Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 14. 1. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 14. 1. 2016."— Transkript prezentace:

1 Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 14. 1. 2016

2 Nabídka a poptávka na TP Nesoulad na TP z pohledu kvalifikační struktury identifikován v následujících oblastech:  U profesí s nižšími požadavky na kvalifikaci – vysoké zastoupení ve volných místech + vysoký podíl uchazečů o zaměstnání X problém při obsazování pracovních míst (odměna, dojížďka, pracovní podmínky)  V technických a řemeslných profesích – skutečný nedostatek pracovní síly Výrazným problémem profesní a regionální mobilita pracovní síly a nedostatek absolventů v technických/řemeslných oborech – problémy s generační výměnou

3

4 Projekt navazující na předcházející projekt Překvap (Předvídání kvalifikačních potřeb Cíl: Vytvoření komplexního predikčního modelu vývoje trhu práce, zejména v oblasti střednědobých a dlouhodobých kvalifikačních potřeb Jádrem sběr regionálních dat na základě úzké součinnosti všech relevantních aktérů, zejména ÚP ČR, NVF, FDV, Paktů zaměstnanosti (kde jsou zřízeny) a jiných regionálních platforem sdružujících zaměstnavatele, samosprávu, vzdělávací instituce, atd. Výstupy využitelné: ÚP ČR (cílení a zaměření rekvalifikací), MŠMT, krajské úřady – nastavení vzdělávacích oborů Řešení - KOMPAS

5 NÁRODNÍ ÚROVEŇ REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ Odborné pracoviště MPSV ÚP ČR FDV Krajské platformy Pakty zaměstnanosti - Observatoře trhu práce VŠ KHK a další RRZL KÚ NVF Organizační schéma - KOMPAS

6 Řešení – POVEZ II Projekt zaměřený na podporu odborného rozvoje zaměstnanců (POVEZ II), navazuje na předcházející projekty Vzdělávejte se!, VSPR! a POVEZ Forma podpory: příspěvek na vzdělávání zaměstnanců (externě i interně) + mzdu zaměstnanců za dobu účasti na odborném rozvoji Alokace: 3,5 mld. Kč Projekt fakticky zahájen v prosinci 2015 – příprava metodik, manuálů, realizační tým (zákon o státní službě). Zahájení příjmu žádostí v průběhu 1. kvartálu 2016 (únor/březen)

7 Povez II – co je jiné? Povinná finanční spoluúčast zaměstnavatele i při poskytnutí podpory v režimu „de minimis“ – 15 % nákladů Důvodem nutnost zabezpečit efektivitu výdajů v podobě participace zaměstnavatele na části nákladů Bude umožněno vzdělávat i potenciální zaměstnance – tj. osoby, které zaměstnavatel plánuje přijmout do pracovního poměru, nicméně ještě u něj zaměstnány nejsou

8 Řešení – Záruky pro mládež V rámci Záruk je mladým osobám, které jsou nezaměstnané, nepřipravují se na budoucí povolání ani jinak nestudují (NEET) garantováno, že do 4 měsíců od vzniku jejich nezaměstnanosti obdrží nabídku zaměstnání či vzdělávání. V ULK a KVK implementována Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže, samostatná investiční priorita OP Z (IP 1.5) Majoritní opatření: „Záruky pro mladé“ - regionální projekty navazující na Odborné praxe pro mladé do 30 let (kombinace dotovaného místa + mentor). Nově: Pracovní místo na zkoušku – krátkodobé zaměstnání (max. 3 měsíce) Návrat do vzdělávání

9 Řešení – podpora regionální mobility Připravováno pilotní ověření nového nástroje APZ – příspěvek na podporu regionální mobility. Ústeckém kraj, Moravskoslezský kraji Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj Příjemcem přímo UoZ (nad 12 měsíců evidence), který nalezne pracovní uplatnění mimo místo svého bydliště (nad 10 km dojížďky), při výdělku nižším než průměrná mzda Příspěvek po dobu 6 měsíců, výše dle vzdálenosti, navrhováno rozpětí 1 000 – 3 500 Kč/měsíc Příspěvek paušální – pouze na základě docházky/výplatní pásky, možné použít jak na náklady spojené s dopravou, tak jiné související náklady.

10 Děkuji za pozornost jana.majerova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Opatření k zajištění kvalifikované pracovní síly Mgr. Jana Majerová vedoucí oddělení koncepcí a strategií trhu práce Odbor trhu práce MPSV 14. 1. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google