Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace o společném vzdělávání (o inkluzi) o speciálním vzdělávání o primární prevenci rizikového chování Liberec, 6. dubna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace o společném vzdělávání (o inkluzi) o speciálním vzdělávání o primární prevenci rizikového chování Liberec, 6. dubna 2016."— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální informace o společném vzdělávání (o inkluzi) o speciálním vzdělávání o primární prevenci rizikového chování Liberec, 6. dubna 2016

3 Legislativa Školský zákon (účinnost od 1. května 2015) § 16 – podpůrná opatření: pět stupňů PO první stupeň i bez doporučení poradenského zařízení § 16 a) upravuje činnosti školského poradenského zařízení ŠPZ škole nebo školskému zařízení poskytuje doporučení § 16 b) zpráva a doporučení ŠPZ bude podléhat revizi rodiče, škola nebo školské zařízení, ČŠI Vyhláška č. 27/2016 Sb. byla zveřejněna ve sbírce zákonů 28. ledna 2016, účinnost od 1. září 2016 ( nahradila vyhlášku 73/2004 Sb.) Ministryně školství vydala 22. února 2016 Opatření, kterým se mění RVP ZV účinnost 1. března 2016 www.rvp.czwww.rvp.cz Průvodce upraveným RVP ZV

4 Podpora MŠMT Stránky MŠMT: Priority 2016 Společné vzdělávání (Inkluze) Klíčové dokumenty ke společnému vzdělávání Průvodce ředitele společným vzděláváním 2.3. Program INFOSEM OP VVV: semináře MŠMT 29.4. a 10.5. v Liberci (NIDV do 25. 3.) Financování společného vzdělávání 16.3. Harmonogram kroků ke společnému vzdělávání3.3. MŠMT – seznam implementátorů společného vzdělávání a koordinátorů ŠVP Termíny seminářů NIDV Liberec:18.3., 11.4., 19.4. 2016

5 Průvodce ředitele společným vzděláváním A. OBECNÁ ČÁST  Dokument je určen ředitelům ZŠ  Neruší se systém speciálních škol – viz §16 odst. 9  Stále je možné vytvářet v běžné ZŠ třídy pro žáky se závažnou poruchou učení nebo chování  Nemění se vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním postižením, ani žáků LMP na 2. stupni ZŠ Žák s LMP může být vzděláván: a) běžná ZŠ s PO b) běžná ZŠ ve třídě podle § 16 odst.9 c) ZŠ (dříve praktická) podle § 16 odst. 9

6 Průvodce ředitele společným vzděláváním B. DOPORUČENÝ POSTUP ŘEDITELE ŠKOLY 1. PRVNÍ KROKY  Doporučení PPP nebo SPC jsou platná ještě 2 roky  Od 1. 9. 2016 bude v matrice možné zadat údaje PO  Ředitel ZŠ upraví ŠVP dle RVP ZV od 1. 9. 2016 Výjimka pro školy, které měly ŠPV dle přílohy 2 původního RVP ZV (ZŠ praktické) od 1. 9. 2018 www.rvp.cz/pruvodce 2. PŘEHLED PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 3. OPATŘENÍ, KTERÁ REALIZUJE ŠKOLA SAMA 4. OPATŘENÍ, KTERÁ ŠKOLA REALIZUJE NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ŠPZ C. DOPORUČENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA se SVP D. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KROKŮ PŘI ZÍSKÁNÍ PO E. FINANCOVÁNÍ PO

7 Školení nové legislativy v LK Mgr. Jana Hlavová Doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová Ph.D do konce roku 2015 – § 16 školského zákona všichni poradenští pracovníci výchovní poradci, ředitelé v současné době do 12. 4. – vyhláška 27/2016 Sb. všichni poradenští pracovníci PPP Liberec 13. 4. – vyhláška 27/2016 Sb. výchovní poradci ZŠ, SŠ (okres Liberec)

8 Podpora KÚ LK Metodická podpora: www.edulk.czwww.edulk.cz Management > Vzdělávání a výchova > Společné vzdělávání Pedagogičtí pracovníci > Společné vzdělávání  odkaz na MŠMT – Priority 2016  odkaz na Vyhlášku 27/2016 Sb.  termíny školení a seminářů  odkaz na průvodce upraveným R VP ZV  metodický portál RVP.CZ  asistent pedagoga pro ZP ve školním roce 2016/2017 18. 3. ředitelé MŠ Liberec 23. 3. porada pro úředníky ORP 6. 4. porada ředitelů krajských škol a zařízení

9 Asistent pedagoga 2016 - financování 1.Dotační fond Libereckého kraje – finanční podpora AP nebude vypsána, v souladu s novou legislativou bude nově: Program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními1,5 mil. Kč 2.Rozvojový program MŠMT – Financování asistentů pedagoga  Modul A: AP pro zdravotně postižené – jen soukromé školy  Modul B: AP pro sociálně znevýhodněné …kterým ŠPZ doporučilo AP před 1. září 2016… Okamžikem přiznání PO, ukončí škola čerpání RP… Modul B není určen pro financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením.

