Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: žák, spolužák, emoce, rodina, média, komunikace, normy MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK VY-32-INOVACE-PSY-207

2 doba od 6 do 9 let Vývoj poznávacích procesů fáze konkrétních logických operací objevuje se logické uvažování a respektování objektivních skutečností zaměření výuky na chápání souvislostí a vztahů využívání myšlenkových operací schopnost zvolit určitý způsob řešení problémů čtení, psaní, počítání

3 Druhy učení: a)pokusem a omylem b)logické odvozování dle předchozí zkušenosti c)nápodobou

4 Socializace Role žáka: podřízená role žáka – významná zkušenost, jenž ovlivňuje rozvoj sebehodnocení dítěte a volbu jeho dalších životních cílů souřadná role spolužáka – ovlivní budoucí strategie chování a neformální sociální vztahy Komunikace: specifický způsob komunikace dětské skupiny komunikace žáka s učitelem - má přesně stanovená pravidla

5 Normy a pravidla chování: dítě si musí osvojit pravidla, která určují jeho chování ve škole nástup do školy je spojen s nutností osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky motivace k plnění norem je spojena s osobním vztahem k učiteli vazba na učitele posiluje pocit jistoty a bezpečí

6 Škola: hodnocení rodiny je nejvýznamnější (ale bývá méně kritické a více emocionální) hodnocení ve škole a v dětské skupině je kritičtější a často také tvrdší dítě potřebuje být druhými akceptováno i oceňováno, dosáhnout společenského uznání vzrůstá u něho potřeba ověřit si svoje možnosti a schopnosti potřeba pozitivního hodnocení – ocenění dobrého výkonu→úspěch posiluje sebedůvěru

7 Role spolužáka: v této době mají spolužáci menší subjektivní význam než učitel třída je referenční skupinou, která slouží ke srovnávání výkonu i ostatních dětských projevů Rodina: rodiče mají automaticky zakotvenu formální autoritu, kterou dítě v tomto věku ještě bez výhrad akceptuje role žáka může změnit i jeho roli v rodině

8 Emoční vývoj dochází ke zvýšení emoční stability a odolnosti vůči zátěži rozvoj emoční inteligence, empatie schopnost mluvit o emocích jiných lidí sebehodnotící emoce, sebepojetí lepší regulace vlastních emocí přijetí zodpovědnosti za splnění nebo porušení norem → pocity studu nebo viny, nebo naopak hrdosti a sebeuspokojení rozvoj emocí se projeví především ve vztazích s vrstevníky

9 Vliv médií mediální příběhy mohou být odlišně vnímány a interpretovány: dítě se identifikuje s postavami, které se mu nějakým způsobem podobají a připomínají mu jeho vlastní život dítě se identifikuje s ideálem, což mu umožňuje alespoň symbolicky dosáhnout něčeho, co ve skutečnosti dostupné není dítě může mít potřebu identifikace s negativně hodnocenou postavou, která přestupuje normy

10 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie - Dětství a dospívání. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2012. 536 s. ISBN 978-80-246-2153-1 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google