Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
VYUČOVACÍ METODY VY-32-INOVACE-PED- 211 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: Informativní metody, aplikační metody, aktivizující metody, tvořivé metody, diskuse, situační metoda, inscenační metoda, didaktická hra, problémová metoda, projektová metoda

2 způsob záměrného uspořádání činností učitele i žáka, které směřují ke stanoveným cílům
pomáhají zprostředkovat učivo žákovi členíme je dle mnoha kritérií: 1) z hlediska učební činnosti žáka a) metody informativního a reproduktivního charakteru založeny na předkládání hotových poznatků, které si žáci osvojují na základě paměťových procesů učebními činnostmi jsou naslouchání, zapisování, reprodukování, popisování

3 Druhy metod: výklad vyprávění demonstrace Ilustrace b) metody aplikačního charakteru směřují k upevňování vědomostí a utváření některých dovedností učebními činnostmi jsou reprodukce porozumění, vysvětlení postupů při řešení úloh laboratorní úkoly řešení typových úloh

4 c) metody aktivizující
žák je aktivní v poznávacím procesu, zapojuje se do řešení problémů, odhaluje vztahy, vyvozuje závěry, srovnává jevy, posuzuje, hodnotí, argumentuje učební činností je práce samostatně, kooperace Druhy metod: problémový výklad skupinové řešení problému didaktická hra

5 d) metody tvořivého charakteru
žáci tvoří něco nového, objevují hodnoty zaměřeny na kognitivní učení, nebo jsou sociálně – afektivní, psychosomatické činnosti učební činností je samostatná práce, kooperace Druhy metod: badatelské heruistické umělecko – tvůrčí

6 2) Z hlediska fází vyučovacího procesu
motivační – získáváme o učivo zájem expoziční – k představení učiva fixační – procvičení diagnostické – podklady pro hodnocení aplikační – využití v jiných souvislostech

7 Aktivizační metody navozují u žáka myšlenkové procesy vyššího řádu a navozují jeho tvořivost a zájem 1) diskusní metoda diskuse – vzájemný rozhovor mezi všemi členy skupiny, v němž jde o vyjasnění stanovené problematiky

8 2) situační metoda umožňuje získávání dovedností, řešení problémů s předchozí analýzou, problém představuje životní situace učím se chovat asertivně apod.

9 3) inscenační metoda řešení životní sociální situace přidělí se role = oboustranný pohled poznají se i vlastní životní situace

10 4) dramatizační metoda ( didaktická hra)
podobá se inscenační více se používá principu dramatu (divadla) posláním hry je činnost sama lze řešit i značně složité problémy hra působí velmi silnou motivací

11 5) problémová metoda problém – teoretická, nebo praktická obtíž, kterou musí žáci řešit za použití svých dosavadních znalostí, dovedností a zkušeností = učí se něčemu novému

12 6) projektová metoda systém činností učitele a žáka, při níž řeší problém nebo téma na základě vlastní volby (ale vždy z didaktickým záměrem) nezapomenout na vyhodnocení projektu i hodnocení dětí (jak se jim to líbilo) brainstorming = bouření mozků

13 POUŽITÉ ZDROJE: KALHOUS, Z. a OBST, O.: Školní didaktika. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN X ČÁBALOVÁ, D.: Pedagogika. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. 1.vyd. Praha: Portál, s. ISBN PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 2.vyd. Praha: Portál, s. ISBN Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google