10 Asistent pedagoga 2016 - financování 3.Příplatky podle postižení + Rezerva regionálního rozpočtu LK (přímé náklady) I.a PPP a SPC - doporučení dle platné legislativy do 31. srpna 2016: kód (číslo řádku) v souladu s Pokynem k vykazování počet doporučených hodin úvazku asistenta pedagoga KÚ LK OŠMTS v roce 2016: a)Zveřejnění postupu podávání žádostí na www.edulk.cz 7. 3.www.edulk.cz b)Speciální školy – dohodovací řízení (ORP, KÚ)11.3. c)Běžné školy od 2. 5. do 27. 5. d)Odborná skupina (OŠMTS, PPP a SPC)13. 6. e)Rozeslání vyjádření o souhlasu pro ředitele 30. 6. I.b Žádosti podané od 30. 5. včetně do 31. 8. včetně

11 Asistent pedagoga 2016 - financování 3.Rezerva regionálního rozpočtu LK (přímé náklady) II. PPP a SPC - doporučení podle platné legislativy od 1. září 2016: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

12 Primární prevence rizikového chování Okresní metodičky prevence: Česká LípaMgr. Dana Horynová Jablonec nad NisouMgr. Ivana Ullmannová Liberec Mgr. Alexandra Krejčová SemilyMgr. Věra Provazníková Krajský úřad Libereckého kraje: Krajský protidrogový koordinátor Mgr. Jana Hauzerová Koordinátor pro národnostní menšinyVáclav Strouhal DiS. Koordinátor prevence kriminalityMgr. Linda Ehrenbergerová

13 Primární prevence rizikového chování Aktuálně:  Jednání okresních metodiků prevence (OMP)17. 3. 2016  Krajská konference PPRCH 2. ročník31. 3. 2016  Specializační studium od 09/2016 Plán primární prevence rizikového chování LK 2013 až 2018 Plán protidrogové politiky LK 2015 až 2018 strana 15 – 17  podklady do 8. 4.

14 Metodická podpora ŠMP Metodická podpora na stránkách www.edulk.cz:www.edulk.cz Pedagogičtí pracovníci / Prevence nežádoucího chování Management / Vzdělávání a výchova / Prevence nežádoucího chování  Nabídky školení pro ŠMP  XVIII. ročník semináře Dítě v krizi : „ Svět dětí na šachovnici života …“  Vyúčtování neinvestiční finanční dotace MŠMT 2015  Metodické materiály pro informaci ředitelů i metodiků prevence na školách  Metodik prevence - opora v legislativě Celostátní metodická podpora na stránkách www.prevence-info.czwww.prevence-info.cz Informace o dotačním řízení MŠMT ww.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

15 Dotační řízení MŠMT 2016 až 2020  Změna metodiky a prodloužení platnosti na období 2017 – 2020  Orientace na systémové projekty – dlouhodobé projekty řešící problematiku PPRCH komplexně  Tematická priorita na rok 2017 – Bezpečné klima ve školách  20 mil. Kč pro ČR  schváleno navýšení na 35 mil. Kč pro ČR

16 Dotační řízení MŠMT 2016 až 2020 projekty systémové individuální – posoudí komise v Praze, koordinátor má poradní hlas (zda je projekt v regionu přínosem) Žadatel: PO obcí a krajů, NNO, další subjekty jeden subjekt může žádat v pěti kategoriích  Semináře pro žadatele k nové metodice – květen 2016  Semináře pro žadatele k dotačnímu řízení – září 2016 projekty systémové krajské – 300 000 Kč (pět podmínek, např. krajská konference, okresní semináře ŠMP, atd.) Konference MŠMT pro koordinátory a školní i okresní metodiky prevence – 2 dny – říjen 2016

17 Dotační fond Libereckého kraje Změna v roce 2016:  Program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování – pouze pro obecní, soukromé a církevní školy 250 000,- Kč (Termín podání žádostí byl 1. 3. až 24. 3.)  Přímá podpora OŠMTS pro krajské školy

18 Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.czmarketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241 Děkuji Vám za pozornost

19

20


Stáhnout ppt "Aktuální informace o společném vzdělávání (o inkluzi) o speciálním vzdělávání o primární prevenci rizikového chování Liberec, 6. dubna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google