Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, 460 01 Liberec IČ: 712 29 230.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, 460 01 Liberec IČ: 712 29 230."— Transkript prezentace:

1 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, 460 01 Liberec IČ: 712 29 230

2 . Držitel čestného certifikátu NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI Člen sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, signatáře Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje Liberecký kraj, Technická univerzita Liberec, Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci a Regionální rada odborových svazů ČMKOS – Liberecký kraj. Koordinátor krajského zastoupení Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Oficiální vzdělávací centrum Microsoft

3 Masarykova 542/18, 460 01 Liberec

4 Nitranská 410/10, 460 07 Liberec

5 IQLANDIA SCIENCE CENTER LIBEREC

6 Koncepce CVLK 2014+

7 Cíl koncepce Snížení závislosti na zřizovateli Posílení soběstačnosti Stabilizace organizace Kroky směřující k naplnění Snižování provozního příspěvku zřizovatele do roku 2016 Vyprofilování činností směřujících k posílení soběstačnosti Snížení stavu kmenových zaměstnanců v roce 2014 Hlavní okruhy další činnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Další vzdělávání (DV) Projektová činnost Další činnost

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

9 Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Akreditováno přes 300 vzdělávacích programů (MŠMT) 100 vzdělávacích programů pro SŠ zaměřených na různé oblasti Vzdělávací kurzy z oblasti pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky, řízení školy, výchovného poradenství, výpočetní techniky a informačních technologií, českého jazyku, cizích jazyků (Aj, Nj), fyziky, chemie, biologie, dějepisu, zeměpisu, tělesné výchovy, aj.

10 Kurzy DVPP pro SŠ Pro 2. pololetí školního roku 2014/2015 nově připravujeme: o Kurz zaměřený na efektivní metody kariérového poradenství v praxi – pomoc studentům při výběru vhodné SŠ, VŠ, o matematické kurzy ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci - nová budova G (Univerzitní nám.), o Kurzy propojené s expozicemi Science Centra iQLANDIA o žádané kurzy PaedDr. Zdeňka Martínka zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů o kurzy zaměřené na poruchy učení na SŠ, genderovou problematiku, sociální a emocionální inteligenci, komunikaci školy s rodiči. o KURZY NA KLÍČ – pro skupinu zájemců připravíme kurz dle Vašich požadavků přímo ve Vaší škole (s ohledem na možnosti lektora)

11 Další vzdělávání (DV)

12 Kurzy dalšího vzdělávání Akreditované kurzy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra České republiky

13 Všeobecný sanitář Cílová skupina: pomocný personál v nemocnici nebo v sociálním zařízení Časová dotace: 180 hodin (100 hodin teorie, 80 hodin praxe) Cílové znalosti a dovednosti: absolvent zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese, základy podpory a ochrany zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví pacientů, personálu a životního prostředí, zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení, má základní teoretické znalosti a praktické dovednosti o poskytování první pomoci, zná základy poskytování ošetřovatelské péče a základy specializované ošetřovatelské péče Poslední ukončený kurz: 30. 9. – 27. 11. 2014, 30 úspěšných absolventů Zakončení: závěrečná zkouška Další kurz: leden až březen 2015

14 V roce 2015 otevíráme Zubní instrumentářka Kvalifikační kurz, MZČR Absolvent kvalifikačního kurzu bude připraven k výkonu povolání zubní instrumentářky v oboru stomatologické prevence a zubního lékařství pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky Časová dotace: 800 hodin (z toho 528 hodin teorie a 272 hodin praxe) Pracovník v sociálních službách Kvalifikační kurz, MPSV Absolvování kurzu opravňuje účastníka k výkonu profese pracovníka v sociálních službách dle §116 zákona č. 108/2006, o sociálních službách Časová dotace: 150 hodin

15 Projektová činnost

16 Projekt: „Zdravá výživa a škola“ reg. č. CZ.1.07/1.3.52/02.0026 Příjemce podpory: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Partner projektu: 1.Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace 2.Česká zemědělská univerzita Praha Rozpočet projektu: 1 758 958,13 Kč Realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 Cílová skupina: pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci z MŠ a ZŠ Cíl projektu: je vytvoření kvalitních vzdělávacích programů pro pedagogické i nepedagogické pracovníky z mateřských a základních škol v Libereckém kraji a to v oblasti problematiky zdravé výživy a stravování dětí a žáků. Celkem bude proškoleno 340 osob z cílové skupiny.

17 Projekt: „Efektivní vzdělávání obyvatel“ reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0114 Příjemce podpory: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Partner projektu: Spirála Turnov, o. s. Rozpočet projektu: 6 233 758,80 Kč Realizace projektu: 1. 8. 2014 – 31. 6. 2015 Cílová skupina: obyvatelé s trvalý pobytem v obcích do 2 tis. obyvatel, z obcí na území Libereckého, Ústeckého a Moravskoslezského kraje Cíl projektu: proškolení CS v oblastech: finanční gramotnost, základy počítačové dovednosti, spotřebitelská gramotnost, právní vzdělání, základy podnikání. Celkem bude proškoleno 3 000 obyvatel z CS ze tří krajů.

