Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zsv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zsv."— Transkript prezentace:

1 Zsv

2 Název dokumentu: Náhradní péče o děti Autor: Mgr. Hana Šebková Zsv
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV.S8.06 Název dokumentu: Náhradní péče o děti Autor: Mgr. Hana Šebková Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: ZSV ZSV – V.-VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia Tematická oblast: Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Ke shrnutí a zopakování učiva slouží otázky na konci lekce.
Zsv Anotace: Studenti se během vyučovací hodiny seznámí s podmínkami náhradní péče o děti. Poznatky si doplní studiem příslušných paragrafů v Občanském zákoníku. Ke shrnutí a zopakování učiva slouží otázky na konci lekce. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Náhradní péče o děti Zsv
= pokud rodina nemůže, není schopna nebo nechce pečovat o dítě – přebírá péči stát Náhradní výchovná péče (ústavní) – kojenecké ústavy, dětské domovy, ústavy soc. péče Ochranná výchova – výchovné ústavy – resocializace Náhradní rodinná péče ( v rodině)

5 Osvojení Zsv Přijetí cizího dítěte za vlastní
Osvojitelům vznikají stejná práva a povinnosti jako skutečným rodičům Rozhoduje soud na návrh osvojitele (jednotlivec! manželé) Zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině Dítě získává příjmení osvojitele Vstupuje do příbuzenských vztahů k osvojiteli a jeho příbuzným

6 Podmínky pro osvojení:
Zsv Podmínky pro osvojení: Nezletilost osvojence Přiměřený věkový rozdíl Dobrý zdravotní stav osvojitele Přivolení rodičů osvojovaného dítěte Za urč. podmínek lze osvojit i zletilého

7 Osvojení Zrušitelné Nezrušitelné Zsv
soud může z vážných důvodů zrušit na návrh osvojence i osvojitele do tří let od soudního rozhodnutí - pak je nezrušitelné Nezrušitelné

8 Poručenství - (tutela)
Zsv Poručenství - (tutela) Jestliže rodiče nemohou vykonávat rodičovskou zodpovědnost nebo zemřou Soud ustaví poručníka- blízký příbuzný nezletilého (orgán soc. právní ochrany dětí) vychovává, zastupuje a spravuje jeho majetek, nemá vyživovací povinnost Nemusí bydlet společně

9 Zsv Pěstounská péče U dětí, kde dlouhodobě výchova není zajištěna rodiči Vzniká rozhodnutím soudu – zaniká dosažením zletilosti Jednotlivec nebo manželé Práva a povinnosti rodičů Zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech Příspěvek na úhradu potřeb dítěte + odměna za pěstounskou péči

10 Zjištění získaných znalostí
Zsv Zjištění získaných znalostí Vysvětlete rozdíl mezi náhradní rodinnou a výchovnou péčí Zamyslete se nad výhodami umístění dítěte do náhradní rodiny nad ústavní péčí. Zjistěte, co se skrývá pod pojmem SOS vesnice a popište je z hlediska občanského práva. V denním tisku najděte příklady a zkušenosti pěstounských rodin. Vysvětlete rozdíl mezi poručenstvím a pěstounskou péčí.

11 Zdroje použitých materiálů
Zsv Zdroje použitých materiálů Právo pro střední školy. Praha: EDUKO, ISBN


Stáhnout ppt "Zsv."

Podobné prezentace


Reklamy Google