DěrdováIng. Pavel Matějka tel. 485 226 625tel. 485 226 415 e-mail: jana.derdova@kraj-lbc.cz e-mail: pavel.matejka@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Krajský rok informatiky Zlín 6.-7.10.2005 Tvorba nepodkročitelného standardu GIS pro územní plánování v Libereckém kraji Ing. arch. Jana Děrdová, Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google