Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AIVD ČR VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AIVD ČR VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH."— Transkript prezentace:

1 Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AIVD ČR VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

2 2010 2010 20 let AIVD ČR 16. ročník TVD Letošní heslo Vzděláváním ke zvyšování produktivity Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

3 POZNÁMKY K ČINNOSTI AIVD ČR  Profesionalizace  Plán činnosti  Týdny vzdělávání dospělých  Ediční činnost Sborník z konference  Studijní cesty – 2010: Itálie  Průzkum vnímání problematiky VD v ČR (společnost Donath-Burson-Marsteller s AIVD ČR) Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

4 Z ČINNOSTI AIVD ČR AIVD ČR A KRAJSKÉ ÚŘADY V ČR  VV AIVD jmenuje krajské koordinátory  stanoveny zásady spolupráce krajských koordinátorů AIVD ČR a krajů; dekrety; nastaveny kompetence  informace hejtmanům o krajském koordinátorovi PROJEKTOVÁ ČINNOST  KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti DV v kraji Vysočina  Analýza a evaluace aktivit v oblasti DV v Libereckém kraji  Tandem training  Strategie Age Managementu v České republice Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

5 Z ČINNOSTI AIVD ČR ZASTOUPENÍ  Akreditační komise MŠMT  Monitorovací výbor OP LZZ  Monitorovací výbor OP PA  Národní rada pro kvalifikace (MŠMT)  Národní poradenské fórum Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

6 Z ČINNOSTI AIVD ČR ČLENSTVÍ  Unie zaměstnavatelských svazů ČR  Síť Refer-NetSPOLUPRÁCE  Seznam.cz, Edumenu.cz, EduCity.cz  Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ)  Asociace trenérů a konzultantů managementu (ATKM)  European Association for the Education of Adults (EAEA)  NVF atd.

7 PROGRAM. PROHLÁŠENÍ VLÁDY „…hospodářské oživení a růst jsou klíčovou podmínkou dalšího rozvoje české společnosti“ Přitom: -další vzdělávání, vzdělávání dospělých – 0 -celoživotní učení (zdravotní pracovníci, soudcové) Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

8 CERTIFIKACE a AIVD ČR  projekt CKL spolu s AIVD SR šestý rok  absolvovalo 230 lektorů  kurz CERTIFIKOVANÝ MANAŽER VD  jednosemestrální studium - spolupráce s UP Olomouc  120 hodin, z toho 48 presenčně a 72 distančně (6 tutoriálů)  2009 absolvovalo 29manažerů –Analýza vzdělávacích potřeb –Projektování vzdělávacích aktivit –Management vzdělávání dospělých –Ekonomika a řízení instituce VD –Marketing ve vzdělávání dospělých –Kvalita ve VD Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

9 ČINNOSTI AIVD ČR  Andragogika  Infoservis AIVD ČR členům – zaslán celkem 30krát  Andromedia Databanka pro sdílení informací z oblasti dalšího vzdělávání www.andromedia.cz  Změna webových stránek www.aivd.cz | www.aivd.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

10 ROZVOJ SPOLEČNOSTI BEZ ROZVOJE LK ?  65% v ČR si myslí, že jejich vzdělání pro postup je dostačující (Slovinsko 33%. Dánsko 34%, Francie 37%) (Eurobarometr, 2004) o chota vzdělávat se v budoucnosti (AES 2007) : ženy 27% ANO / 71,5% NE muži 21% ANO / 78% NE  potřebu rozšířit své znalosti uvedlo v průzkumu necelých 30% respondentů (z toho 30% uvádí tuto potřebu jako „téměř nulovou“) zájem nezaměstnaných o sebevzdělávání (Euroscop.cz) pouze 13,2 % oproti 31,8 % v průměru EU- 27 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

11 VLÁDNÍ PROHLÁŠENÍ KOPÍRUJE ZÁJEM O DV Důvody účasti na dalším vzdělávání: AES 2007 EU-27ČR Praktické (pro život) 26%13 Zájmové329 Kariérní43,715,5 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

