Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH"— Transkript prezentace:

1 Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH
Předmět: Teorie sportovních her (KUT/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Základní východiska pro vuyčování sportovních her v současné školní TV
Vytvářet vhodné učební podmínky pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, Teoretické a didaktické pojetí HV

3 K chápání HV přispívá Psychologická analýza hráče v utkání (HV- neustálý sled herních situací, v herním jednání mají významnou roli psychické procesy spojené s vnímáním, analýzou HS a s rozhodováním o volbě činnosti při řešení HS)

4 Psychické determinanty
Kognitivní komponenta Kognitivní výkonové předpoklady Kognitivní kapacity mají primární odpovědnost za řešení HS Pohybová odpověď- provedení herní činnosti

5 Požadavek pro školní praxi
Aby žáci byli učeni nejen k tomu „JAK VYKONÁVAT“ herní činnosti (biomechanické determinanty) ale také „CO DĚLAT“ tj. kognitivnímu výkonu v rozhodování o výběru odpovědi

6 Nestrukturované vyučování SH
-Obsahem VJ- utkání (bez herního nácviku) Metodické kriterium- „v celku“ Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV Pozitivní prožitky, osobní rozhodování žáků, jakou SH nebo modifikaci SH si zvolí (odpovídá didaktickému stylu s autonomním rozhodováním žáků o učivu)

7 Činnost učitele-organizace utkání, pozorování a hodnocení HV
Herní dovednosti nejsou rozvíjeny samotnou účastí v utkání Tento postup zahrnuje učení na základě pokusu a omylu

8 Technický přístup k vyučování SH
Dominance osvojování izolovaných (herně situačního kontextu zbavených) herních dovedností Blok průpravných cvičení orientovaných na provedení (tzv. techniku) IHČ, ke kterému je přiřazeno ke konci VJ utkání

9 Dekontextualizace- zbavení kontextu s herní situací
Předkládaná PC jsou vzdálená situační proměnlivosti Transfer herních dovedností osvojovaných v konstantních podmínkách do utkání je silně limitován Změny v úrovni provedení HČ jsou snadno pozorovatelné Nedostatečná znalost a zkušenost učitele Podceňování kognitivní komponenty

10 Integrované přístupy k vyučování
Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS Postupný přechod od méně proměnlivých podmínek praxe k variabilnějším podmínkám Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV Kognitivně orientovaný přístup-přístup založený na porozumění SH Přístup založený na alosterickém modelu učení

11 Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV
Vychází ze základního osvojování HD, navazuje na osvojování HD v proměnlivých podmínkách PH anebo utkání

12 Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty HV
Jednotlivé herní dovednosti Spojování dvou a více dovedností do sekvencí Počáteční út. A obr. Strategie Utkání podle pravidel B. Základní dovednosti jako příprava pro PH/utkání 1:1 Dovednosti a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráčí

13 Kognitivně orientované přístupy k vyučování SH
Taktický přístup, učení pro porozumění SH Na základě postupného získávání vlastních poznatků a zkušeností procházejí žáci s dopomocí učitele několika fázemi učení dané SH

14 Rozhodování na základě otázek
Sportovní hra 1 Utkání 2 6 Pochopení představy Herní výkon 3 Žák/hráč 5 Taktické podvědomí Osvojování Herních dovedností 4 Rozhodování na základě otázek Co dělat? Jak to dělat?

15 Přednosti kognitivně orientovaných přístupů
Nebezpečí – inklinace k teoretickému učení na úkor pohybové realizace Velké nároky na materiální, časové a prostorové podmínky Přednosti kognitivně orientovaných přístupů Utkání a PH- hlavní forma zdokonalení HV K učení HD dochází poté, co žáci pochopili podstatu herního jednání

16 Přístup založený na alosterickém modelu učení
Adjektivum alosterický-biochemický pojem Označující změnu prostorového uspořádání makromolekuly enzymu, kterou se mění biochemické vlastnosti Model je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení Žáci vstupují do utkání s představami Důležité je vzájemné pozorování HV-přímo nebo z videozáznamu- analýza HV, opětovné formulování problému-odpověď

17   KONEC  


Stáhnout ppt "Kritická analýza různých přístupů k vyučování SH"

Podobné prezentace


Reklamy Google