Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář MD ČR, 4. 12. 2012 Alena Heinišová Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář MD ČR, 4. 12. 2012 Alena Heinišová Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o."— Transkript prezentace:

1 Seminář MD ČR, 4. 12. 2012 Alena Heinišová Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

2 2 Obsah A.Důvody aktualizace metodiky B. Dokumentace obsahující EH C. EH x CBA D. Obsah EH E. Klíčové otázky F. Chyby v projektu G. Procesy projektu H. Chyby v EH I. Doporučení závěrem J. Dotazy

3 3 Důvody aktualizace metodiky Důvody aktualizace metodiky:  Požadavek externích hodnotitelů EK na její úpravu  Neaktuálnost některých postupů uvedených ve stávající metodice  Nutnost doplnit chybějící kapitoly do metodiky  Problematické hodnocení specifických staveb metodou CBA Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

4 4 Dokumentace obsahující EH Ekonomické hodnocení je nedílnou a povinnou součástí:  Studií proveditelnosti případně dalších studií  Investičních záměrů  Přípravných dokumentací  Aktualizací všech výše uvedených dokumentů Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

5 5 EH x CBA Rozdíl mezi EH a CBA:  Ekonomické hodnocení je komplexní posouzení projektu skládající se z:  finanční analýzy  ekonomické analýzy  hodnocení rizik  CBA neboli Cost-Benefit analysis je metoda, matematický model pro hodnocení efektivnosti Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

6 6 Obsah EH Součástí každého EH musí být:  Cíl projektu, stanovená koncepce  Vymezený logický rámec projektu  Popis možných variant řešení  Zvolená metoda hodnocení  Definice všech posuzovaných variant  Finanční a ekonomická analýza  Hodnocení rizik  Komplexní zhodnocení projektu Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

7 7 Klíčové otázky Otázky, které musí zaznít na začátku přípravy:  Jaký je cíl projektu „Co chci?“  Jaká je koncepce „Proč to chci?“  Jaké jsou možnosti „Jak to mohu provést?“ Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

8 8 Chyby v projektu Chyby v projektu mající dopad na EH:  Chybné zadání projektu  Špatné vedení projektu  Dílčí výsledky nejsou konzultovány  Nejsou navrhovány alternativní varianty řešení  Špatná komunikace mezi jednotlivými profesemi  Nehledá se optimální řešení z hlediska poměru přínosů a nákladů  Jednotkové ceny Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

9 9 Procesy projektu Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o. dopravní technologie marketink dopravy technické řešení ekonomické hodnocení

10 10 Chyby v EH Chyby v ekonomickém hodnocení :  Dosahování kladného výsledku za každou cenu  Chybná nebo nedostatečná definice variant  Používání neaktuálních vstupních dat  Nepřesné stanovení provozních nákladů  Špatné prognózy přepravy  Nezohlednění všech přínosů projektu  Chybějící části Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

11 11 Doporučení závěrem Co považuji za důležité:  Začínat studiemi proveditelnosti  Vycházet z požadavků uživatelů  Zpracovávat kvalitní marketing přepravy  Klást důraz na definici variant  V CBA používat co nejaktuálnější data  Připravovat projekty mající „přidanou hodnotu“ Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o.

12 www.szdc.cz Děkuji za pozornost. © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Stáhnout ppt "Seminář MD ČR, 4. 12. 2012 Alena Heinišová Ekonomické hodnocení investičních akcí na SŽDC, s.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google