Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mladší školní období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mladší školní období."— Transkript prezentace:

1 Mladší školní období

2 Období začíná v předškolním období a končí nástupem pubescence
(od 6-7 do11-12 let) Váha kg Výška cm Psychoanalýza, tento věk označila jako období latence

3 Pro jeho další vývoj je důležitá škola
Dítě chce pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“ Projevuje se to v mluvě, kresbách, písemných projevech, čtenářských zájmech Z počátku je dítě závislé na tom, co mu řeknou rodiče (naivní realismus), později se stává kritičtější (kritický realismus)

4 Tělesný růst Je individuální, většinou rovnoměrně plynulý
Zlepšuje se hrubá i jemná motorika Pohyby jsou rychlejší, svalová síla je větší Zlepšená svalová koordinace pohybu celého těla Zlepšená obratnost, přesnost, vytrvalost Zlepšený výkon, při psaní, kreslení Děti začínají své výkony poměřovat s výkony druhých a jejich úspěch často ovlivňuje roli a pozici ve skupině Mění se mléčný chrup

5 Smyslové vnímání Dítě je pozornější, vytrvalejší, pečlivější, všechno důkladně zkoumá, není tak závislé na svých okamžitých přáních a potřebách Prozkoumává věci po částech, až do detailů Pozorování, představivost Ubývá fantazie Vyvíjí se schopnost vybavit si v paměti dřívější vjemy. Odpoutává se od toho, co dělá a vnímá v daném okamžiku Orientuje se v prostoru i v čase. Nicméně abstraktní význam ještě zcela nechápe

6 Řeč Se výrazně vyvíjí, roste slovní zásoba, délka slov, složitost vět, souvětí jsou stále složitější, postupuje celá větná stavba a užití gramatických pravidel na vyšší úroveň. Počet nových slov je značný a stále souvisle stoupá Dětský slovník se rozvíjí pod vlivem školy, médií, rodiny i vrstevnické skupiny Pokrok v artikulaci Komunikace má různou úroveň, která závisí na mentální úrovní dítěte, ale i na prostředí, kde dítě vyrůstá a sociálním a kulturním postavení rodiny

7 Paměť a učení Paměť Je jak krátkodobá i dlouhodobá
Rozvoj paměti, je stabilnější, zvětšuje se její rozsah, rychlost, přibývá úmyslného zapamatování Učení Učení se více opírá o řeč, je daleko častěji plánované a dítě se dokáže soustředit současně na víc aspektů učební látky a tak roste složitější učení Osvojuje si i strategii učení

8 Myšlení Děti se opírají o vlastní zkušenosti a názorné jevy a doplňují je vlastními úvahami a fantazijními domněnkami Usuzování se týká jen konkrétních věcí, jevů, obsahů, které si lze názorně představit Dochází k rozvoji logického myšlení, logické operace se rozvíjí učením

9 Emoční vývoj Citové procesy snadno vznikají a poměrně lehce odeznívají
City jsou lépe ovládány Dítě je schopno podle potřeby své city usměrňovat, ovládat Děti si jsou vědomy vlastních pocitů i emocí druhých lidí Vyjadřují své city přiměřeným způsobem a jsou schopny je před okolím skrývat Emoční opora- rodiče, vrstevníci Rozvíjí se i sebehodnotící emoce

10 Socializace Výrazně se zvyšuje vstupem do školy
Důležité jsou osoby v jeho blízkosti, podle nichž se učí modelovat své způsoby chování a jednání Mění se i charakter sociálního chování dítěte Dochází k procesu osvojování sociálních rolí Sexuální role Práce -vykonávat úkoly Hra- snaho o dosažení úspěchu

11 Vývoj morálního vědomí a jednání
Mravní hodnocení předškolního dítěte a většiny školních začátečníků je plně závislé na autoritě dospělého Na začátku školního roku dítě začíná lépe kontrolovat své chování, učí se jednat podle určitých jednoduchých a konkrétních pravidel i v nepřítomnosti dospělé autority

12 Konec Děkuji za pozornost. Petra Štemberková


Stáhnout ppt "Mladší školní období."

Podobné prezentace


Reklamy Google