Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
MOTIVACE VY-32-INOVACE-OSZ-107 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Motivace, motiv, motivační činitelé

2 Motivace soubor hnacích sil usměrňujících veškerou aktivitu daného jedince i jeho požitek je to proces, který podněcuje, podporuje nebo naopak tlumí aktivitu motivace je příčinou jednání a chování, zahrnuje vnější pobídky i vnitřní motivy úzce souvisí s výkonem a výkonností člověka; přílišná motivace = destrukce jednání

3 Motiv základní jednotka motivace = pohnutka k určitému činu po naplnění motivu jeho intenzita klesá na jednání působí vzájemně (proti sobě) řada motivů aktualizuje se ve vzájemném působení motivačních dispozic a vnějších podnětů

4 Typy motivace vnitřní motivace – uspokojení přirozené zvědavosti a touhy objevovat vnější motivace – orientace k dosažení cíle (pochvala, kariéra, kladné hodnocení) očekávání úspěchu – nejlepší jsou obtížné, ale splnitelné úkoly představující výzvu

5 Motivační činitelé novost situace žákova činnost a uspokojení z ní úspěch v činnosti sociální momenty souvislost podnětu s předchozí zkušeností souvislost s životními perspektivami (s budoucností) ? Uveďte příklady motivačních činitelů

6 Stádia motivace počáteční motivace – vzniká snadno, stačí novost situace, obtížnější je jí prohloubit hlubší a trvalejší motivace – více závisí na osobnosti člověka, společenských podmínkách, prohlubuje se při činnosti

7 Činitelé rušící motivaci
nasycení – nadměrné zabývání se činností neúspěchy – z různých příčin nedostatky v osobních vztazích a emoční atmosféře nedostatky ve vyučovací metodě a způsobu výchovy různé faktory v opozici k uvedeným motivačním činitelům

8 Zdroje motivace Emoce – původní prostředek k dosažení cíle Cíle – člověk si je vytyčuje, usiluje o jejich dosažení Potřeby – pociťovaný nedostatek Hodnoty – hodnotová orientace, něco, čeho si člověk váží Ideály – model, vzor, podle kterého člověk jedná, ke kterému směřuje

9 Návyky – soubor opakovaných ustálených jednání v určité situaci
Postoje – získaný motiv vyjadřuje vztah k určitému objektu. Lidé se liší v postojích k přírodě apod. Zájmy – jsou součástí celkové motivace osobnosti. Zaměření člověka na soubor věcí, během života se obvykle mění ? Lze popsat některý zdroj jako stěžejní?

10 POUŽITÉ ZDROJE: BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., s. ISBN HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, s. ISBN EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, s. ISBN


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google