Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoce (city).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoce (city)."— Transkript prezentace:

1 Emoce (city)

2 Emoce (city) Psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a naši činnost, její průběh i produkty Součást prožívání osobnosti Vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům

3 City jako psychické procesy - příklady
Příjemný prožitek z pohledu na pěknou věc Prudký výbuch hněvu Radost z dobré zprávy Nával smutku

4 City jako psychické stavy - příklad
Nálada, která nás ovlivňuje třeba několik dnů

5 City jako psychické vlastnosti (mají trvalejší charakter)
Citový vztah k rodičům Vztah k místu, kde žijeme Vztah ke vzdělání

6 Charakteristické rysy citů
Polarita citů – mnohé city tvoří protikladné dvojice, např.: radost-smutek, láska-nenávist, libost-nelibost, … Ambivalence citů – smíšené (protichůdné) pocity. Současně prožíváme kladné i záporné emoce, např.: mám radost, ale obávám se následků, …

7 Charakteristické znaky citů
Subjektivnost (prožívání citů je vždy individuální) Spontánnost (jsou nezávislé na vůli) Aktuálnost Předmětnost (jsou spojeny s nějakou věcí, osobou, myšlenkou apod.) Vliv na další psychické jevy

8 Dělení emocí Nižší – vývojově starší, souvisí s uspokojováním biologických potřeb, prostřednictvím nich reagujeme na změny v prostředí (např. údiv, strach, hněv, radost) Vyšší – city tzv. společenského vědomí, jsou výsledkem socializace

9 Dělení vyšších citů Morální (etické) city – souvisí s hodnotou dobra, vyjadřují hodnocení činů podle morálních hodnot společnosti (např. smysl pro čestné jednání) Estetické city – prožívání krásy (např. symetrie) člověka povznáší. Je zčásti vrozené, ale musí být také rozvíjeno.

10 Intelektuální city – hodnota pravdy a poznání (zvídavost a radost z objevování)
Sociální – hodnota vztahů, např. sdílení radosti a smutku s blízkými, láska, úcta, …

11 Další dělení emocí Stenické – podněcující, posilující emoce, dodávají energii a chuť do činnosti, zvyšují sebevědomí a radost ze života Astenické – oslabující emoce, snižují aktivitu, zvyšují nesamostatnost, závislost, neprůbojnost

12 Citové projevy Pocity – jednoduché emocionální jevy (fenomény) – hlad, únava, … Výjimečně mají i širší význam, např. pocity viny. Nálady – setrvávající (dlouhodobější) emocionální stavy. Chorobné nálady, např. euforie (rozjařenost, stále spokojená nálada), deprese (skleslost), úzkost (napětí, obavy).

13 Afekty – silné, bouřlivé, krátce probíhající emoce (např. zuřivost)
Afekty – silné, bouřlivé, krátce probíhající emoce (např. zuřivost). Obecně se vyznačují ztrátou nebo snížením sebekontroly a vysokou intenzitou. Vášně – silné, dlouhotrvající emocionální stavy (např. sběratelské vášně, milostná vášeň).

14 Citové poruchy Citová labilita (nevyrovnanost)
Averze – silný pocit nelibosti Fobie – úzkostí provázený chorobný strach (např. klaustrofobie – strach z uzavřených prostor) Citová deprivace (strádání) – málo kladných citových vztahů v raném dětství, chladné chování matky

15 rušivě zasahuje do citového, ale i intelektového a charakterového vývoje jedince

16 Děkuji Vám za pozornost

17 Kontrolní otázky a úkoly
Jak se označuje bouřlivá citová reakce? Jak se označují emoce, které snižují aktivitu, zvyšují nesamostatnost? Jak se označuje silný dlouhotrvající emocionální stav? Jak se označuje panický strach? Čím se liší vyšší city od nižších?

18 6. Uveďte příklad ambivalence citů.
7. Uveďte příklad polarity citů. 8. Uveďte příklad vyšších sociálních citů. 9. Jak lze rozvíjet estetické city? 10. Co může být příčinou citové deprivace?


Stáhnout ppt "Emoce (city)."

Podobné prezentace


Reklamy Google