Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA: postoj, hodnocení, názor, mínění, sentiment, víra, předsudek POSTOJE VY-32-INOVACE-PSY-217

2 postoj je relativně trvalá soustava pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění a tendencí chování k objektu nebo proti objektům postoje postoj vždy obsahuje hodnocení (vyhodnocený názor) emocionální složka postojů je zpětně posilována hodnotovým systémem, do něhož je postoj pojat. Hodnotový systém svou vlastní silou zajišťuje rezistenci postoje vůči změně

3 Předmět (objekt) postoje může jím být cokoli, co pro člověka existuje (lidé, děje, předměty fyzikálního světa, společenské skupiny, politické systémy, umění, filosofie, on sám apod.) postoje může mít jen jedinec k těm předmětům, které existují v jeho duševním světě postoj představuje tendenci hodnotit objekt nebo jeho symbol určitým způsobem (pouhý soud o něčem bez hodnocení není postojem!!!)

4 hodnocení – je přisuzováním kvalit. Hodnocení vždy obsahuje kognitivní a afektivní prvky. Postoj vždy obsahuje hodnocení názor – se stává postojem až tehdy, až dosahuje hodnocení – motivační a emocionální procesy, které mu dávají charakter pro nebo proti postoj – vyhodnocený názor. Předpokládá se, že působení určitého postoje se projeví v konzistenci individuálního chování ve vztazích k jevům prostředí, především ve vztahu k sociálním objektům. Tento předpoklad však nebyl ve všech případech potvrzen.

5 Podmínky formování postoje individuální zkušenosti se spojují s objektem postoje a integrují se ve formě sjednoceného postoje postoj, který je zpočátku difúzní, se může pod vlivem zkušeností diferencovat stabilní postoj se může zformovat i náhle jako výsledek jediné traumatické zkušenosti imitace postojů, vyjádřených v chování přátel, rodičů apod. může být zdrojem zprostředkování hotových postojů jedince

6 3 dimenze postojů kognitivní dimenze – poznávací, týká se názorů, informací a myšlenek, které osoba má o objektu postoje afektivní dimenze – emoční, citová, týká se toho, jak osoba emocionálně vyhodnocuje co cítí k objektu postoje, souvisí s vlastními emocemi, které vyvolá předmět postoje a kognitivní obsah. Pozitivní hodnocení – mám tendenci se předmětem postoje zabývat, přibližovat se, být v kontaktu. Negativní hodnocení - tendence vyhýbat se, oddalovat se, poškodit, potrestat, zničit

7 konativní dimenze– konativní, týká se sklonů k chování či jednání ve vztahu k objektu postoje. Klasifikace postojů mínění – slovy nebo výrazem vyjádřený postoj sentiment – emocionálně akcentovaný postoj názor – postoj s převahou představ smýšlení – racionálně založený postoj víra – iracionálně založený postoj předsudek – iracionální negativně akcentovaný postoj

8 Vytváření postojů postoje se vytváření v procesu uspokojování potřeb příznivé postoje – vytvářejí se k věcem nebo osobám, které zajišťují saturaci potřeb negativní postoje – k objektům, které brání saturaci potřeb vytváření postojů pomáhá člověku uskutečňovat jeho přidružování se k sociálním skupinám

9 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz NAKONEČNÝ, Milan: Psychologie osobnosti. 2.vyd. Praha: Academia, 2003. 336 s. ISBN 80-200-1289-3 KERN, Hans et.al.: Přehled psychologie. 2.vyd. Praha: Portál, 1999. 296 s. ISBN 80-7178-426-5 HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena: Psychologický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 776 s. ISBN 80-7178-303-X Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika KLÍČOVÁ SLOVA:"

Podobné prezentace


Reklamy Google