Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústecký kraj Observatoř trhu práce Červen 2016 Ing. Dagmar Prošková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústecký kraj Observatoř trhu práce Červen 2016 Ing. Dagmar Prošková."— Transkript prezentace:

1 Ústecký kraj Observatoř trhu práce Červen 2016 Ing. Dagmar Prošková

2 Projektový záměr KOMPAS – základní informace o přípravě Operační program OP Zaměstnanost Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita 1.4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami Specifický cíl 1.4.1 zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti 1.Identifikace vazby projektového záměru na OPZ

3 Identifikace žadatele a partnerů Žadatel Název IČ, sídlo Ministerstvo práce a sociálních věcí IČ 00551023 Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Partnerství Úřad práce ČR, Národní vzdělávací fond, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Ústecký kraj, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Hlavní město Praha, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj,

4 Projekt má tři hlavní cíle: Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni Tvorbu predikcí regionálních trhů práce Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV Projekt by měl být zahájen 1.10.2016 a trvat 48 měsíců. Název projektu Predikce trhu práce Zkrácený název projektu Kompas Iniciátor projektu Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV (Sekce 4)

5 Klíčové aktivity do kterých by měl být zapojen Ústecký kraj B1. Zajištění / vytvoření regionálních struktur (partnerství) uživatelů výstupů regionálních výstupů projektu KOMPAS včetně definice jejich potřeb B2. Spolupráce na tvorbě metodiky předvídání na národní a regionální úrovni a konečného výstupu pro uživatele (on-line portál) B3. Zajištění regionálních podkladů pro národní predikční model (kvalitativní a kvantitativní vstupy) s cílem jeho upřesnění a získání výstupů pro regionální aplikace:

6 a)plánovaný regionální rozvoj/útlum, zejména plánování regionálních investičních záměrů (včetně plánů jednotlivých obcí, případně zaměstnavatelů) b) plánovaný rozvoj vzdělávací soustavy (podpora vybraných oborů vzdělání, optimalizace sítě škol apod.) c) plánované řešení terciálního vzdělávání v regionu (spolupráce s vysokými školami, zaměření vyšších odborných škol apod.) d) odhad migračních meziregionálních trendů pracovní síly (včetně přeshraniční) e) odhad migrace za vzděláním (kolik studentů jednak přichází na krajské střední školy a vysoké školy z okolních regionů a naopak kolik jich za vzděláním do okolních regionů odchází) f) zmapování chování zaměstnavatelů v případě náboru a udržení pracovní síly (názory personalistů na změnu chování zaměstnavatelů v čase); g)osvěta mezi zaměstnavateli k problematice předvídání kvalifikačních potřeb v regionu - podpora monitoringu trhu práce prováděného ÚP ČR h)posouzení odhadů zaměstnanosti v odvětvích v daném kraji předložených ze strany realizačního týmu na základě dodaného metodického pokynu (metodický pokyn bude vypracován realizačním týmem);

7 B4 Verifikace národního predikčního modelu v jeho regionálních desintegracích v rámci expertních kulatých stolů, zejména na úrovni regionálních zaměstnavatelů (HK, SPD, klastry, odvětvové asociace, regionální sektorové rady atd.) B5.Diseminace regionálních výstupů predikčního modelu klíčovým uživatelům (veřejná správa, vzdělavatelé, kariéroví poradci, regionální zaměstnavatelé) včetně návodu pro práci s regionálními daty a výstupy projektu KOMPAS B6.Zahrnutí zjištěných regionálních poznatků, dat a predikcí projektu KOMPAS do efektivních regionálních vzdělávacích politik (střední školství, rekvalifikace atd.) a souvisejících regionálních strategií ve spolupráci s relevantními subjekty a sítěmi (Rady pro rozvoj lidských zdrojů, regionální tripartita, poradní sbory při regionálních ÚP, pakty zaměstnanosti, KÚ atd.)

8 ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE Pracovní pozice (viz příloha ceny a sazby OPZ) početzapojení (měsíců) sazba Kč (hrubá mzda) sazba Kč (vč. odvodů) Celkem Kč Senior expert24848 00064 3206 174 720 Junior odborný konzultant14835 00046 9002 251 200 Zařízení a vybavení (viz příloha ceny a sazby OPZ)početJC bez DPHJC s DPH Celkem Kč vč. DPH Notebook311 00013 310 39 930 Kancelářský balík MS Office35 2006 292 18 876 Mobilní telefon36 0007 260 21 780

9 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Ing. Dagmar Prošková Vedoucí pracovní skupiny Zaměstnanost


Stáhnout ppt "Ústecký kraj Observatoř trhu práce Červen 2016 Ing. Dagmar Prošková."

Podobné prezentace


Reklamy Google