Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CIZINCI V ČR A PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, Plzeň,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CIZINCI V ČR A PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, Plzeň,"— Transkript prezentace:

1 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Miloslav Chlad CIZINCI V ČR A PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, Plzeň, 15. 3. 2016

2 2 ■Zdroje dat ■Typy pobytů ■trvalé ■pro občany zemí EU ještě přechodné ■pro cizince mimo EU (= třetí země) dlouhodobé a víza nad 90 dní ■Mezinárodní ochrana ■žadatel ■mezinárodní ochrana udělena (azyl, doplňková ochrana) ■Období ■data obecně k 31. 12. 2014, ve vybraných výstupech i předběžná za rok 2015 DEFINICE, ZDROJE DAT, OBDOBÍ

3 3 ■Domácí zdroje: ■ČSÚ (Český statistický úřad) ■MV ČR (Ministerstvo vnitra České republiky)MV ČR ■MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)MPSV ■VÚPSV (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i) ■MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)MPO ■Zahraniční zdroje: ■EUROSTAT (Evropský statistický úřad)EUROSTAT ■OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj)OECD ■MIGRATION POLICY INSTITUTEMIGRATION POLICY INSTITUTE ZDROJE DAT

4 4 ■Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. ■ Kategorie cizinců pobývajících na území ČR: ■A. OBČANÉ ZEMÍ EU, NORSKA, ŠVÝCARSKA, LICHTENŠTEJSKA A ISLANDU (ZKRÁCENĚ OBČANÉ EU) A JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI ■1. Rodinní příslušníci občanů EU, kteří sami nejsou občany EU a hodlají pobývat přechodně (déle než 3 měsíce) na území ČR společně s občanem EU, mají odlišný pobytový režim od ostatních občanů třetích zemí (hlava IV. zákona č. 326/1999 Sb.). ■2. občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou sami občané EU, bez potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu ■3. občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci s povolením k trvalému pobytu KDO JE CIZINEC A TYPY POBYTŮ

5 5 ■B. OBČANÉ ZEMÍ MIMO EU (ZKRÁCENĚ „OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ“) ■ 4. občané třetích zemí pobývající v ČR krátkodobě (obecně do 90 dnů) bez víz ■ 5. občané třetích zemí pobývající v ČR na základě krátkodobých víz do 90 dní ■ 6. občané třetích zemí pobývající v ČR na základě dlouhodobých víz nad 90 dní ■ 7. občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu ■ 8. občané třetích zemí s povolením k trvalému pobytu ■ 9. cizinci s uděleným azylem ■10. cizinci s udělenou doplňkovou ochranou ■11. cizinci pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany ■C. OSTATNÍ CIZINCI (BEZ OHLEDU NA STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST) ■12. žadatelé o mezinárodní ochranu ■13. žadatelé o dočasnou ochranu ■14. nelegálně pobývající cizinci v ČR KDO JE CIZINEC A TYPY POBYTŮ

6 6 ■CIZINCI BEZ AZYLANTŮ ■2, 3, 6, 7, 8, 11 ■CIZINCI VČETNĚ AZYLANTŮ ■2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ■CIZINCI S POBYTEM NAD 12 MĚSÍCŮ ■2, 3, 7, 8, 11 DEFINICE CIZINCŮ

7 7 POČET CIZINCŮ V ČR

8 8 VÝVOJ POČTU CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2004

9 9 VÝVOJ POČTU CIZINCŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI OD ROKU 2008

10 10 POČET CIZINCŮ NA 100 OBYVATEL V KRAJÍCH K 31. 12. 2014

11 11 PODÍL CIZINCŮ S TRVALÝM POBYTEM V ČR K 31. 12. 2014

12 12 PODÍL ŽEN CIZINEK NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

13 13 PRŮMĚRNÝ VĚK CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

14 14 ÚZEMNÍ STRUKTURA POČTU CIZINCŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Domažlice

15 15 SLOŽENÍ CIZINCŮ V ROCE 2014

16 16 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ SLOVENSKA NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

17 17 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ UKRAJINY NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

18 18 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ VIETNAMU NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

19 19 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ NĚMECKA NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

20 20 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ POLSKA NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

21 21 ROZMÍSTĚNÍ OBČANŮ RUSKA NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

22 22 ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ INFORMACE O CIZINCÍCH V ČR

23 23 VÝVOJ POČTU SŇATKŮ CIZINCŮ V ČR

24 24 VÝVOJ POČTU SŇATKŮ CIZINCŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

25 25 NAROZENÍ CIZINCI V ČR PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ZA ROK 2014

26 26 ŽIVĚ NAROZENÍ CIZINCI V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ZA ROK 2014

27 27 ÚDAJE O MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ CIZINCŮ V ČR

28 28 NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ V ČR

29 29 ZAMĚSTNANOST CIZINCŮ V ČR

30 30 ROZMÍSTĚNÍ CIZINCŮ S PLATNÝM ŽIVNOSTENSKÝM OPRÁVNĚNÍM NA ÚZEMÍ ČR K 31. 12. 2014

31 31 VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR

32 32 STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE – CIZINCI PODLE KRAJŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15

33 33 NÁKLADY NA 1 CIZINCE ČERPAJÍCÍHO ZDRAVOTNÍ PÉČI V ROCE 2014

34 34 VÝŠE NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI NA 1 CIZINCE

35 35 NEUHRAZENÁ VÝŠE NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI NA 1 CIZINCE

36 36 VÝŠE NEUHRAZENÝCH NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI NA 1 NEPLATÍCÍHO CIZINCE

37 37 KRIMINALITA CIZINCŮ V ČR

38 38 TRESTNÉ ČINY V PLZEŇSKÉM KRAJI – DROGY ■Bylo realizováno 149 akcí ■Zadrženo 181 pachatelů ■Z toho 18 cizinců: ■Slovensko 7 ■Německo 3 ■Vietnam 2 ■Polsko 2 ■Bulharsko 1 ■Rusko 1 ■Ukrajina 1 ■USA 1 Zdroj: Policie ČR Generální ředitelství cel MF ČR

39 39 NELEGÁLNÍ MIGRACE CIZINCŮ V ČR

40 40 CIZINCI V OSTATNÍCH ZEMÍCH EU

41 41 ■Nedostatek údajů na regionální úrovni – omezené možnosti analýzy ■Poznatky na úrovni Plzeňského kraje: ■Vysoký počet cizinců a s tím související vysoký podíl cizinců k rezidentům ■Polovina cizinců v kraji je soustředěna na území okresu Plzeň-město ■Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou Slováci, Ukrajinci a Vietnamci ■Nejvíce se rodilo Vietnamců, Ukrajinců a Slováků ■Pozitivně lze též hodnotit podíl cizinců na VŠ v porovnání s podílem cizinců na rezidentech kraje (motivace) ■Vysoká míra ekonomické aktivity cizinců ■Přichází za prací a možností lepších výdělků než v zemi původu ■U rezidentů upadá zájem o některé profese a odvětví, kde jsou naopak cizinci ■Vysoký podíl neplatících cizinců za zdravotní péči SHRNUTÍ

42 Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | www.plzen.czso.cz Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Krajská správa ČSÚ v Plzni | Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň | Miloslav Chlad CIZINCI V ČR A PLZEŇSKÉM KRAJI Tisková konference, Plzeň,"

Podobné prezentace


Reklamy Google