12 REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání nezaměstnaných (AES 2007): EU 27 24,5% ČR 12,6% (za ČR pouze Řecko a Bulharsko) Statistika za 4. čtvrtletí: 200748 275 200835 923 200928 389 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

13 REKVALIFIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání nezaměstnaných (AES 2007): EU 27 24,5% ČR 12,6% (za ČR pouze Řecko a Bulharsko) Statistika za 4. čtvrtletí: 200748 275 200835 923 200928 389 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

14 ÚČAST A FINANCOVÁNÍ Celková účastPrům. počet hodin /1 Prům. náklady / 1 EU-2745,493202 € ČR47,5 1 74 2 76 € 3 lehce nad průměrem 1 4. od konce 2 2. od konce (BG) 3 Na jednoho obyvatele vynakládají v Německu 12 304,- Kč/rok, v Holandsku 7 628,- v ČR 1 262,- Náklady na zaměstnance (ČTK): v USA klesly za poslední rok o 11 % na 1075 dolarů (cca 24 tis. Kč); v ČR dle CTVS 3 (2006) : 2.532,- Kč Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

15 DĚLBA ODPOVĚDNOSTI moci otevřenost, dostupnost, stát - podnik uznávání, uplatnitelnost kvalita, financování, legislativa, poradenství um ě t chtít škola, rodina osobnost, sociální okolí vzdělávací percepce motivace, aspirace Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

16 PODÍL POPULACE 25.- 64 ÚČASTNÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍCH 4 TÝDNECH PODÍL POPULACE 25.- 64 ÚČASTNÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ V POSLEDNÍCH 4 TÝDNECH Eurostat 2008 EU-27 9,6 % EU – 15 11 Švédsko 32,4 Dánsko 30,2 Finsko 23,1 Holandsko 17 ČR 7,8 6,9 ? !! Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

17 HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ  nových konceptů: LLE, LLL, LWL, WE, DE  CONFINTEA 2009: lifedeep learning (LDL)  nových metod a forem: Distance education, eLearning, Work Based Learning, Europass Mobility, uznávání výsledků dalšího vzdělávání  nových výzev: ReferNET, TTNet; programy EVROPSKÉHO SOCIÁLNHO FONDU ale i  hledání takové koncepce počátečního vzdělávání (na všech stupních škol), která by odpovídala potřebám společnosti, jednotlivce, trhu práce, uplatnitelnosti a dalšího rozvoje včetně hledání cest k respektování individuálních potřeb; včetně provázanosti s dalším vzděláváním 17 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

18 HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ V ČR ?  Viz Programové prohlášení vlády  Zrušení projektu Podpora individuálního vzdělávání občanů (PIVO)  Opětovné úvahy o zrušení odboru dalšího vzdělávání A především: „Hospodářské oživení“ bez rozvoje lidského kapitálu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

19 BUDEME HLEDAT NALEZENÉ? Joseph Schumpeter (1942): „Hnací silou konkurenceschopnosti je soukromé podnikání a podnikatelský duch.“ Robert Solow (1987):„Hnací silou konkurenceschopnosti je technologický vývoj, inovace a lidský kapitál.“ Jacob Mincer, Gary Becker (1992): „Hnací silou ekonomického vývoje je lidský kapitál.“ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

20 RESPEKTUJME ODKAZ Podporovat ducha svobody, poezii a disciplinovanou kreativitu, uvnitř všech odvětví vzdělávacího života. Duch svobody, spolupráce a objevování musí být zapálen v jednotlivcích, ve vědě, a v civilní společnosti jako celku. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

21 Za pozornost děkuje Zdeněk Palán zdenek-palan@seznam.cz aivd@aivd.cz Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.


Stáhnout ppt "Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ AIVD ČR VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ SITUACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google