Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné právo II Milana Reichlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné právo II Milana Reichlová."— Transkript prezentace:

1 Rodinné právo II Milana Reichlová

2 Obsah 1) vztahy mezi rodiči a dětmi 2) zásahy do nefunkční rodiny
3) kompetence OSPOD 4) výchovná opatření OSPOD 5) zásahy soudů 6) formy náhradní rodinné výchovy

3 Vztahy mezi rodiči a dětmi

4 Rodičovská zodpovědnost
(souhrn práv a povinností rodičů vůči nezletilým dětem) zahrnuje: péče o dítě právo dítě zastupovat správa jmění dítěte vyživovací povinnost určení jména a příjmení dítěte

5 Do jakého věku dítětě jsou rodiče jeho zákonnými zástupci ?
do 18 let Do jakého věku dítětě mají vůči němu rodiče vyživovací povinnost ? Do doby ukončení řádné a zodpovědné přípravy na budoucí povolání. Věk není zákonem striktně stanoven.

6 Zásahy do nefunkční rodiny
v kompetenci správních orgánů* a soudů ( viz zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ) * odbor sociálních věcí a oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ( UH,UB)

7 Kompetence OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí )
poskytování sociálně právního poradenství a pomoci výkon funkce kolizního opatrovníka (v občanskoprávních řízeních týkajících se nezletilých dle ustanovení soudu nebo státního zastupitelství) terénní šetření prostředí, kde dítě žije ( bydliště, škola…) vyhledávání dětí, jejichž rodiče řádně neplní povinnosti rodičovské odpovědnosti podávání návrhů k soudu na nařízení předběžného opatření

8 Výchovná opatření OSPOD
napomenutí rodičů nebo nezletilého, příp. třetích osob pro narušování řádné výchovy nezletilého stanovení dohledu nad výchovou uložení určitých omezení nezletilému

9 Zásahy soudů nařízení výchovných opatření
omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nařízení ústavní výchovy

10 Formy náhradní rodinné výchovy (rozhoduje výhradně soud)
opatrovnictví poručenství pěstounská péče osvojení ( adopce ) ústavní výchova ( kojenecké ústavy, dětské domovy, diagnostické ústavy )

11 Opatrovnictví v případě střetu zájmů rodičů a dětí, sourozenců, ohrožení majetkových zájmů dítěte apod. práva a povinnosti opatrovníka* pouze v záležitostech, které vymezí soud *FO nebo OSPOD

12 Poručenství smrt rodičů nebo jejich zbavení rodičovských práv
poručník dítě vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek místo rodičů nemá vyživovací povinnost k dítěti

13 Pěstounská péče ( jen do dovršení zletilosti dítěte)
pěstoun pobírá příspěvek státu na úhradu potřeb dítěte a odměnu za práci pěstouna pěstoun je oprávněn rozhodovat o běžných záležitostech dítěte

14 Osvojení ( adopce ) právně vytvořený rodinný vztah
osvojitelé nabývají rodičovská práva a povinnosti v plném rozsahu podmínky: nezletilost osvojence souhlas biolog.rodičů* „vhodnost“osvojitelů

15 Seznam použitých zdrojů
HOLUB, Milan. Zákon o rodině a předpisy souvisící: podle stavu k aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2002, 775 s. ISBN ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xviii, 386 s. ISBN Dostupné z 3http://


Stáhnout ppt "Rodinné právo II Milana Reichlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google