Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje Karlovy Vary, 25. září 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje Karlovy Vary, 25. září 2015."— Transkript prezentace:

1 1 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje Karlovy Vary, 25. září 2015

2 Pakt zaměstnanosti = smluvně uzavřené partnerství k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti kraje = strategická platforma pro partnerskou spolupráci organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje = písemná dohoda klíčových partnerů o spolupráci ve prospěch zaměstnanosti a ekonomického rozvoje kraje 2

3 Strom problémů Karlovarského kraje (výňatek) 3 Omezená nabídka v oblasti CŽV a dalšího vzdělávání Nízká míra návratnosti studentů, kteří odchází studovat mimo kraj Malá preference odborných a technických SŠ mezi žáky a jejich rodiči Malá atraktivita kraje (v nejširším smyslu) pro mladé a vzdělané lidi Struktura oborů SŠ neodpovídá zaměření ekonomiky kraje Nízká vzdělanost a kvalita a nevhodné oborové zaměření osob na trhu práce Kraj má vysoký podíl osob se základním vzděláním a nejnižší podíl VŠ vzdělaných. Ve struktuře nabídky vzdělávacích oborů převažují obory zaměřené na ubytování, stravování a pohostinství, případně ekonomické a obchodní obory na úkor technicky zaměřených SŠ. Vysoká míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v kraji Nízká kvalita zahraničních investic a jejich aktivit v kraji Nízká míra podnikatelské aktivity Vysoké náklady na zaučení nových zaměstnanců či na rekvalifikaci dlouhodobě nezaměstnaných Klesá produktivita a efektivita podniků

4 Důsledky…. 4 Podíl zaměstnaných na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let podle obcí

5 Důsledky… 5

6 6

7 PROČ Pakt zaměstnanosti?  Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností – klíčový faktor konkurenceschopnosti  Cca 155 tisíc zaměstnatelných v KK a cca 14 tisíc nezaměstnaných (dlouhodobě cca 2 - 3 % nad průměrem ČR)  Negativní demografický vývoj – problémy do budoucna  Každý dělá co může, ale nestačí to – KK je dlouhodobě v popředí statistik nezaměstnanosti v ČR  Velké množství projektů s nízkou mírou koordinace a bez společné strategie často nepřináší komplexní výsledky  Pakty zaměstnanosti – osvědčený nástroj v zemích OECD 7

8 PROČ Pakt zaměstnanosti? Trh práce je složitý organismus, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných klíčových aktérů Proto je nutné:  vytvořit silné regionální partnerství sloužící k účelnější spolupráci s centrálními orgány – resortními ministerstvy k řešení problematiky zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Karlovarském kraji  snaha zefektivnit čerpání finančních prostředků do území Karlovarského kraje, zamezit duplicitám a preferovat investování finančních prostředků do rozvojových oblastí a strategických priorit Karlovarského kraje 8

9 Pakty zaměstnanosti v zahraničí  9

10 Pakty zaměstnanosti v ČR 10 pilKrálovéhradecký kraj otní pakt + metodická podpora paktů v ČR pilotní pakt + metodická podpora paktů v ČR Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj

11 11 Co může Pakt zaměstnanosti nabídnout? Například:  Vzájemnou komunikaci a spolupráci  Podpořit hledání a zkoušení nových řešení problémů trhu práce, které se nedaří řešit pomocí tradičních nástrojů a politik  Podstatně zvýšit zapojení dalších aktérů na trhu práce v krajích  Zlepšit monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce a jejich předvídání (regionální observatoře trhu práce)  Zajistit přenos know-how mezi partnery  Zjišťování skutečných efektů a dopadů politik a intervencí  Připravovat a podporovat realizaci integrovaných řešení napříč agendami jednotlivých resortů dle reálných potřeb praxe a trhu práce v krajích  Posilování víceúrovňové správy – rozvoj kultury spolupráce mezi institucemi

12 12 Pakt zaměstnanosti v Karlovarském kraji 1.Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT) 2013 – 2014 2.Usnesení Rady KK 740/07/14 k přípravě Paktu zaměstnanosti 3.Konference Zaměstnanost 2014 – Cheb 2. 10. 2014 4.Spolupráce a sběr zkušeností z ostatních regionů – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, PZ Ústeckého kraje 5.Formální kroky k založení Paktu zaměstnanosti KK:  1. jednání Přípravného výboru – 27. 1. 2015  2. jednání Přípravného výboru – 9. 4. 2015  3. podpis Memoranda o partnerství a spolupráci - 25.5.2015 6.Průběžná tvorba Strategie rozvoje zaměstnanosti KK (vstupní podklad pro Pakt zaměstnanosti KK) 7.Příprava podpisu dohody o partnerství Paktu zaměstnanosti KK

13 13 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje Přípravný výbor (budoucí Výkonná rada):  Karlovarský kraj  KARP, p.o.  Krajská hospodářská komora KK  Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary  Regionální rada odborových svazů KK  Rada hospodářské a sociální dohody KK (tripartita)  Hospodářská a sociální rada Sokolovska (obligatorní členové dle Metodiky pro tvorbu TPZ) Řídící výbor  Rozšířená Regionální stálá konference (tj. členové RSK + odbory, tripartita, vysoké školy, střední školy…..atd.) Výkonný tým  Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.(KARP)

14 14 Pozvánka na akci: 2. krajská konference „Zaměstnanost 2015“ - dne 19.11.2015 od 9:00 hod. - v Krajské knihovně Karlovarského kraje - Uzavření Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje Informace budou k dispozici na www.karp-kv.cz

15 15 Děkuji za pozornost Ing. Vlastimil Veselý ředitel Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. email: vlastimil.vesely@karp-kv.czvlastimil.vesely@karp-kv.cz tel. 736 650 376


Stáhnout ppt "1 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje Karlovy Vary, 25. září 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google