Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O BYVATELSTVO ČR Zdeněk Mucha, Gymnázium Velké Meziříčí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O BYVATELSTVO ČR Zdeněk Mucha, Gymnázium Velké Meziříčí."— Transkript prezentace:

1 O BYVATELSTVO ČR Zdeněk Mucha, Gymnázium Velké Meziříčí

2 S TAV OBYVATELSTVA 10 513 209 ob. (k 30. září 2012) od pol. 90. let 20. stol. - r. 2003- pokles počtu ob. od r. 2003 růst počtu ob. (vliv migrace) od r. 1994 je počet narozených nižší než počet zemřelých → záporný přirozený přírůstek ( vysvětli tento pojem ) od r. 2006- kladný přirozený přírůstek

3 Vývoj počtu ob. v ČR v letech 1993-2010

4 ÚHRNNÁ PLODNOST počet dětí připadající na 1 ženu v době plodnosti (15-49 let) v r. 2008- 1,44

5

6 střední délka života = naděje dožití - ženy 80,6 let (r. 2010) - muži 74,4 let (r. 2010) - vyspělé země vyšší ( důvod? ) dochází k stárnutí české populace průměrný věk- 40 let zvyšování věkové hranice při odchodu do důchodu velmi nízká kojenecká úmrtnost roste počet dětí mimo manželství

7 Ú KOL Z následující mapy porovnej rozdíly naděje dožití ČR s ostatními státy světa. Vysvětli rozdíly.

8 N ADĚJE DOŽITÍ 2008

9 Ú KOL Porovnej následující věkové pyramidy ČR v letech 1980 a 2007 a vystihni rozdíly. Zařaď je do jednoho z typů věkových pyramid.

10

11

12 TYPY VĚKOVÝCH PYRAMID

13 H USTOTA ZALIDNĚNÍ hustota zalidnění- 130 ob./km2 územní rozdíly- vliv geografické polohy, přírodních, historických a socioekonomických faktorů Z Atlasu ČR zjisti nejvíce a nejméně zalidněné oblasti. jihočeské a západočeské pohraničí, Jesenicko- 50 ob./km2 Praha, Brno, Ostrava, severočeské pánve- největší hustota zalidnění (průmysl, služby)

14

15 V ĚKOVÁ STRUKTURA proces stárnutí pokles ob. do 15-ti let- předproduktivní věk (14,2%) nárůst ob. od 65 let- poproduktivní věk (14,6%)

16 N ÁRODNOSTNÍ SKLADBA homogenní stát české ob. (česká, moravská a slezská národnost)– 93,8% nejpočetnější menšina - Slováci (200 000) - Poláci (51 000)- Slezsko - Němci (38 000) - Romové (12 000) cizinci- 400 000 osob (4%)- Ukrajinci, Slováci, Vietnamci (národnostní menšiny mají české státní občanství X cizinci nikoli (pouze dočasný či trvalý pobyt))

17 N ÁBOŽENSTVÍ 90. léta- příklon k církvím (reakce na komunismus) sčítání 2001 → ateistický stát (31,7% věřících) Z Atlasu ČR zjisti oblasti s největším a nejmenším počtem věřících v ČR více než 50% věřících- Zlínský kraj více než 40%- Vysočina, Jihomoravský kraj méně než 20% - Ústecký a Liberecký kraj 83%- katolická církev českobratrská evangelická církev, československá husitská církev

18 Ú KOL Porovnej následující kartogramy a vysvětli rozdíly.

19 V ĚŘÍCÍ V ČR R. 1991

20 V ĚŘÍCÍ V ČR R. 2011

21 K ONTROLNÍ OTÁZKY Vysvětli, proč má ČR do r. 2006 záporný přirozený přírůstek a přitom se od r. 2003 zvyšuje počet obyvatel. Jak se bude lišit střední délka života ČR, vyspělých evropských států a rozvojových států. Do jakého typu věkové pyramidy bude patřit ČR, Uganda, Německo a Nigérie?


Stáhnout ppt "O BYVATELSTVO ČR Zdeněk Mucha, Gymnázium Velké Meziříčí."

Podobné prezentace


Reklamy Google