Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:"— Transkript prezentace:

1 1 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Právní rámec funkce asistenta pedagoga Činnost asistenta pedagoga je jedním z vyrovnávacích či podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - žák se zdravotním postižením (podpůrné opatření) - žák se zdravotním znevýhodněním (vyrovnávací opatření) - žák se sociálním znevýhodněním (vyrovnávací opatření) odst. 5 § 16 – speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení

3 3 Zřízení funkce asistenta pedagoga odst. 9 § 16 školského zákona Ředitel školy může ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. odst. 10 § 16 školského zákona Ke zřízení funkce asistenta pedagoga je nezbytný souhlas MŠMT v případě církevních škol a škol zřizovaných MŠMT, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.

4 4 vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných § 7 definuje hlavní činnosti asistenta pedagoga § 8 ve třídách pro žáky s těžkým zdravotním postižením a ve třídách při psychiatrických léčebnách mohou působit souběžně až 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 20 asistent pedagoga – novela z roku 2012 rozdělila kvalifikační předpoklady na osobu vykonávající přímou pedagogickou činnost ve třídě vzdělávající žáky se SVP včetně integrace, na osobu vykonávající přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školských zařízeních (zájmové vzdělávání, výchovná a ubytovací zařízení, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy)

5 5 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků V rozsahu 20-40 hodin týdně podle potřeby školy či školského zařízení. nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Zařazení na základě nejnáročnějších požadovaných činností a odborné kvalifikace, od 4. do 9. platové třídy.

6 6 Identifikace dítěte, žáka a studenta se sociálním znevýhodněním § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy -nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova -postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - Za žáka se SZN se považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka

7 7 Příklady dalších identifikací: Program MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 2014 -žák žijící v rodině, kde rodič (ZZ) pobírá dávku v systému pomoci v hmotné nouzi -rodič pobírá příspěvek na péči nebo mobilitu z důvodu zdravotního postižení žáka nebo rodiče (ZZ) -rodič (ZZ) má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte o státní sociální podpoře -rodič (ZZ) je poživatelem důchodu z důchodového pojištění, případně příplatku na dítě Metodika OPVK Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele ZŠ www.majinato.cz: Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ www.majinato.cz Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009 -žáci (studenti), kteří nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace žáků, a to hlavně v důsledku nepříznivých sociolkulturních podmínek svých rodin nebo jiných prostředí, v nichž žijí

8 8 Finanční zabezpečení asistenta pedagoga Financování asistentů pedagoga vychází z financování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, probíhá tedy normativně -základní částka (druh školy) + příplatek k normativu podle druhu postižení a formy integrace, stanovení je v kompetenci krajských úřadů -příplatek k normativu není poskytován dětem, žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním Krajské úřady potřeby žáků se SVP mohou dofinancovávat mimonormativně, tj. z vytvořené rezervy. Z mimorozpočtových zdrojů např. prostřednictvím rozvojových programů MŠMT, programů ESF…

9 9 Rozvojové a dotační programy MŠMT – 2014 Program MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 2014 Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním Program na podporu integrace romské komunity Program na podporu platů a mezd asistentů pedagoga Modul A - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky, a studenty se zdravotním postižením, v roce 2014 je vyčleněna částka 60 mil. Kč (navýšení o 10 mil. proti roku 2013) Modul B - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, v roce 2014 je vyčleněna částka 105 mil. Kč (navýšení o 10 mil. proti roku 2013). Rozvojový program MŠMT na podporu AP pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním není určen pro financování asistenta pedagoga, který by působil u žáků vzdělávajících se podle RVP ZV s přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP.