18 Projekt: „Aktivní POLYTECH školka“ reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0092 Příjemce podpory: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Rozpočet projektu: 3 883 480,30 Kč Realizace projektu: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 Cílová skupina: učitelé mateřských škol v Libereckém kraji Cíl projektu: a) Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání b) Osobnostní a sociální rozvoj učitelů MŠ Projekt je zaměřen na realizaci akreditovaných kurzů DVPP pro učitele MŠ. Dalším z cílů je vytvoření metodického a materiálně-technického zázemí v rámci polytechnického vzdělávání a umožnit osobám z CS výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Celkem bude proškoleno 720 osob z CS.

19 Projekt: „Učíme se pro trh práce“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0078 Příjemce podpory: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Rozpočet projektu: 3 467 157,42 Kč Partneři projektu bez finančního příspěvku: 1.Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace 2.Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace 3.PHG s.r.o. 4.Liberecký kraj Realizace projektu: 30. 9. 2014 – 30. 6. 2015 Cílová skupina: žáci oboru stavebnictví a mechanik–elektrotechnik, učitelé odborných předmětů a odborného výcviku Cíl projektu: zapojení žáků výše zmíněných oborů do praktické výuky, která probíhá v reálném prostředí stavby hotelu Imperial v Liberci, dále přenos novinek z oboru a praxe do teoretické výuky na školách, klíčové aktivity pro pedagogické pracovníky (odborné exkurze na stavbě, přednášky a konzultace odborníka z praxe ve školách) Celkem bude zapojeno min. 165 žáků a 16 učitelů.

20 Projekt: „Vzdělávání dotykem“ reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Příjemce podpory: ATTEST, s.r.o. Hlavní partner projektu: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Partneři projektu: 50 škol v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji Rozpočet projektu: 47 646 301,56 Kč Realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015 Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ z Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií do výuky. Celkem bude proškoleno 753 osob z cílové skupiny.

21 Nabídka pro školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků - kurzy na klíč - přijedeme k Vám Monitoring výzev jednotlivých operačních programů Komplexní administrace projektů Monitoring a analýza potřebnosti dle poptávky ÚP Systém autorizací dle Národní soustavy kvalifikací Zapojení do projektu FDV Stáže ve firmách (pro učitele odborných předmětů) Pomoc při sjednávání praxí pro žáky odborných škol u zaměstnavatelů Zapojení do přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa

22 Projektové služby školám Nabízíme: konzultace projektového záměru pomoc při sepsání projektové žádosti administrace a spolupráce při realizace projektu možnost partnerství Prioritním záměrem projektových služeb je především sejmutí náročné administrativní zátěže ze škol a minimalizace jejich vysokých ekonomických nákladů na zpracování projektů. Proto nabízíme kompletní administraci školou zvolených projektů – od sepsání žádosti, přes průběžné monitorovací zprávy až po vyhotovení závěrečné zprávy.

23 Systém rekvalifikací Sdružení právnických osob, ve kterém by byly SŠ a CVLK a to se by poté mohlo ucházet o veřejné zakázky v rámci rekvalifikací na ÚP SŠ – rekvalifikační programy CVLK – administrativní zajištění

24 Systém autorizací dle NSK Zapojení do systému autorizací v rámci Národní soustavy kvalifikací. CVLK může fungovat jako autorizovaná osoba, která pod sebou bude sdružovat autorizované zástupce ze středních škol a podnikatelské sféry. CVLK v rámci procesu autorizací a následných zkoušek převezme roli administrátora a koordinátora, školy a firmy dodají odbornost. Přidružený efekt - zvýšení spolupráce mezi autorizovanými zástupci škol a firem.

25 Česko-saský projekt: „GEMINI“ GEmeinesame INItiative für den deutsch-tschechischen Arbeitsmarkt durch grenzüberschreitende Berufsorientierung/ Společná iniciativa pro německo-český trh práce prostřednictvím přeshraniční profesní orientace Žadatel projektu na saské straně: Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (Mezinárodní centrum setkávání St. Marienthal) Partneři projektu na české straně: CVLK a další partnerské organizace Cíl projektu: – Implementace tématu „přeshraniční profesní orientace“ do českých a německých škol – Podpora profesní orientace a výchovy k volbě povolání – Příprava mladých lidí (žáků ZŠ a SŠ) na šance a perspektivy vycházející z přeshraničního pracovního trhu – Zajištění nutných předpokladů pro spolupráci mezi českými a německými aktéry v oblasti profesní orientace

26 Projekt „GEMINI“ Cílová skupina: – Pedagogičtí pracovníci – učitelé a výchovní poradci zabývající se tématem volby povolání, učitelé podporující přeshraniční spolupráci – 50 až 60 osob – Žáci základních a středních škol v Euroregionu Nisa, jichž se dotýká téma profesní orientace a kteří stojí před rozhodnutím volby povolání – 300 osob – Odborníci z oblasti profesní orientace (pracovníci úřadu práce, hospodářské a obchodní komory, vzdělávací instituce, spolky, podniky aj.) – 20 až 30 osob Doba realizace: 3 roky Realizace projektu: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2018

27 Projekt „GEMINI“ Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko SN – CZ 2014 – 2020 (85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze Státního rozpočtu, 10% vlastní podíl) Předpokládaný rozpočet celkem: 650.000 EUR Předpokl. rozpočet na české straně (všichni partneři): 220.000 EUR Vlastní podíl českých partnerů (10%): 22.000 EUR (605.000 CZK)

28 Děkuji za pozornost www.cvlk.cz


Stáhnout ppt "Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace Masarykova 542/18, 460 01 Liberec IČ: 712 29 230."

Podobné prezentace


Reklamy Google