Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 10. 2. 2014. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 10. 2. 2014. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého."— Transkript prezentace:

1 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 10. 2. 2014

2 Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 2.Memorandum o založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 3. Zakládající členové, cíle a priority Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje 4. Průběh realizace a výsledky Paktu zaměstnanosti za 11 měsíců 5. Diskuze a otázky

3 TEPs in Austria Canadian CFDCs BBWA in Berlin Greek partnerships TEPs in Hungary Irish partnerships France: CBE, MIFE, EREF, PLIE Slovakian LSIPs SNP in Portugal Partnerships in Norway RPP in New Zealand TEPs in Catalonia WIBs in the USA TEPs in Italy LSP in UK RESOC & SEER in Flanders Finnish partnerships RGC in Sweden Pakty a partnerství ve světě

4 Proč pakt zaměstnanosti v ÚK ? Je nezbytně nutné vytvořit silné regionální partnerství k vytvoření silného tlaku na centrální orgány – resortní ministerstva k řešení problematiky zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Ústeckém kraji Je potřeba zefektivnit čerpání dislokovaných finančních prostředků do regionu Ústeckého kraje, zamezit duplicitám a preferovat jejich investování do rozvojových pólů Velké množství projektů, ale s nízkou mírou koordinace a bez společné strategie leckdy nepřináší komplexní výsledky Cca 66 tisíc nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti cca 14 % tj. o 4-5% více než je republikový průměr. Trh práce – složitý mechanismus vyžadující spolupráci mnoha aktérů Pakty zaměstnanosti a partnerství – osvědčený nástroj v zemích OECD

5 Legislativní ukotvení paktů zaměstnanosti v EU i ČR Evropský sociální fond Nařízení (ES) č.1081/2006 týkající se Evropského sociálního fondu Článek 3, odst.1 písm.(e) Evropský fond pro regionální rozvoj Nařízení (ES) č.1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj Článek 4 Konvergence Evropské Iniciativy Společenství EQUAL Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech (JASPERS)

6 Dne 28.3.2013 bylo v budově krajského úřadu v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o ustanovení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Zakládajícími členy paktu zaměstnanosti ÚK jsou: Ústecký kraj, Ič: 70892156 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Ič: 70894612 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Ič: 69410909 Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ič: 44555601 V současné době je administrováno přistoupení ÚP ČR k paktu zaměstnanosti ÚK, detaily budou projednány 17.2.2014, za přítomnosti ministryně Michaely Marksové Tominové a generální ředitelky ÚP ČR Marie Bílkové.

7 Strategický cíl Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Strategickým cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky do roku 2020 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu. 1.Trh práce a zaměstnanost 2.Vzdělávání a konkurenceschopnost 3.Společenská odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti 4.Podpora průmyslového regionu

8 Struktura řízení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

9 P RACOVNÍ SKUPINY P AKTU ZAMĚSTNANOSTI PS 1 - Trh práce a zaměstnanost, ved.PS Jaroslav Kunc ÚP ČR Ústí nad Labem PS 2 - Vzdělávání a konkurenceschopnost, ved.PS Pavlína Kalitová KHK Ústí nad Labem PS 3 - Společenská odpovědnost ved.PS Jan Eichler asociace neziskových organizací PS 4 - Průmyslové regiony ved.PS Luboš Knechtl HSR ÚK

10 Na co jsme se soutředili v minulém období Vytvořili jsme strukturu řízení paktu včetně nezbytné podkladové evidence ( statut orgánů, jednací řád, ustanovení pracovních skupin apod.) Velkou pozornost jsme věnovali naplňování Usnesení vlády 732 z 25.9.2013 a v poslední době také Usnesení vlády č.52 z 15.1.2014 – více samostatná prezentace Zpracovali jsme a opakovaně jsme na jednotlivých regionálních ministerstvech projednávali balíček projektových záměrů pro Ústecký kraj – výsledek samostatná prezentace Připomínkovali jsme a výrazně jsme se zapojili do koordinace přípravy procesu implementace nástroje „ Iniciativa pro mladé a Záruky pro mladé“ a dohodli společný koordinovaný přístup Paktu zaměstnanosti a ÚP v Ústí nad Labem spolu s našimi partnery z kraje Karlovarského – více samostatná prezentace Ing. Kunce – ved.PS 1 Velkou pozornost jsme též věnovali přípravě SAP Ústeckého kraje „ Handicap nám nevadí „

11 Průběžné výsledky A.Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje je ustanoven, má svá pravidla řízení a stává se významným regionálním partnerství. B.Základní projektový rámec pro CS ( UV 732) byl vypracován a předložen resortním ministerstvům C.Do dnešní doby bylo dosaženo navýšení alokace v programu VSPR 2 v Ústeckém kraji o 38 475 000,- Kč D.Navýšení alokace „Praxe pro mladé „ do 30 let o 50 000 000,- Kč E.Alokace 100 mil.do Ústeckého kraje na základě UV 52/2014 F.Navázána úzká spolupráce s paktem zaměstnanosti MSK G.Nastavená spolupráce s Krajem Karlovarským – Iniciativa pro mladé

12 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Ing. Dagmar Prošková Výkonný manažer Paktu zaměstnanosti ÚK Ústecký kraj - Krajský úřad Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem GSM: +420 723 854 929 proskova.d@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 10. 2. 2014. Obsah prezentace 1.Mezinárodní rámec paktů zaměstnanosti a důvody založení Paktu zaměstnanosti Ústeckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google