10 10 2011201220132014 Počet AP (fyzické osoby)419459497 Počet AP (úvazky)337350380 Celkem finance: 34 mil. Kč35 mil. Kč50 mil. Kč60 mil. Kč 2011201220132014 Počet AP (fyzické osoby)508547543 Počet AP (úvazky)434467433 Celkem finance:75 mil. Kč100 mil. Kč 95 mil. Kč105 mil. Kč RP MŠMT na podporu platů a mezd asistentů pedagoga pro děti žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

11 11 Asistenti pedagogů pro děti/žáky se zdravotním postižením (přepočtené počty na plně zaměstnané) Území 2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13 Hlavní město Praha102,0193,1301,2334,6372,0406,4442,1477,4 Středočeský kraj108,9128,6165,7172,1230,8250,8276,2296,4 Jihočeský kraj99,3114,8149,6155,0182,4197,8231,5265,0 Plzeňský kraj69,186,186,7102,8130,5180,3239,5274,7 Karlovarský kraj11,527,343,057,174,393,3110,1128,0 Ústecký kraj121,2162,0210,3243,4234,0251,6242,6272,8 Liberecký kraj29,521,833,845,759,362,364,869,7 Královéhradecký kraj68,680,0143,3145,0171,7201,6197,5217,5 Pardubický kraj69,362,292,9101,6116,1130,2143,4128,1 Kraj Vysočina66,886,4126,1159,9184,8209,9236,9195,3 Jihomoravský kraj107,0148,1171,3211,7254,5334,3384,1453,3 Olomoucký kraj133,3189,9181,2198,7199,3214,0214,3242,4 Zlínský kraj56,485,0131,5151,7190,7195,0237,3261,7 Moravskoslezský kraj113,5174,6262,3336,1371,9431,6462,8514,8 Česká republika1 156,41 559,92 098,92 415,42 772,33 159,13 483,13 797,1

12 12 Asistenti pedagogů pro děti/žáky se sociálním znevýhodněním (přepočtené počty na plně zaměstnané) Území2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13 Hlavní město Praha21,222,925,426,832,821,024,828,2 Středočeský kraj16,727,832,233,941,941,133,752,4 Jihočeský kraj5,69,010,514,520,922,421,226,8 Plzeňský kraj1,93,06,59,810,712,017,918,1 Karlovarský kraj9,914,314,816,120,923,921,623,0 Ústecký kraj39,256,876,774,480,477,780,184,9 Liberecký kraj12,517,819,420,620,021,922,920,5 Královéhradecký kraj7,012,022,218,918,619,520,221,1 Pardubický kraj7,915,120,923,323,519,820,624,6 Kraj Vysočina7,49,610,710,610,713,413,310,2 Jihomoravský kraj11,929,035,132,133,341,332,3 Olomoucký kraj21,632,434,338,733,934,731,941,5 Zlínský kraj2,612,59,912,814,815,611,714,9 Moravskoslezský kraj49,677,686,889,889,295,698,480,9 Česká republika215,0339,8405,4422,3451,6459,9450,6479,4

13 13 Asistenti pedagogů podle platových tříd Platová třída20112012 10,0% 20,1% 30,0% 425,2%23,3% 55,6%5,5% 613,7%13,8% 712,5%14,5% 838,6%39,2% 93,6%2,8% 100,1%0,2% 110,1%0,2% 120,2% 130,0% neuvedeno0,1%0,2% Komentář: Údaje jsou za oblast regionálního školství, kdy zřizovatelem je MŠMT, obec či kraj..

14 14 Asistenti pedagogů podle nejvyššího dosaženého vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání20112012 Základy a základní vzdělání5,7%4,8% Střední a střední vzdělání v výučním listem25,2%24,1% Střední vzdělání s maturitní zkouškou54,6%55,6% Vyšší odborné vzdělání2,7%2,8% Vysokoškolské vzdělání11,7%12,7% Komentář: Údaje jsou za oblast regionálního školství, kdy zřizovatelem je MŠMT, obec či kraj.

15 15 Další směřování Novela § 16 školského zákona -5 stupňů podpory – podle potřeb -zachovává pojem děti, žáci, studenti se SVP Projekt ESF „Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR“ -Člověk v tísni Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním -návrh přejít od pojmu žák se SZN k pojmu žák s potřebou podpůrného opatření Sjednocení podmínek pro financování asistentů pedagoga

16 16 Děkuji za pozornost Mgr. Michaela Vencová, odd. prevence a speciálního vzdělávání MŠMT michaela.vencova@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google